POU CAPREOLUS TISKALO SPOMEN –BROŠURU U POVODU 20. OBLJETNICE RADA NA OSPOSOBLJAVANJU KADROVA U LOVSTVU

U povodu 20. obljetnice rada na osposobljavanju mladeži i odraslih Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS u Splitu sabralo je sva pisana autorska djela svojih eminentnih profesora , predavača / ispitivača te stručnih suradnika za pojedine nastavne oblasti i tiskalo ih kao spomen- brošuri.

U spomen brošuri obuhvaćena su autorska djela profesora, pojedinačna autorska djela profesora , te kooautora i stručnih suradnika. Učilište je u proteklih 20 godina tiskalo 10 udžbenika – priručnika – sa tematikom lovstva kao zajednički uradak, 17 samostalnih autorskih djela profesora Davora Martića i desetak brošura, te 11 autorskih djela Mladana Vidovića, kao i samostalna autorska djela Perice Tucaka, Ante Udovičića, Edise Ercegović i Vedrana Martića.

Nastava za polaznike održava se u Nastavnom središtu u Splitu, koje obuhvaća veliku učionicu – sa popratnim sadržajima – sa andragoško-pedagoškim pomagalima u sustavu programa nastave, te knjižnicom.

Praktična vježba polaznika održava se na streljani u Stobreču, te u državnom lovištu Šibenik – Vrgorac lovoovlaštenika OBER- LOVNI TURIZAM, čiji je vlasnik Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS.

TISKANA IZDANJA STRUČNE LITERATURE PROFESORA – PREDAVAČA /ISPITIVAČA I STRUČNIH SURADNIKA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA CAPREOLUS U SPLITU ( EX LOVAČKA ŠKOLA SVETI HUBERT I POU HUBERT ) ZA ŠKOLOVANJE KADROVA U LOVSTVU

Ovaj popis stručne lovačke literature – sadašnjih i nekadašnjih aktivnih djelatnika Učilišta – za obrazovanje kadrova u lovstvu – sabralo je Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS u povodu obljetnice početka rada Lovačke škole SVETI HUBERT u Splitu osnovane u samostalnoj Hrvatskoj.

Sva pobrojena stručna literatura može se koristiti u knjižnici Pučkog otvorenog učilišta Capreolus i služi za edukaciju kadrova u lovstvu, bilo da je riječ o polaznicima za lovce / lovkinje, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači, te studenata katedre lovstva na hrvatskim sveučilištima.

AUTORSKA DJELA DAVORA MARTIĆA

JADRANSKI OTOCI MORSKI GATERI

Nakladnik Pop Q Pop, Lovačka biblioteka, Zagreb, 2001.

LOV NA KAMENU, 113. OBLJETNICA SPLITSKOGA LOVSTVA

Nakladnik POP Q POP, Zagreb, 2001.

NJEGOV LOV PREPELICA

Nakladnik Slobodna Dalmacija, Dobra kob, Split ,2013.

LOVIŠTE MARJAN

Nakladnik Slobodna Dalmacija, Dobra kob, Split, 2004.

LOVCI O KOLINA

Nakladnik Dobra kob Slobodne Dalmacije, Split , 2004.

BOMBELLES GROFOVSKA LOVIŠTA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Nakladnik Pučko otvoreno učilište „Hubert“ , Split, 2004.

BOMBELLES GROFOVSKA LOVIŠTA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE „ II dio

Nakladnik Pučko otvoreno učilište „Hubert“ , Split, 2005.

NAŠ ZEC

Nakladnik Pučko otvoreno učilište „Hubert“, Split , 2006.

LOVSTVO SPLITA- 120 GODINA ( 1878- 2007. )

Nakladnik Pučko otvoreno učilište „Hubert“, Split, 2007.

LOVAČKA ISKAZNICA

Nakladnik Pučko otvoreno učilište Hubert, Split, 2009.

LOV POLJSKIH KOKA, PRIRUČNIK ZA LOVCE NA PERO

Nakladnik Dobra kob d.o.o. i Slobodna Dalmacija, Split, 2011.

