LITERATURA

LITERATURA

Učilište polazniku osigurava literaturu (udžbenike) koja ostaje u trajnom vlasništvu polaznika.

Lovačka literatura uračunata je u  troškove školovanja.

POU CAPREOLUS posjeduje posve novu, vlastitu lovačku literaturu čiji su autori njeni profesori / predavači :

 OSNOVE LOVSTVA, priručnik za obrazovanje kadrova u lovstvu , grupa autora, Split, prosinac 2016.

 VJEŽBENICA za pripremu ispita za osposobljavanje  lovaca, osposobljavanje lovaca za obavljanje poslova i zadaća lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači,Treće izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Davor Martić i Mladan Vidović, Split, veljača 2016.

 IZVORNE AUTOHTONE HRVATSKE LOVNE PASMINE PASA, Ante Udovičić, Split, siječanj 2017.

Za školovanje i praktičnu obuku ocjenjivača trofeja divljači koristi se PRIRUČNIK ZA OCJENJIVANJE LOVAČKIH TROFEJA, Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, ing. Alojzije Frković, Hrvatski lovački savez, Zagreb, 2017.

Nakladnik / izdavač lovačke literature je nakladnička kuća DOBRA KOB  d.o.o., Split, Klovićeva 13.

Polaznici mogu koristiti i fakultativnu lovačku literaturu.

Vještina gađanja i siguran lov “, autor Vedran Martić i suradnici ( Elvis Vučić, Ante Udovičić, Perica Tucak i Davor Martić ), prosinac 2017.

“Prva pomoć u lovu ” Edisa Ercegović, dr. med. specijalista medicine rada i sudski vještak, siječanj 2018.

UPRAVA

Julija Klovića 13., 21.000 Split
E-Mail :  info@pou-capreolus.hr
Mob. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U SPLITU

Julija Klovića 13., 21.000 Split
Mail :  info@pou-capreolus.hr
Tel. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U OGULINU

Vladimira Nazora 11.,
47.300 Ogulin