Pou Capreolus

LOVCI, LOVKINJE, LOVOČUVARI I LOVOČUVARICE
CAPREOLUS  školuje lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači, koristeći se teoretskim i praktičnim vježbama, predavanjima u nastavnim kabinetima i obukom u lovištu i na streljani, sa vlastitom lovačkom literaturom.
UPIS U E-RADNU KNJIŽICU
Naš polaznik ili polaznica  koji je/ koja je  sa uspjehom stekao/la  određena znanja i vještine i položio/la  završni lovački /lovočuvarski ispit dobije certifikat, javnu ispravu (uvjerenje) ovjerenu pečatom sa državnim grbom RH kojom dokazuje da je stekao/la  zvanje lovca / lovkinje i lovočuvara / lovočuvarice i upisuje ih kao zanimanje u e-radnu knjižicu.
LITERATURA
Učilište osigurava literaturu koja ostaje u trajnom vlasništvu polaznika. Lovačka literatura uračunata je u troškove školovanja. POU CAPREOLUS posjeduje posve novu, vlastitu lovačku literaturu čiji su autori njeni profesori / predavači.

CAPREOLUS  školuje lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači, koristeći se teoretskim i praktičnim vježbama, predavanjima u nastavnim kabinetima i obukom u lovištu i na streljani, sa vlastitom lovačkom literaturom.

Detaljnije o programu

Predavanja izvode stručnjaci koji su ujedno i ispitivači na završnom ispitu za lovca, ocjenjivača lovačkih trofeja i lovočuvara, sa odgovarajućim stupnjem visoke stručne spreme i položenim ispitom iz osnove metodike.

Detaljnije o stručnom kadru

2020-10-06_115604

Učilište osigurava literaturu koja ostaje u trajnom vlasništvu polaznika. Lovačka literatura uračunata je u troškove školovanja. POU CAPREOLUS posjeduje posve novu, vlastitu lovačku literaturu čiji su autori njeni profesori / predavači.

Detaljnije o literaturi

OSPOSOBLJAVAMO ZA ZANIMANJA

CAPREOLUS  školuje lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači, koristeći se teoretskim i praktičnim vježbama, predavanjima u nastavnim kabinetima i obukom u lovištu i na streljani, sa vlastitom lovačkom literaturom. Sva zanimanja upisuju se u radnu knjižicu.

LOVAC je osoba koja ima položen lovački ispit i obavlja osnovne zadaće lova : uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova  uz poštovanje lovačkih običaja i etike.
LOVOČUVAR  je osoba koja ima lovački i lovočuvarski ispit , koja čuva lovište i obavlja druge poslove na uzgoju ,zaštiti, lovu i korištenju divljači i njezinih dijelova .
OCJENJIVAČ  TROFEJA DIVLJAČI  je osoba koja ima položen ispit za ocjenjivača trofeja divljači.

LOVAC / LOVKINJA I LOVOČUVAR / LOVOČUVARICA SU ZANIMANJA

CERTIFIKAT O STEČENOM ZVANJU LOVAC /LOVKINJA I LOVOČUVAR / LOVOČUVARICA UPISUJE SE U E- RADNU KNJIŽICU TE GA PRIZNAJU DRŽAVE EUROPSKE UNIJE

Upravo zbog toga što je u pojmu lova i lovstva sažeta komponenta lovnog gospodarstva , LOVAC I LOVOČUVAR  su  zanimanja te se  mogu  zaposliti  u pojedinim oblastima lovnog  gospodarenja.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku,  u Nacionalnoj  klasifikaciji zanimanja ( 1998. ),  zavedeni su kao zanimanje

LOVAC /LOVKINJA  i LOVOČUVAR /LOVOČUVARICA 

Naš polaznik ili polaznica  koji je/ koja je  sa uspjehom stekao/la  određena znanja i vještine i položio/la  završni lovački /lovočuvarski ispit dobije certifikat, javnu ispravu (uvjerenje) ovjerenu pečatom sa državnim grbom RH kojom dokazuje da je stekao/la  zvanje lovca / lovkinje i lovočuvara / lovočuvarice i upisuje ih kao zanimanje u radnu knjižicu.

Osim uvjerenja,  POU CAPREOLUS lovcima / lovkinjama i lovočuvarima / lovočuvaricama izdaje prigodnu svečanu diplomu kojom  CAPREOLUS   posvjedočuje da je položio/ la  završni ispit sa uspjehom i time stekao / la  odgovarajuću  naobrazbu .

VIJESTI

NEVIĐENI PSEĆI SPEKTAKL : U SPLITU SE 21. SVIBNJA (NEDJELJA) ODRŽAVA FESTIVAL LAKIH ISTARSKIH KRATKODLAKIH GONIČA, PRVI TAKVE VRSTE U HRVATSKOJ

Lovci, marljivi uzgajivači lakog (malog) istarskog kratkodlakog goniča sa jadranske obale i otoka skoro će odahnuti poslije višedesetljetnog lutanja, suprotstavljanja i neznanja. Na poticaj splitskih kinologa, pripadnika polustoljetnog Kinološkog društva Split, laki istarski kratkodlaki gonič dobiti će statusvarijante visoko cijenjenog,

Detaljnije »

UPRAVA

Julija Klovića 13., 21.000 Split
Mail :  info@pou-capreolus.hr
Tel. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U SPLITU

Julija Klovića 13., 21.000 Split
Mail :  info@pou-capreolus.hr
Tel. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U OGULINU

Vladimira Nazora 11.,
47.300 Ogulin

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.