OBRADA DIVLJAČINE , PRAKTIČNI PRIRUČNIK ZA LOVCE

Nakladnik Dobra kob , Slobodna Dalmacija, Split, 2013.

90 GODINA SPLITSKODALMATINSKOG LOVSTVA

Nakladnik Dobra kob d.o.o., Split, 2005.

STOGODIŠNJACI DALMATINSKOG LOVSTVA

Nakladnik Dobra kob d.o.o., Split 2012.

SVETI HUBERT

Nakladnik Dobra kob i Pučko otvoreno učilište Hubert , Split, 2008.

SVETI HUBERT MOĆNI PATRON HRVATSKIH LOVACA I LOVOČUVARA

Nakladnik Dobra kob d.o.o. , Split, 2013.

PRAVNA LEGISLATIVA U LOVSTVU

Nakladnik Pučko otvoreno učilište Capreolus i Dobra kob d.o.o., Split, 2019.

LOVOČUVARI I LOVNICI U HRVATSKOM LOVSTVU

Grupa autora

Nakladnik Dobra kob d.o.o., POU Caprelus, Split, 2019.

BROŠURE

U nakladi Slobodne Dalmacije tiskana su slijedeća autorska djela od 1988. godine :

TROFEJI DALMACIJE , RAT U DALMACIJI : ZGAŽENA PRIRODA , LOVNI PROPISI, LOVAČKA ETIKA I OBIČAJI, MALA LOVAČKA KUHARICA, ETIČAN HITAC (1. DIO ), ETIČAN HITAC (2. DIO ), HITAC BEZ STRAHA , PRIRUČNIK ZA SIGURAN LOV, LOVAČKI GOVOR , MALA ZBIRKA LOVAČKIH RIJEČI I POJMOVA, LOVAČKI OBIČAJI (SKRIPTA), LOVAČKI GOVOR , NEKAD I DANAS ( 2. IZMJENJENO I DOPUNJENO IZDANJE ), LOVAČKI TISAK U HRVATSKOJ.

AUTORSKA DJELA MLADANA VIDOVIĆA

LOVNO PRAVO, ZBIRKA PITANJA I ODGOVORA

Nakladnik Euroteam, Zagreb , 1998.

GRIVNA

Nakladnik KIZ Tin Ujević, Split, 1999.

VJEŽBENICA ZA PRIPRAVU ISPITA RADI OSPOSOBLJAVANJA LOVACA, LOVOČUVARA I OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI

( U suradnji sa Davorom Martićem )

Nakladnik POU Hubert, Split, 2013.

LOVOČUVARI, PRAVA I OBVEZE ( U suradnji sa Davorom Martićem )

Nakladnik Dobra kob d.o.o. i POU Hubert, Split, 2013.

VJEŽBENICA IZ PODRUČJA LOVNOG PRAVA I LOVSTVA

Nakladnik POU Hubert, Split, 2010.

ZAŠTITA DIVLJAČI, KNJIGA I, HIGIJENA LOVIŠTA

Nakladnik POU Hubert, Split, 2002.

POVJESNICA PRAVA LOVA I LOVNOG PRAVA KOD HRVATA

Nakladnik Columna, Split, 2009.

SVETI EUSTAHIJE, MUČENIK, NEBESKI ZAŠTITNIK LOVACA, LOVOČUVARA I ŠUMARA

Nakladnik POU Hubert, Split, 2003.

TISUĆLJETNO ŠTOVANJE SVETOG EUSTAHIJA

Nakladnik Columna , Split, 2004.

CRKVA SVETOG EUSTAHIJA MUČENIKA, KRBAN – TROGIR 1348-2005.

Nakladnik Columna , Split, 2005.

LOV U HRVATSKOJ DALMACIJI OD PRAPOVIJESTI DO 21. STOLJEĆA

Nakladnik Matica Hrvatska, Split, 2007.

LOVOČUVARI, PRAVNO- POVIJESNI SPOMENICI

Nakladnik Matica Hrvatska, Split, 2008.

