OSPOSOBLJAVANJE LOVACA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LOVACA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI

Izvedbeni nastavni plan i program osposobljavanja

Red. Br.NASTAVNO ISPITNA CJELINABroj nastavnih sati
Teorijska nastava (T)Vježbe (V)Ukupno (T+V)
1.Povijest trofeistike44
2.Obrada i ocjenjivanje trofeja divljači104656
         Sveukupno144660

Cilj i sadržaji programa pojedine nastavno ispitne cjeline

Povijest trofeistike

Cilj:

  • Upoznavanje polaznika s povijesnim razvojem lovstva te povijesnim kulturološko-socijalnim i uzgojno-lovnim značajem trofeja divljači, pravilnom obradom i načinom vrednovanja (ocjenjivanja) trofeja divljači, oblikom obrasca trofejnog lista, oblikom obrasca ocjembenog lista, načinom vođenja evidencije o trofejima divljači, načinom dostave izvješća o ocijenjenim trofejima i propisima kojima je regulirana lovna trofeistika.

Sadržaj:

  • Povijesni razvoj lovstva i lovne trofeistike
  • Nastanak, svrha, vrste i značaj trofeja kroz povijest lovstva
  • Povijest ocjenjivanja trofeja divljači
  • Najznačajnije izložbe lovačkih trofeja
  • Propisi: Zakon o lovstvu; Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima; propisi CIC-a (Međunarodni savjet za lov)
Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.