Literatura

STRUČNA LOVAČKA LITERATURA POU CAPREOLUS

POU Capreolus u svojoj knjižnici posjeduje zavidan broj naslova stručne lovačke literature za obrazovanje kadrova u lovstvu čiji su autori licencirani predavači/ispitivači i stručni suradnici Učilišta.

U knjižnici je dostupna i lovačka literatura drugih autora iz Hrvatske i inozemstva.

Stručna literatura služi isključivo za edukaciju bilo da se radi o polaznicima programa osposobljavanja kadrova u lovstvu (lovaca/lovkinja, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači) i/ili pak inih ljubitelja prirode i divljači, te je dostupna i može se koristiti u knjižnici Učilišta.

POPIS NASLOVA EDUKATIVNE STRUČNE LOVAČKE LITERATURE UČILIŠTA

 • LOVSTVO, početnica za osposobljavanje kadrova u lovstvu, 2019., pretisak 2023.
 • Vježbenica za pripremu ispita poradi osposobljavanja kadrova u lovstvu, 2023.
 • Pravna legislativa u lovstvu, II dio, 2020.
 • Pravna legislativa u lovstvu, I dio, 2019.
 • Lovočuvari i lovnici u hrvatskom lovstvu, 2019.
 • Lovstvo, početnica za osposobljavanje kadrova u lovstvu, 2018.
 • Prva pomoć u lovu, 2018.
 • Vještina gađanja i siguran lov, priručnik za lovce i lovkinje, 2017.
 • Osnove lovstva, priručnik za obrazovanje kadrova u lovstvu, 2016.
 • Izvorne autohtone hrvatske lovne pasmine pasa, 2016.
 • LOVSTVO, poučnik za edukaciju i polaganje lovačkog ispita, 2013.
 • Vježbenica za pripravu ispita radi osposobljavanja lovaca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači, 2013.
 • Obrada divljačine, praktični priručnik za lovce, 2013.
 • Lovočuvari, prava i obveze, 2013.
 • Lovstvo, 2011.
 • Zoologija i lovstvo, 2010.
 • Vježbenica iz područja lovnog prava i lovstva, 2010.
 • Poučnik lovstva, 2008.
 • Lovočuvari, pravno povijesni spomenici, 2008.
 • Lovački poučnik, 2007.
 • Povijest lovstva i zakonski propisi, 2002.
 • Lovno pravo, zbirka pitanja i odgovora
 • Lovački poučnik, prvo izdanje, 2001.
 • Lovački poučnik, drugo izdanje, 2001.
 • Lovačko oružje i osnove balistike, 2000.

NASLOVI ZA DODATNU EDUKACIJU

 • Njezina visost, šumska šljuka, 2021.
 • Njegov lov prepelica, 2013.
 • Lov poljskih koka, priručnik za lovce na pero, 2011.
 • Povjesnica prava lova i lovnog prava kod Hrvata, 2009.
 • Lovačka iskaznica, 2009.
 • Lov u hrvatskoj Dalmaciji od prapovijesti do 21. stoljeća, 2007.
 • Lovstvo Splita – 120 godina (1878.-2007.), 2007.
 • Naš zec, 2006.
 • Stogodišnjaci dalmatinskog lovstva, 2005.
 • Bombelles, grofovska lovišta Varaždinske županije, II dio, 2005.
 • Bombelles grofovska lovišta Varaždinske županije, 2004.
 • Lovci o kolina, 2004.
 • Lovište Marjan, 2004.
 • Prihrana divljači, 2003.
 • Zaštita divljači, knjiga I, higijena lovišta, 2002.
 • Lov na kamenu, 113. obljetnica splitskoga lovstva, 2001.
 • Jadranski otoci morski gateri, 2001.
 • Grivna, 1999.

NASLOVI O LOVAČKIM SVECIMA ZAŠTITNICIMA

 • Sveti Hubert moćni patron hrvatskih lovaca i lovočuvara, 2013.
 • Sveti Hubert, 2008.
 • Crkva svetog Eustahija mučenika, Krban – Trogir 1348.-2005., 2005.
 • Tisućljetno štovanje svetog Eustahija, 2004.
 • Sveti Eustahije mučenik, nebeski zaštitnik lovaca, lovočuvara i šumara, 2003.

BROŠURE

 • Trofeji Dalmacije; Rat u Dalmaciji: zgažena priroda; Lovni propisi; Lovačka etika i običaji; Mala lovačka kuharica; Etičan hitac, 1. dio, Etičan hitac, 2. dio; Hitac bez straha; Priručnik za siguran lov; lovački govor; Mala zbirka lovačkih riječi i pojmova; Lovački običaji (skripta), Lovački govor, nekad i danas; Lovački tisak u Hrvatskoj.
Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.