vijesti

OBJAVLJENA PRVA I JEDINA „PRAVNA LEGISLATIVA U LOVSTVU“, AUTORA I UREDNIKA, DIPL. PRAVNIKA DAVORA MARTIĆA, MAG. IUR., NA OSNOVU ZAKONA O LOVSTVU I PRIPADAJUĆIH PRAVILNIKA TE ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA

Splitska nakladnička kuća Dobra kob upravo je objavila dvije knjige o lovstvu, Lovstvo, početnicu za osposobljavnje kadrova u lovstvu i Pravnu legislativu u lovstvu.

To su, sudeći po svemu, jedine dvije knjige vezane za lovstvo koje je tiskala jedna nakladnička kuća u Hrvatskoj za školovanje lovaca/lovkinja, lovočuvara /lovočuvarica i ocjenjivača trofeja divljači posljednjih nekoliko godina, vezujući nstavno gradivo za netom donesen Zakon o lvostvu i uz njega prateća pravilnika te Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana. Međutim, štivo može poslužiti i njime se koristiti već educirani kadrovi u lovstvu. Napose se to odnosi na Pravnu legislativu u lovstvu, prvi dio „paketa“ sažetih i autorski uređenih zakonskih i podzakonskih propisa i akata koju mogu koristiti lovoovlaštenici , županijski lovački savez i Lovački savez grada Zagreba.

Lovstvo po svojem sadržaju, grafičkoj obradi i izvornosti, pripada kategoriji europskog lovačkog stručnog i edukativnog štiva, koje počiva na bogatog povijesti, tradiciji i baštini hrvatskog lovstva i aktualnoj pravnoj regulativi.

Koristeći znanje i iskustvo autora dipl. pravnika Davora Martića, mag. iur. , dr. sc. Perice Tucaka,dr. vet. med., inž. agro. Ante Udovičića, spec. zaštite okoliša, Ive Kučinić Radošević, mag. inž., Đure Sovilja, dipl. inž. šumarstva , dr. med. Edise Ercegović,sudskog vještaka i dipl. inž. šum.Marija Vlašića, uređivački tim na čelu sa urednikom Davorom Martićem – ovim je nakladničkim projektom predalo lovačkoj i drugoj javnosti jedinstven uradak namijenjen početnicima u lovstvu, lovcima i lovočuvarima.

Lovstvo i Pravna legislativa u lovstvu ilustrirani su s izvornim fotografijama, crtežima i grafikonima kojega je idejno i grafički obradio tim stručnjaka Dobre kobi na čelu sa Vedranom Martićem.

Drugo autorsko djelo, Pravna legislativa u lovstvu na jednom je mjestu sakupila najvažnije odredbe koje se odnose lovstvo Zakona o lovstvu, kao i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja, donoseći najvažnije dijelove pratećih pravilnika koje je do sada donio ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić svojom uredbom.

Po svemu što je rečeno Pravna legislativa u lovstvu je doista jedinstven uradak, jer je napravljen sažetak propisa koji su na ovaj način stalno pri ruci lovcima, lovačkim udrugama i županijskim lovačkim savezima. Drugi dio ovog svojevrsnog priručnika objaviti će se do konca godine kada ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić donese ostale pravilnike predviđene Zakonom o lovstvu kao prateće pravne dokumente u funkciji aktualnog Zakona o lovstvu.

Autor i urednik Pravne legislative u lovstvu je Davor Martić,a na projektu je surađivala Julka Čuk.

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.