SKUPNA AUTORSKA DJELA PREDAVAČA / ISPITIVAČA I STRUČNIH SURADNIKA

LOVAČKI LEKSIKON

Danijel Popović i grupa autora : Jovica Balać, Marijan Grubešić, Boris Habrun , Miroslav Horvat, Mladen Kratohvil, Davor Martić, Rade Stojadinović, Tomislav Šporer i Veljko Varičak

Nakladnik POP Q POP, Zagreb, 2002.

LOVAČKI POUČNIK

Grupa autora: Duško Grgičević, Ivan Šimić, Gojko Vlak, Davor Martić, Radoslav Bekavac, Joško Tolić i Tatjana Reić.

Nakladnik : Lovačka škola „Sveti Hubert“ Lovačka udruga „Split“, za gajenje i lov divljači, PRVO IZDANJE, Split, 2001.

LOVAČKI POUČNIK

Grupa autora, drugo izdanje :Duško Grgičević, Ivan Šimić, Ante Udovičić, Gojko Vlak, Davor Martić, Radoslav Bekavac ,Mladen Vidović

Nakladnik : Pučko lovačko učilište, Lovačka škola „Sveti Hubert“. Drugo izdanje, Split, 2001.

LOVAČKI POUČNIK

Grupa autora : Duško Grgičević, Ante Udovičić, Ivan Šimić, Gojko Vlak, Davor Martić, Radoslav Bekavac , Mladen Vidović

Nakladnik : Lovačka škola „Sveti Hubert“, izmjenjeno i dopunjeno izdanje Split, 2003.

LOVAČKI POUČNIK

Grupa autora : Duško Grgičević, Stipe Kokić, Davor Martić, Ivan Tolić, Perica Tucak, Ante Udovičić, Mladan Vidović

Nakladnik Pučko otvoreno učilište „Hubert“, Split, 2007.

POUČNIK LOVSTVA

Grupa autora : Duško Grgičević, Frano Grospić, Stipe Kokić, Davor Martić, Branimir Reindl, Đuro Sovilj, Ivan Tolić, Perica Tucak, Ante Udovičić , Mladan Vidović.

Nakladnik Lovačka udruga Split i Pučko otvoreno učilište Hubert, Split, 2008.

ZOOLOGIJA I LOVSTVO

Grupa autora : Frano Grospić, Davor Martić, Branimir Reindl, Đuro Sovilj, Perica Tucak, Ante Udovičić, Mladan Vidović.

Izdavač i suizdavač : Lovačka udruga „Split“, za gajenje divljači i lov i Pučko otvoreno učilište „Hubert“, Split, 2010.

OSNOVE LOVSTVA , PRIRUČNIK ZA OBRAZOVANJE KADROVA U LOVSTVU

Grupa autora : Roman Safner, Davor Martić, Perica Tucak, Ante Udovičić, Mario Vlašić, Elvis Vučić , Vedran Martić i Julka Ćuk

Nakladnik Dobra kob i POU Capreolus, Split, 2016.

LOVSTVO

Grupa autora : Frane Grospić, Davor Martić, Branimir Reindl, Đuro Sovilj, Perica Tucak, Ante Udovičić , Mladan Vidović.

Izdavač i suizdavač Dobra kob d.o.o. i Pučko otvoreno učilište „Hubert“, Split 2011.

LOVSTVO, POČETNICA ZA OSPOSOBLJAVANJE KADROVA U LOVSTVU

Grupa autora : Davor Martić, Perica Tucak, Ante Udovičić, Iva Kučinić Radošević, Đuro Sovilj, Edisa Ercegović, Mario Vlašić

Nakladnik Pučko otvoreno učilište Capreolus i Dobra kob d.o.o., Split, 2018.

SAMOSTALNO AUTORSKO DJELO PERICE TUCAKA

PRIHRANA DIVLJAČI

Nakladnik POU Hubert, Split, 2003.

SAMOSTALNO AUTORSKO DJELO ANTE UDOVIČIĆA

IZVORNE AUTOHTONE HRVATSKE LOVNE PASMINE PASA

Nakladnik Dobra kob i POU Capreolus, Split, 2016.

SAMOSTALNO AUTORSKO DJELO EDISE ERCEGOVIĆ

PRVA POMOĆ U LOVU

Nakladnik Dobra kob d.o.o. i POU Capreolus, Split, 2018.

