POU CAPREOLUS

O NAMA

Sa sjedištem u Splitu i sa odjeljenjima  u Splitu i  Ogulinu  javna je ustanova za obrazovanje kadrova u lovstvu. Premda je osnovana tek nedavno ( 2016. ) CAPREOLUS je okupio najkvalitetniji, najstručniji kadar, lovne stručnjake  sa ogromnim znanjem i  iskustvom u svim oblastima uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njenih  dijelova.  

Naziv, pojam ili izraz CAPREOLUS odražava u svojoj punini , prirodno,  plemenito biće ; on je latinski, znanstveni izraz za srnu / srnjaka /lane , jednom riječi za srneću divljač ( prema opisu istraživača Linea) naših nizinskih, ali i brdsko-planinskih lovišta.

CAPREOLUS  školuje lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači, koristeći se teoretskim i praktičnim vježbama, predavanjima u nastavnim kabinetima i obukom u lovištu i na streljani, sa vlastitom lovačkom literaturom.

NAŠE SU PREDNOSTI

 Visokokvalitetan  stručni  kadar  predavača / ispitivača sa stručnim suradnicima za izvođenje praktičnog dijela programa obuke  u lovištu i na streljani .

 Nastavni kabineti – učionice – gdje se izvode odobreni nastavni programi  opskrbljeni su s pratećim andragoškim  pomagalima i sredstvima zbog lakšeg savladavanja nastavnog gradiva.

 Polaznici dobijaju našu lovačku literaturu u trajno vlasništvo zbog dalje edukacije.

 Program praktične nastave u lovištu i na streljani  izvodi se u državnom lovištu “Šibenik – Vrgorac ” kojime gospodari lovoovlaštenik OBER – LOVNI TURIZAM d.o.o., Split, Klovićeva 13.

 Završni polaznici  su u mogućnosti da   na  lovačku odjeću i  opremu (osim oružja i streljiva ) u prodavaonici DOBRE KOBI  u Splitu, Klovićeva 13. ostvare dodatni  popust od 10 posto na plaćanje u gotovini.

 Najboljima polaznicima  koji su tijekom školovanja i na završnom ispitu pokazali  iznadprosječno znanje , POU CAPREOLUS  daruje reflektiraći zaštitni prsluk.

Zbog čega , koji su to  razlozi i motivi zbog kojega građanin RH želi postati LOVAC, LOVOČUVAR ILI OCJENJIVAČ TROFEJA DIVLJAČI u našoj obrazovnoj  ustanovi.

Na to pitanje dao je odgovor  uvaženi  stručnjak dr. sc. Roman Safner, profesor u trajnom zvanju na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, naš stručni suradnik i recenzent brojne kapitalne lovačke literature i druge slične (lovačke ) građe.

Uvjeren sam da ću čim mi zakon dozvoli ( 18 godina ) polaganje lovačkog ispita  sigurno postati lovac kako bih se s drugim lovcima uključio u održavanje brojnog stanja divljači na razini lovnogospodarskog kapaciteta. Sudeći po trenutnom raspoloženju svakim će danom rasti moja uzbuđenost  zbog stjecanja prava na odstrjel određenog viška godišnjeg priploda divljači.

Već sam sada posve siguran  i s puno, puno više argumenata  i uvjerenja znam da je odstrjel divljači prvenstveno gospodarska mjera  očuvanja divljači, drugih divljih životinja i cijelog ekološkog sustava „.

Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS je ustanova registrirana Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-16/8920-4 od 11.10.2016. godine za obrazovanje i osposobljavanje mladeži i odraslih osoba izvan sustava redovite naobrazbe kroz programe osposobljavanja kadrova u lovstvu u skladu sa Zakonom o lovstvu (NN 140/05., 75/09. i 14/14., 21/16. Odluka USRH, 41/16. Odluka USRH i 67/16. Odluka USRH), Pravilnikom o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06, 92/08) a temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede o odobrenju izvođenja programa Klasa: UP/I-323-01/16-01/08, URBROJ: 525-11/1034-17-7 od 15. ožujka 2017. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, na temelju članka 72. stavka 1. i 4. Zakona o lovstvu (NN 140/05., 75/09. i 14/14., 21/16. Odluka USRH, 41/16. Odluka USRH i 67/16. Odluka USRH), članka 8. Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06. i 92/08.) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09.), svojim Rješenjem Klasa: UP/I-323-01/16-01/08, URBROJ: 525-11/1034-17-7 od 15. ožujka 2017. godine je Pučkom otvorenom učilištu CAPREOLUS odobrilo izvođenje programa:

 osposobljavanja lovaca

 osposobljavanja lovaca za obavljanje poslova lovočuvara

 osposobljavanja lovaca za obavljanje poslova ocjenjivača trofeja divljači.

UPRAVA

Julija Klovića 13., 21.000 Split
Mail :  info@pou-capreolus.hr
Mob. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U SPLITU

Julija Klovića 13., 21.000 Split
Mail :  info@pou-capreolus.hr
Tel. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U OGULINU

Vladimira Nazora 11.,
47.300 Ogulin

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.