LOVCI, LOVKINJE, LOVOČUVARI I LOVOČUVARICE
CAPREOLUS  školuje lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači, koristeći se teoretskim i praktičnim vježbama, predavanjima u nastavnim kabinetima i obukom u lovištu i na streljani, sa vlastitom lovačkom literaturom.
UPIS U E-RADNU KNJIŽICU
Naš polaznik ili polaznica  koji je/ koja je  sa uspjehom stekao/la  određena znanja i vještine i položio/la  završni lovački /lovočuvarski ispit dobije certifikat, javnu ispravu (uvjerenje) ovjerenu pečatom sa državnim grbom RH kojom dokazuje da je stekao/la  zvanje lovca / lovkinje i lovočuvara / lovočuvarice i upisuje ih kao zanimanje u e-radnu knjižicu.
LITERATURA
Učilište osigurava literaturu koja ostaje u trajnom vlasništvu polaznika. Lovačka literatura uračunata je u troškove školovanja. POU CAPREOLUS posjeduje posve novu, vlastitu lovačku literaturu čiji su autori njeni profesori / predavači.

CAPREOLUS  školuje lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači, koristeći se teoretskim i praktičnim vježbama, predavanjima u nastavnim kabinetima i obukom u lovištu i na streljani, sa vlastitom lovačkom literaturom.

Detaljnije o programu

Predavanja izvode stručnjaci koji su ujedno i ispitivači na završnom ispitu za lovca, ocjenjivača lovačkih trofeja i lovočuvara, sa odgovarajućim stupnjem visoke stručne spreme i položenim ispitom iz osnove metodike.

Detaljnije o stručnom kadru

Učilište osigurava literaturu koja ostaje u trajnom vlasništvu polaznika. Lovačka literatura uračunata je u troškove školovanja. POU CAPREOLUS posjeduje posve novu, vlastitu lovačku literaturu čiji su autori njeni profesori / predavači.

Detaljnije o literaturi

OSPOSOBLJAVAMO ZA ZANIMANJA

CAPREOLUS  školuje lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači, koristeći se teoretskim i praktičnim vježbama, predavanjima u nastavnim kabinetima i obukom u lovištu i na streljani, sa vlastitom lovačkom literaturom. Sva zanimanja upisuju se u radnu knjižicu.

LOVAC je osoba koja ima položen lovački ispit i obavlja osnovne zadaće lova : uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova  uz poštovanje lovačkih običaja i etike.
LOVOČUVAR  je osoba koja ima lovački i lovočuvarski ispit , koja čuva lovište i obavlja druge poslove na uzgoju ,zaštiti, lovu i korištenju divljači i njezinih dijelova .
OCJENJIVAČ  TROFEJA DIVLJAČI  je osoba koja ima položen ispit za ocjenjivača trofeja divljači.

LOVAC / LOVKINJA I LOVOČUVAR / LOVOČUVARICA SU ZANIMANJA

Upravo zbog toga što je u pojmu lova i lovstva sažeta komponenta lovnog gospodarstva , LOVAC I LOVOČUVAR  su  zanimanja te se  mogu  zaposliti  u pojedinim oblastima lovnog  gospodarenja.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku,  u Nacionalnoj  klasifikaciji zanimanja ( 1998. ),  zavedeni su kao zanimanje

LOVAC /LOVKINJA  i LOVOČUVAR /LOVOČUVARICA 

Naš polaznik ili polaznica  koji je/ koja je  sa uspjehom stekao/la  određena znanja i vještine i položio/la  završni lovački /lovočuvarski ispit dobije certifikat, javnu ispravu (uvjerenje) ovjerenu pečatom sa državnim grbom RH kojom dokazuje da je stekao/la  zvanje lovca / lovkinje i lovočuvara / lovočuvarice i upisuje ih kao zanimanje u radnu knjižicu.

Osim uvjerenja,  POU CAPREOLUS lovcima / lovkinjama i lovočuvarima / lovočuvaricama izdaje prigodnu svečanu diplomu kojom  CAPREOLUS   posvjedočuje da je položio/ la  završni ispit sa uspjehom i time stekao / la  odgovarajuću  naobrazbu .

VIJESTI

POU CAPREOLUS tiskao novi udžbenik za lovce i lovkinje „Prva pomoć u lovu“, dr . med. Edise Ercegović, specijaliste medicine rada i športa,prvi takve vrste u Hrvatskoj, koji je namijenjen edukaciji kadrova u lovstvu

U sklopu programa obrazovanja kadrova u lovstvu Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS u Splitu splitska nakladnička kuća Dobra kob d.o.o., objavila je u kratko vrijeme dva nova priručnika (udžbenika) namijenjena lovcima i lovkinjama, lovočuvarima i lovočuvaricama. Najprije, autor Vedran Martić sa

Detaljnije »

Prema kriterijima Vrhovnog suda,pogine li vozač na cesti u sudaru s divljači, njegova višečlana obitelj može potraživati od lovoovlaštenika i Poduzeća za ceste 2.180,000 kuna!

Po novopredloženoj zakonskoj regulativi Zakona o lovstvu lovačke udruge,kao lovoovlaštenici lovišta,u krajnje su nezavidnoj situaciji po njihova imovinska prava i interese jer su u opasnosti da većina od njih bude blokirana u djelovanju i ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Samo je pitanje

Detaljnije »

UPRAVA

Julija Klovića 13., 21.000 Split
Mail :  info@pou-capreolus.hr
Tel. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U SPLITU

Ivaniševićeva 18.,
21 000 Split
(ulaz sa Vukovarske)

NASTAVNI KABINET U OGULINU

Vladimira Nazora 11.,
47.300 Ogulin