OSPOSOBLJAVANJE LOVACA-LOVKINJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA LOVOČUVARA

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LOVACA/LOVKINJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA LOVOČUVARA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LOVACA/LOVKINJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA LOVOČUVARA

Izvedbeni nastavni plan i program osposobljavanja

Red. BrojNASTAVNO ISPITNA CJELINA Broj nastavnih sati 
Teorijska nastava(T)Vježbe (V)UKUPNO (T+V) 
1.Pravni propisi (4); zaštita prirode i okoliša (2)4+206 
2.Prirodoslovlje i bolesti divljači606 
3.Gospodarenje s lovištem i divljači, uređenje lovišta, prihrana i prehrana, načini lova, postupak s odstrijeljenom divljači, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu 18 10 28 
                      SVEUKUPNO:301040
          

Cilj i sadržaji programa pojedine nastavno ispitne cjeline

Nastavni predmeti Plana i programa osposobljavanja lovaca za obavljanje poslova lovočuvara, nazivom i sadržajem su slični nastavnim predmetima osposobljavanja lovaca, ali s manjim brojem nastavnih sati. Nastavni predmeti za osposobljavanje lovaca za obavljanje poslova lovočuvara sadržajno se nastavljaju na plan i program osposobljavanja za lovca uz naglašena specifična znanja i vještine koje lovočuvar mora steći.

Predavači tijekom izvođenja nastavnog programa nastavnu građu prilagođavaju polaznicima, njihovim predznanjima i praktičnim iskustvima, uvažavajući njihove potrebe za novim teorijskim spoznajama vodeći računa o zahtjevnim aktivnostima lovočuvara u lovištu.

Cilj:

Upoznavanje polaznika s osnovama formiranja lovišta, dokumentacije za održavanje lovišta, uzgoja, zaštite i lova divljači, korištenja divljači i njenih dijelova; upoznavanje polaznika s načinom uzgoja divljači, osnovama prihrane i prehrane divljači, lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima i načinima njihove izgradnje, uređenju lovišta, štetama od divljači i na divljači, načinima i značajkama pojedine vrste lova, običajima, lovnom etikom i pravilima ponašanja u lovu, osnovama lovne trofeistike, te teorijski i praktični načini snalaženja u prirodi – lovištu.

Sadržaj:

 • Bonitiranje lovišta; lovnoproduktivne površine;
 • Fondovi divljači u lovištu; prebrojavanje divljači;
 • Lovnogospodarska osnova i programi zaštite divljači; zaštitne mjere; uzgojne mjere;
 • Uređenje lovišta; lovnogospodarski objekti (hranilišta, pojilišta, solišta, zimovališta za pernatu divljač, ograde, uskočnice, spremišta za hranu, lovačke kolibe, lovna pomagala); lovnotehnički objekti (zasjedi i zaklonice, lovke za hvatanje žive divljači, sanduci za transport, transport divljači; umjetni uzgoj divljači);
 • Prihvat i podivljavanje umjetno uzgojene divljači;
 • Gospodarenje pojedinim vrstama divljači: gospodarenje krupnom divljači; gospodarenje sitnom divljači;
 • Smanjivanje broja predatora;
 • Ekonomika gospodarenja u lovištu; lovna evidencija; lov­na kronika; dnevnik lovočuvara
 • Osnove prihrane i prehrane divljači
 • Lov divljači:
 • lov krupne divljači – lov dočekom na zemlji, lov dočekom na visokom zasjedu, lov privozom kolima, lov šuljanjem, lov vabljenjem
 • lov sitne divljači: lov prigonom, lov pogonom, kružni lov
 • sokolarenje
 • lov (hvatanje) žive divljači
 • Lovac i lov: prije lova, u lovu i poslije lova
 • Postupak s ustrijeljenom divljači
 • Lovačke trofeje: ocjenjivanje lovačkih trofeja; međunarodna mjerila za vrjednovanje trofeja
 • Prva pomoć i postupci pružanja pomoći pri nezgodama u lovu: povrede, rane, krvarenje i šok, ugrizi otrovnih zmija, ugrizi otrovnih kukaca, povraćanje krvi, krvarenje iz nosa, prijelomi kostiju i imobilizacija prijeloma, opekline i smrzotine, probavni poremećaji
 • Pribor za pružanje prve pomoći,
 • Orijentacija i snalaženje u prirodi – lovištu.
Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.