PROGRAMI

PROGRAMI

UVJETI I NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

lovaca i osposobljavanja lovaca za obavljanje poslova lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači te način polaganja lovačkog ispita, ispita za ocjenjivača trofeja divljači i ispita za lovočuvara,

propisani su Pravilnikom o osposobljavanju kadrova u lovstvu.

PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA IZVODE SE

 redovnom nastavom

 konzultativno-instruktivno

 dopisno konzultativno

PRAVO UPISA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA IMA

 za lovca– svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i koja ima završenu osnovnu školu,

 za lovočuvarai ocjenjivača trofeja divljači– svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca.

Nakon upisa u program osposobljavanja s kandidatom se sklapa pisani ugovor o osposobljavanju.

Troškove osposobljavanja snosi polaznik programa ili osoba koja ga je uputila na osposobljavanje.

Potrebna dokumentacija pri upisu u programe osposobljavanja:

 lovaca: – domovnica, – osobna iskaznica, – svjedodžba/diploma,

 lovočuvara: – domovnica, – osobna iskaznica, – svjedodžba/diploma, – lovačka iskaznica, – oružni list

 ocjenjivača trofeja divljači: – domovnica, – osobna iskaznica, – svjedodžba/diploma, – lovačka iskaznica.

Sva navedena potrebna dokumentacija prilaže se u presliku.

Programi osposobljavanja obuhvaćaju:predavanja, praktičnu nastavu i vježbe.

Programi osposobljavanja se izvode u učionici.

Praktična nastava u okviru programa osposobljavanja provodi se u lovištu i na strelištu.

Osposobljenost za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači stječe se polaganjem ispita.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom kojeg čini predsjednik i ispitivači za pojedino ispitno područje.

Testovi su sačinjeni i tiskani  na osnovu nastavnog programa  predavača / ispitivača i čine zaokruženu nastavnu cjelinu, te su bogato ilustrirani kolor fotografijama i crtežima.

Nakon položenog pismenog dijela ispita polaže se usmeni dio ispita.

Ocjenu na ispitu utvrđuje Ispitno povjerenstvo ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Kandidatu / ispitaniku koji je položio ispit izdaje se uvjerenje o osposobljenosti.

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN OSPOSOBLJAVANJA LOVACA

Red. brojNASTAVNO ISPITNO PODRUČJETVT+V
1.Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovačka glasila.10010
2.Prirodoslovlje i bolesti divljači231033
3.Gospodarenje lovištem i divljači, načini lova, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu.201030
4.Lovna kinologija14519
5.Lovačko oružje, streljivo i lovna balistika131023
6.Osnove ekologije i zaštite prirode10010
UKUPNO SATI9035125

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN OSPOSOBLJAVANJA LOVACA ZA OBAVLJANJE POSLOVA LOVOČUVARA

Red. brojNASTAVNO ISPITNO PODRUČJETVT + V
1.Pravni propisi (4), zaštita prirode i okoliša (2)606
2.Prirodoslovlje i bolesti divljači (6)606
3.Gospodarenje s lovištem i divljači, uređenje lovišta, prihrana i prehrana, načini lova, postupak s odstrijeljenom divljači, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu181028
UKUPNO SATI301040

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN  OSPOSOBLJAVANJA LOVACA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI

Red. Br.NASTAVNA CJELINA   
TVT + V
1.Povijest trofejistike44
2.Obrada i ocjenjivanje trofeja divljači104656
Ukupno sati144660

UPRAVA

Julija Klovića 13., 21.000 Split
E-Mail :  info@pou-capreolus.hr
Mob. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U SPLITU

Julija Klovića 13., 21.000 Split
Mail :  info@pou-capreolus.hr
Tel. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U OGULINU

Vladimira Nazora 11.,
47.300 Ogulin

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.