SAMOSTALNO AUTORSKO DJELO VEDRANA MARTIĆA

VJEŠTINA GAĐANJA I SIGURAN LOV

Nakladnik Dobra kob d.o.o., POU Capreolus, Split, 2017.

SAMOSTALNO AUTORSKO DJELO VINKA BLAGAIĆA

POVIJEST LOVSTVA I ZAKONSKI PROPISI

Nakladnik Lovačka škola Sveti Hubert, Split, 1999.- 2001.

POVIJEST LOVSTVA I ZAKONSKI PROPISI

Nakladnik POU Hubert, Split, 2002.

SAMOSTALNO AUTORSKO DJELO GOJKA VLAKA

LOVAČKO ORUŽJE I OSNOVE BALISTIKE

Nakladnik Lovačka škola Sveti Hubert, Split, 2000.

U IZDANJU SPLITSKE DOBRE KOBI IZAŠLA SUPER KNJIGA „LOVOČUVARI I LOVNICI U HRVATSKOM LOVSTVU“

U povodu donošenja novog Zakona o lovstvu i pravilnika o lovočuvarima i lovnicima splitska nakladnička kuća Dobra kob tiskala je najnovije svoje izdanje- knjigu Lovočuvari i lovnici u hrvatskom lovstvu autora Davora Martića i više koautora i stručnih suradnika.

Knjiga je svojevrsni priručnik za školovanje lovočuvara i lovnika, pogotovu lovnika koji su, konačno, dobili „pravo građanstva“ donošenjem aktualnog Zakona o lovstvu. Naime, lovnici su bili poznati u povijesti hrvatskog lovstva, još od vladanja Austrougarske monarhije pa nadalje- sve do današnjih dana – kada je njihov status, s pravima i obvezama- pravno ( de jure) reguliran.

Položaj lovnika je danas ustanovljen , a odnosi se na rukovođenje, planiranje i organizaciju skupnog lova. Poslovi lovnika vuku podrijetlo još iz davnih vremena. Još su tako 1926. godine prof. Dragutin Kišpatić i Viktor D. Sonnenfeld – istražujući hrvatski lovogovor i njegovo značenje u narodu, među lovcima- tumačili kako je „lovnik osoba koja vodi čitavu upravu lova“, dok je „lovočuvar osoba koja je za plaću namješteni čuvar lova ( lovopazitelj ).

Čuvari lova, ili nadzirači lova, trebali su dati prisegu da će časno i zakonito obavljati povjerene im zadaće. U povijesti vladavine Austrougarske, tadašnji Zakon o lovu ( Lovski zakon,1870., 1893. ) propisivao je da su zaprisegnuti čuvari lova u jednakom pravnom položaju kao i „poglavarstvene osobe i vojničke straže“. Oni su bili izjednačeni sa državnim službenicima. To je značilo da uživaju zaštitu državne vlasti na sudu, u slučaju sporenja, u odnosu na zvijerokradice.

Prvi je put status lovnika pravno – na zakonu zasnovan – reguliran za vrijeme NDH ( 1942. ).

Ovaj priručnik za edukaciju lovočuvara i lovnika- prvi je takav koji je izašao za potrebe hrvatskog lovstva – dokumentiran, sa obiljem legislativne faktografije, grafički odlično oblikovan, sa izvornim , dijelom nepoznatim fotografijama iz autorove zbirke i kolekcije inozemnih arhivara.

Inače, Lovočuvari i lovnici u hrvatskom lovstvu dvadeseta je knjiga s tematikom lova i lovstva u nakladi splitske nakladničke kuće Dobra kob.

NAŠE UČILIŠTE PRIREDILO SKUPNI LOV NA FAZANE ZA SVOJE POLAZNIKE KOJI SU DOBILI ORUŽNI LIST I LOVAČKU ISKAZNICU

U lovnoedukativnom i instruktivnom državnom lovištu „Šibenik – Vrgorac“, s kojim gospodari tvrtka Ober lovni turizam u vlasništvu splitskoga POU Capreolusa- priređen je blagdanski lov diplomiranih lovaca, sada već bivših polaznika tog učilišta.

