LITERATURA

LITERATURA

 

UDŽBENICI ZA NAŠE POLAZNIKE

Perom, znanjem i iskustvom profesora PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA CAPREOLUS tiskano je nekoliko udžbenika za osposobljavanje lovaca/ lovkinja i usavršavanje lovočuvara /lovočuvarica.

Svaki polaznik dobija udžbenike u skladu sa Nastavnim planom i programom edukacije u trajno vlasništvo.

 

OBVEZNI UDŽBENICI ZA LOVCE /LOVKINJE

LOVSTVO, POČETNICA ZA OSPOSOBLJAVANJE KADROVA U LOVSTVU

Autori :

Davor Martić, mag. iur., dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med. ,Ante Udovičić, inž. agro., specijalista zaštite okoliša i prirode, međunarodni kinološki sudac, prof. Iva Kučinić Radošević, mag. inž. zootehnike, Đuro Sovilj, dipl. inž. šumarstva, dr. Edisa Ercegović, dr. med., specijalista medicine rada i sporta i stalni sudski vještak, Mario Vlašić, dipl. inž. šumarstva.

Profesori predavači / ispitivači za nastavna područja imaju odobrenu licenciju Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva prosvjete u skladu sa visokom stručnom naobrazbom i postignutim akademskim stupnjem.

 

PRAVNA LEGISLATIVA U LOVSTVU, PRVI DIO

Autor :

Davor Martić, mag. iur. i suradnica na projektu Julka Ćuk

Zbirka pravnih propisa vezana je uz aktualni Zakon o lovstvu i Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Republike Hrvatske.

 

PRAVNA LEGISLATIVA U LOVSTVU, DRUGI DIO

Autori :

Davor Martić, mag. iur. i suradnici na projektu Ante Udovičić, inž. agro. i Julka Ćuk

U ovom drugom dijelu zbirke pravnih propisa autorje obuhvatio nekoliko provedbenih pravilnika novodonesenog Zakona o lovstvu i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana Republike Hrvatske.

To su, najvažniji,Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja građana, kao i još dva prateća pravilnika.

Napisati će se i treći dio PRAVNE LEGISLATIVE kada resorni ministri donesu provedbene pravilnike.

 

PRVA POMOĆ U LOVU

Autorica :

Dr. Edisa Ercegović, dr. med.,specijalista medicine rada i sporta, stalni sudski vještak

 

VJEŠTINA GAĐANJA I SIGURAN LOV

Autor :

Vedran Martić, stručni suradnik, osnivač i vlasnik oružarske kuće Dobra kob

 

FAKULTATIVNI UDŽBENIK

IZVORNE AUTOHTONE HRVATSKE LOVNE PASMINE PASA

Autor:

Inž. agro., Ante Udovičić, specijalista zaštite prirode i okoliša, međunarodni kinološki sudac

 

OBVEZNI UDŽBENIK ZA LOVOČUVARE/LOVOČUVARICE I LOVNIKE

 

LOVOČUVARI I LOVNICI U HRVATSKOM LOVSTVU

Autor :

Davor Martić, mag. iur.

Koautori i stručni konzultanti :

Dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med., Ante Udovičić, inž. agro. i Elvis Vučić,stručni suradnik

 

UDŽBENICI U PRIPREMI

 

ZDRAVLJE IZ LOVIŠTA

Autori i koautori :

Davor Martić, mag. iur. ,te Iva Kučinić Radošević,mag. inž. zootehnike, dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med., Ante Udovičić, inž. agro. i Julka Ćuk

 

DALMATINSKI PAS ( DALMATINER )

Autori:

Ante Udovičić, inž.agro., međunarodni kinološki sudac, dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med. i Davor Martić, mag. iur.

 

GRAFIČKU PRIPREMU ZA TISAK NAŠIH IZDANJA RADI NAKLADNIČKA KUĆA DOBRA KOB, ZA NAKLADNIŠTVO, TRGOVINU I USLUGE.

SVA IZDANJA, BIVŠA I SADAŠNJA, MOGU SE KONZULTIRATI U NAŠOJ LOVAČKOJ KNJIŽNICI U SPLITU, KLOVIĆEVA 13.

2020-10-06_120256
2020-10-06_120435
2020-10-06_115604

Novi udžbenik LOVOČUVARI I LOVNICI U HRVATSKOM LOVSTVU kao produžetak edukacije lovnika.

2020-10-03_092834
2021-04-22_182138

UPRAVA

Julija Klovića 13., 21.000 Split
E-Mail :  info@pou-capreolus.hr
Mob. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U SPLITU

Julija Klovića 13., 21.000 Split
Mail :  info@pou-capreolus.hr
Tel. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U OGULINU

Vladimira Nazora 11.,
47.300 Ogulin

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.