LITERATURA

LITERATURA

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE CAPREOLUS, 21.000 SPLIT, KLOVIĆEVA 13 tiskalo je novi lovački udžbenik LOVSTVO, Početnicu za osposobljavanje kadrova u lovstvu isključivo za svoje polaznike : lovce i lovkinje , lovočuvare i lovočuvarice i ocjenjivače trofeja divljači.

AUTORI I KOAUTORI : Davor MARTIĆ, Perica TUCAK, Ante UDOVIČIĆ, Iva KUČINIĆ RADOŠEVIĆ , Đuro SOVILJ , Edisa ERCEGOVIĆ , Mario VLAŠIĆ

Vedran Martić, Miroslav Vlašić, Elvis Vučić, Julka Ćuk, Elvis Gospić, Vjekoslav Opačak,Jasmin Hadžalić

Autori su licencirani predavači i ispitivači Ministarstva poljoprivrede na osposobljavanju kadrova u lovstvu: lovaca/lovkinja, lovočuvara /lovočuvarica i ocjenjivača trofeja divljači

NAKLADNIK , GRAFIČKA PRIPREMA I DIZAJN

Dobra kob d.o.o.

21.000 Split, Getaldićeva 23

ZA NAKLADNIKA : Vedran Martić

UREDNIK IZDANJA :Davor Martić

SELEKCIONIRANJE SLIKOVNE GRAĐE I UNOS TEKSTA :Julka Ćuk

FOTOGRAFIJE : Dobra kob d.o.o., Davor Martić, Dragan Milanović, Dušan Mirković, Radoslav Bekavac, Mario Todorić,Ana Jukica, Natur und Jagd in der Malerci von Gerhard Lobenberg, Shuterstok.

TISAK : Tiskara Zelina, Sveti Ivan Zelina

GODINA IZDANJA : Split, travanj 2019.

CIJENA : 370,00 kuna

Sva prava pridržana. Niti jedan dio ove knjige ne smije se kopirati , tiskati ili distribuirati bez prethodne suglasnosti nakladnika i vlasnika autorskih /koautorskih prava.

Za školovanje i praktičnu obuku ocjenjivača trofeja divljači koristi se PRIRUČNIK ZA OCJENJIVANJE LOVAČKIH TROFEJA, Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, ing. Alojzije Frković, Hrvatski lovački savez, Zagreb, 2017.

Nakladnik / izdavač lovačke literature je nakladnička kuća DOBRA KOB  d.o.o., Split, Klovićeva 13.

Polaznici mogu koristiti i fakultativnu lovačku literaturu.

Vještina gađanja i siguran lov “, autor Vedran Martić i suradnici ( Elvis Vučić, Ante Udovičić, Perica Tucak i Davor Martić ), prosinac 2017.

“Prva pomoć u lovu ” Edisa Ercegović, dr. med. specijalista medicine rada i sudski vještak, siječanj 2018.

Osnove lovstva_Montaza_2
Osnove lovstva_Montaza

UPRAVA

Julija Klovića 13., 21.000 Split
E-Mail :  info@pou-capreolus.hr
Mob. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U SPLITU

Julija Klovića 13., 21.000 Split
Mail :  info@pou-capreolus.hr
Tel. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U OGULINU

Vladimira Nazora 11.,
47.300 Ogulin