Splitski Capreolus je, naime, uveo praksu da organizira skupine mladih lovaca , koji su ostvarili pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja, poradi dopune u praksi stečenog znanja prilikom osposobljavanja. Svakako se je pokazala dobra praksa da se za mlade lovce priredi instruktivni lov pogonom i prigonom na divlje svinje, kako bi se i u izravnom kontaktu upoznali sa oganizacijom i odvijanjem skupnih lovova.

Ovoga puta u lovištu su mladi – naravno uz potporu profesora i stručnih suradnika Učilišta ,iskusnijih kolega, lovili fazane „pod pušku“ i ostvarili odlične rezultate. Broj odstrijeljenih fazana nije nikako bio kriterij, već organizacija lova pogonom, polazak i završetak lova na znak trube, kretanje lovaca i što je najvažnije momci su potvrdili i u praksi osnovno načelo – sigurnost u lovu prije svega!

Pored mladih lovaca, vrhunski uspjeh u pripremi i kondiciji – postigla je,naravno, engleska pointerka Buba , vlasnika prof. dra Mladena Bobana, profesora na splitskom Medicinskom fakultetu,koji je kao gost i prijatelj Capreolusa sudjelovao u ovom lovu.

S njom su mladi lovci mogli naučiti kako se provodi lov potražice, u društvu 3 do 5 lovaca, potom vrhunske ferme i, naposljetku poslije hica – savršen aport !

Buba je bila toga dana doista – prava, neponovljiva kraljica lova. Do idućeg instruktivnog lova !

Skupnim lovom, na opće zadovljstvo, rukovodili su upravitelj državnog lovišta Šibenik Vrgorac Ante Udovičić i lovočuvar Vjeko Opačak.

POLAZNICI CAPREOLUSA OBAVILI VJEŽBU GAĐANJA I SIGURNOG RUKOVANJA LOVAČKIM ORUŽJEM

Provodeći nastavni plan i program obrazovanja kadrova u lovstvu, splitsko Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS organiziralo je za svoje polaznike vježbu gađanja i sigurnog rukovanja lovačkim oružjem na ovlaštenoj streljani Streljačkog centra u Stobreču kod Splita.

Profesor Ante Udovičić održao je predavanje o sigurnosti, napose za vrijeme lova, naglašavajući ovaj aspekt lova i lovstva koji je od prvorazrednog značenja za uspješan i siguran lov svakog sudionika. U nastavku je prof. dr. sc. Edisa Ercegović, inače sudski vještak, održala predavanje o preventivi u sprijećavanju i liječenju u slučaju eventualnih nezgoda u lovu.

Dr. Ercegović je i autorica veoma korisne knjige „ Prva pomoć u lovu“ u izdanju splitskoga CAPREOLUSA, bogato ilustriranoj fotografijama i crtežima, što je od velike koristi polaznicima i lovcima.

Potom je skupina polaznika gađala pod izravnim uputstvima i nadzorom stručnog voditelja streljane, instruktora Milana Veića.

Polaznici su pokazali, najprije, visok stupanj discipline u rukovanju puškom, te su ostvarili dosta dobre pogotke, koje su pravilno usmjerili u metu, bez obzira na konačni uspeh i raspored pogodaka ove uspjele vježbe gađanja.

U nastavku je ovlaštena osoba demonstrirala vježbu gađanja iz pištolja. Naime, lovci i lovkinje mogu nabaviti pištolj ili revolver, u skladu sa Zakonom o lovstvu i Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana, zbog zadavanja samilosnog hica u slučaju nastrijela krupne divljači prilikom lovljenja.

Za sve polaznike CAPREOLUSA,odnosno lovce i lovkinje, poslije nego što pribave oružje, održati će se instruktivno-edukativni lov – pokazni lov pogonom i prigonom na divlje svinje – u državnom lovištu „Šibenik – Vrgorac“ kojime gospodari OBER – LOVNI TURIZAM, tvrtka u vlasništvu CAPREOLUSA.

To će biti, uistinu,svojevrsna ulaznica svim našim mladim i obučenim lovcima i lovkinjama u veliku obitelj hrvatskih lovaca .

IMOTSKI LOVAC I PREPARATOR ROKO REBIĆ DAROVAO NAM JE DERMOPREPARAT VELIKOG TETRIJEBA RADI EDUKACIJE NAŠIH POLAZNIKA

Na prigodnoj svečanosti u sjedištu splitskoga Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS istaknuti lovac i preparator Roko Rebić iz Imotskoga darovao je i na taj način upotpunio zbirku lovačkih trofeja tog Učilišta dermopreparatom velikog tetrijeba gluhana zbog edukacije lovaca i njihovog upoznavanja sa ovom rijektom i prorijeđenom ptičjom vrstom.

Tetrijeba je primio međunarodni kinološki sudac Ante Udovičić, voditelj splitskoga odjeljenja Učilišta, zahvalivši se Rebiću na njegovom dobročinstvo, kako bi polaznici CAPREOLUSA i na ovaj način „uživo“ -kada već ne mogu u prirodi- vidjeli i upoznali ovu doista rijetku i prorijeđenu šumsku koku, najveću među pernatim svijetom kod nas, koja još uvijek, ali posve rijetko, obitava u hrvatskim šumama.

Udovičić je kazao u prigodnoj besjedi kako je pokrenut hvale vrijedan projekt udomljivanja tetrijeba gluhana u Hrvatskoj. Naime, dr. sc. Ivica Križ iz Prezida napravio je prvi i početni iskorak tako što je udomio više obitelji tetrijeba gluhana uvezenog iz Češke, te je – uz potporu Hrvatskog lovačkog saveza , Lovačkog saveza Primorskogoranske županije i Primorskogoranske županije – nedavno otvorio veliki Lovno- uzgojni centar u predjelu Tršća u Gorskome Kotaru.

Tetijeb gluhan još uvijek obitava, daleko od buke i urbanizacije, na pojedinim lokalitetima u Gorskome Kotaru, Lici i Velebitu, gdje predstavlja istinski dar prirode i njen nezaobilazni ukras.

TETRIJEB GLUHAN JE NAJVEĆA ŠUMSKA KOKA , KOJA JE KAO RIJETKA I PRORIJEĐENA VRSTA STROGO ZABRANJENA ZA LOV!

Inače, valja kazati da je Roko Rebić ranije darovao Lovačkom učilištu CAPREOLUS sivog vuka i dermopreparat srnjaka.

Svaka čast, Roko !

GRUPA POLAZNIKA SPLITSKOGA POU CAPREOLUS, SADA VEĆ LOVACA, SUDJELOVALA U EDUKATIVNOINSTRUKTIVNOM LOVU NA DIVLJE SVINJE U LOVIŠTU „ŠIBENIK – VRGORAC „

Grupa polaznika splitskoga Pučkog otvorenog učilišta „Capreolus“, sada već diplomirani lovci, sudjelovala je u organiziranom edukativno-instruktivnom lovu na divlje svinje u državnom lovištu „Šibenik Vrgorac“ lovoovlaštenika „Ober –lovnI turizam „ iz Splita, u vlasništvu tog učilišta. Inače, ovo je bio prvi lov grupe netom obučenih lovaca u lovištu koje je, zapravo, lovnouzgojni poligon za edukaciju lovaca i lovočuvara.

U lovu s novopečenim lovcima – koji su pokazali vrhunsku disciplinu, uz poštovanje lovačke etike i običaja- sudjelovali su i stariji lovci sa iskustvom, njihovi mentori. Lovom je rukovodio iskusni lovac Miljenko Barić Baja ,uz podršku lovočuvara „Ober lovnog turizma „ Vjekoslava Opačka.

Skupni lov prigonom na divlje svinje organiziran je i zbog naredbe o mjerama i aktivnostima na suzbijanju afričke svinjske kuge .

Tijekom lova odstrijeljene su dvije divlje svinje čiji su dijelovi tijela, po naredbi- poslati na daljnju analizu u Veterinarsku stanicu Omiš.

Treba svakako istaknuti mladog lovca Antu Pivčevića Pivca koji je imao prilike pucati na divlje svinju na kojih pedesetak metara, ali je odustao iz sigurnosnih razloga , zbog toga što je divljač trčala u smjeru lokalne, brdsko-planinske ceste kojom se povremeno kreću vozila. Mladi lovac zaslužio je pohvalu voditelja lova Miljenka Barića.

D. Mišura

POLAZNICI S OTOKA RABA USPJEŠNO SAVLADALI NASTAVNO GRADIVO I POLOŽILI ZAVRŠNI LOVAČKI ISPIT

Grupa polaznika sa otoka Raba uspješno je položila završni lovački ispit – u skladu sa nastavnim planom i programom Ministarstva poljoprivrede – pri odjeljenju Ogulin splitskog Pučkog otvorenog učlilišta CAPREOLUS.

Mladi lovci savladali su nastavno gradivo iz pet nastavnih područja. Teoretski dio nastavnog gradiva dopunili su praktičnim dijelom, napose iz područja Sigurnosti u lovu i Lovačkog oružja i lovne balistike, čemu splitski CAPREOLUS posvećuje naročitu pažnju u obuci mladih, budućih kadrova u lovstvu.

Polaznicima u savladanju propisanog gradiva od 125 nastavnih sati jako puno pomaže brojna stručna lovačka literatura u izdanju splitske nakladničke kuće DOBRA KOB d.o.o. Naime, profesori POU CAPREOLUS raspolažu visokim teoretskim i praktičnim znanjem koje prenose na mlade, služeći se novom, tek objavljenom knjigom LOVSTVO ( koju su sami napisali !) i PRAVNOM LEGISLATIVOM U LOVSTVU. Ova potonja je dobrodošla svima koji žele i hoće doznati više o aktualnim hrvatskim propisima, kao što su Zakon o lovstvu i Zakon o nabavi i posjedovanju oružja, te najzanimljivije i skraćene dijelove donesenih pravilnika u daljnjem pojašnjenju aktualnog Zakona o lovstvu.

OBJAVLJENA PRVA I JEDINA „PRAVNA LEGISLATIVA U LOVSTVU“, AUTORA I UREDNIKA, DIPL. PRAVNIKA DAVORA MARTIĆA, MAG. IUR., NA OSNOVU ZAKONA O LOVSTVU I PRIPADAJUĆIH PRAVILNIKA TE ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA

Splitska nakladnička kuća Dobra kob upravo je objavila dvije knjige o lovstvu, Lovstvo, početnicu za osposobljavnje kadrova u lovstvu i Pravnu legislativu u lovstvu.

To su, sudeći po svemu, jedine dvije knjige vezane za lovstvo koje je tiskala jedna nakladnička kuća u Hrvatskoj za školovanje lovaca/lovkinja, lovočuvara /lovočuvarica i ocjenjivača trofeja divljači posljednjih nekoliko godina, vezujući nstavno gradivo za netom donesen Zakon o lvostvu i uz njega prateća pravilnika te Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana. Međutim, štivo može poslužiti i njime se koristiti već educirani kadrovi u lovstvu. Napose se to odnosi na Pravnu legislativu u lovstvu, prvi dio „paketa“ sažetih i autorski uređenih zakonskih i podzakonskih propisa i akata koju mogu koristiti lovoovlaštenici , županijski lovački savez i Lovački savez grada Zagreba.

Lovstvo po svojem sadržaju, grafičkoj obradi i izvornosti, pripada kategoriji europskog lovačkog stručnog i edukativnog štiva, koje počiva na bogatog povijesti, tradiciji i baštini hrvatskog lovstva i aktualnoj pravnoj regulativi.

Koristeći znanje i iskustvo autora dipl. pravnika Davora Martića, mag. iur. , dr. sc. Perice Tucaka,dr. vet. med., inž. agro. Ante Udovičića, spec. zaštite okoliša, Ive Kučinić Radošević, mag. inž., Đure Sovilja, dipl. inž. šumarstva , dr. med. Edise Ercegović,sudskog vještaka i dipl. inž. šum.Marija Vlašića, uređivački tim na čelu sa urednikom Davorom Martićem – ovim je nakladničkim projektom predalo lovačkoj i drugoj javnosti jedinstven uradak namijenjen početnicima u lovstvu, lovcima i lovočuvarima.

Lovstvo i Pravna legislativa u lovstvu ilustrirani su s izvornim fotografijama, crtežima i grafikonima kojega je idejno i grafički obradio tim stručnjaka Dobre kobi na čelu sa Vedranom Martićem.

Drugo autorsko djelo, Pravna legislativa u lovstvu na jednom je mjestu sakupila najvažnije odredbe koje se odnose lovstvo Zakona o lovstvu, kao i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja, donoseći najvažnije dijelove pratećih pravilnika koje je do sada donio ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić svojom uredbom.

Po svemu što je rečeno Pravna legislativa u lovstvu je doista jedinstven uradak, jer je napravljen sažetak propisa koji su na ovaj način stalno pri ruci lovcima, lovačkim udrugama i županijskim lovačkim savezima. Drugi dio ovog svojevrsnog priručnika objaviti će se do konca godine kada ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić donese ostale pravilnike predviđene Zakonom o lovstvu kao prateće pravne dokumente u funkciji aktualnog Zakona o lovstvu.

Autor i urednik Pravne legislative u lovstvu je Davor Martić,a na projektu je surađivala Julka Čuk.

PAKETIĆE LOVAČKE PRVE POMOĆI, PRVE U HRVATSKIM LOVAČKIM UČILIŠTIMA, NABAVILO SPLITSKO POU CAPREOLUS ZA OSPOSOBLJAVANJE SVOJIH KADROVA U LOVSTVU IZ NASTAVNOG PODRUČJA SIGURNOSTI U LOVU I PRVE POMOĆI

U sklopu nastavnog programa osposobljavanja kadrova u lovstvu, Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS u Splitu nabavilo je iz Njemačke posredstvom splitske lovačke kuće DOBRA KOB d.o.o.za obuku i praktičnu primjenu svojih polaznika jednostavne i korisne lovačke paketiće (u neseseru ) prve pomoći za pružanje pomoći ozlijeđenom ili bolesnom lovcu ili lovkinji na terenu ( lovištu ).

Sadržaj ovog lovačkog nesesera prve pomoći je raznolik, lagan je,malih dimenzija i lako se nosi u ruksaku, oko pojasa ,ili pak u džepu prsluka. U paketiću lovačke prve pomoći nalazi se osnovni pribor i materijal za davanje prve pomoći : prvi zavoj za pokrivanje otvorenih ozljeda i opeklina, komprese zavoj, sterilna gaza,hanzaplast za pokrivanje sitnijih površinskih ozljeda, ljepljivi flaster, ziherice za učvršćivanje krajeva zavoja prilikom imobilizacije, potom škare sa tupim vrhom i, konačno, PVC rukavice za jednokratnu uporabu.

Prva pomoć je veoma značajna, posebno na terenu, tako da je CAPREOLUS upravo zbog toga da osposobi svoje polaznike, buduće lovce i lovkinje,u sklopu nastavnog gradiva o sigurnosti gađanja i nošenja oružja i sigurnom lovu, potencirao značenje, pogotovu u praksi, pružanje prve pomoći u lovištu.

Prva pomoć je, inače, medicinska pomoć koja se ukazuje na mjestu gdje se zatekne ozlijeđeni.Zbog toga lovci / lovkinje trebaju naučiti postupak pravilnog pružanja prve pomoći na terenu dok se čeka mobilna prva pomoć liječnika i pratećeg medicinskog osoblja, što može biti od velikog, nekad i presudnog značaja.

Polaznici CAPREOLUSA dobijaju pirlikom upisa- pored ostale lovačke stručne literature – brošuru PRVA POMOĆ U LOVU koju je napisala profesorica ovog Učilišta dr. Edisa Ercegović.

Inače, paketići priručne lovačke prve pomoći mogu se nabaviti u prodavaonici DOBRE KOBI u Splitu, Klovićeva 13., po prihvatljivoj cijeni.

Paketići prve pomoći mogu nam nikad ne zatrebati, ali ih je svakako jako dobro imati uza se i znati postupati pri ukazivanju prve pomoći !