NASTAVNI PLAN I PROGRAM OBRAZOVANJA KADROVA U LOVSTVU ZA 2023. GODINU

Programi osposobljavanja provode se u skladu s uvjetima i načinom izvođenja propisanim odredbama Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu.

Programi osposobljavanja sadrže:

  • nastavne sadržaje i oblike izvođenja programa,
  • trajanje programa i način njegove provjere,
  • kadrovske, didaktičke, prostorne i druge uvjete za izvođenje programa,
  • osposobljenost koja se stječe polaganjem završnog ispita po završenom programu pojedine obrazovne grupe.

Programi osposobljavanja prilagođeni su dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima polaznika, a usklađeni su s propisima Republike Hrvatske o obrazovanju odraslih izvan sustave redovne nastave, te s postignutim stupnjem edukacije punoljetnih građana, posebno u oblasti uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njenih dijelova kao i ekologije i zaštite prirode.

Programi osposobljavanja obuhvaćaju predavanja i praktičnu nastavu (vježbe), a realiziraju se izvođenjem nastavnog plana i programa kroz redovnu i konzultativno-instruktivnu nastavu.

Nastavni plan i program se izvodi po obrazovnim grupama polaznika.

Saznajte više klikom na poveznicu: ovdje

Hrvatska viceprvak u radu pasa goniča na Eurokupu- sa pobjednicom Sirenom Maria Dundića- u kinološkoj reprezentaciji koju je vodio naš dugogodišnji profesor, istaknuti međunarodni kinološki sudac i selektor inž. Ante Udovičić

Na 27. Europskom kupu pasa goniča u Čačku ( Srbija )- pod visokim pokroviteljstvom FCI ( Međunarodne kinološke federacije ) – drugo mjesto osvojila je „ istrijanka“ Sirena vlasnika i uzgajivača istarskih kratkodlakih goniča Maria Dundića iz Splita i time Hrvatskoj donijela zapaženu pobjedu – vicešampiona među goničima natjecateljima iz petnaest država . Po riječima tajnika Hrvatskog kinološkog saveza Bojana Matakovića, na Euro kupu, tradicionalnom natjecanju u Europi, hrvatska kinološka reprezentacija postigla je izvanredan uspjeh . U hrvatskoj kinološkoj reprezentaciji bili su pored Dundića i njegove Sirene, Luka Marjan i Dona, te sudac Dalibor Pešutić i selektor, poznati međunarodni kinološki sudac Ante Udovičić, koji je pažljivim i znalačkim odabirom doista izabrao vrhunske goniče za ovo prestižno natjecanje.
Inače, smatra se da da je ovaj 27 Eurokup po mjerilima FCI-a , najveće europsko natjecanje u radu pasa glasnog gona na zeca.
Psi su imali veoma zahtjevne termine „lova“ na zeca . Naime, svaki pas morao je tragati za zecom 4 sata, od 8 do 12 sati, što je kriterij ovog natjecanja. Pri tome mora pokazati svoje kvalitete, sposobnost u traganju i kondiciju te, naposljetku, postignuti odličan rezultat, kao što je pokazala Dundićeva Sirena.
Na ovom Eurokupu sudili su hrvatski međunarodni kinološki suci Ante Udovičić i Dalibor Pešutić. Do sada, se ,inače, na Eurokupu hrvatska kinološka reprezentacija svrstavala na treće mjesto, pa ovaj rezultat , svakako, upućuje na neprikosnoveni odabir vrhunskog selektora Ante Udovičića.
Dogodine će se Eurokup održati u Grčkoj.

NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽAN PRVI OKRUGLI STOL O NALIJETANJU VOZILOM NA DIVLJAČ

Sadašnje stanje pravne regulative prilikom nalijetanja vozila na divljač je neodrživo te su nužne promjene zakona i sudske prakse u slučajevima kada sudovi (u pravilu ) presuđuju na štetu lovoovlaštenika. Kod donošenja presude sudovi se pozivaju na opće propise (ZOO) po kojima je divljač „opasna stvar“ za koju se odgovara po načelu uzročnosti.

To je rečeno, pored ostalog, na „okruglom stolu“ pod nazivom „Pravno-medicinski aspekt naleta vozila na divljač na cesti „ u Splitu, na inicijativu i u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem „Capreolus“, njegove Pravne klinike za lovstvo i zaštitu prirode,a u organizaciji splitskoga Pravnog fakulteta .

Moderator je bio dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Ratko Brnabić.Kao osnov rasprave korisno je poslužila netom tiskana brošura koja je razdijeljena svim sudionicima „okruglog stola“.

Ispred auditorija pravnih, medicinskih i lovnih stručnjaka uvodno izlaganje podnijeli su voditelj Pravne klinike POU Capreolus Siniša Štimac, odvjetnik u Splitu na temu „Neusklađenost zakona i prakse kod naleta vozila na divljač“,potom prof. dr. sc. Jozo Čizmić „Sudsko-medicinsko vještačenje u svjetlu nekih dilema u praksi“, dr. sc. Anto Marović, dr. med. spec. neurolog „ O medicinskom vještačenju kod neimovinske štete „ i Ivan Matešić, dipl. pravnik na temu „Značaj i uloga miriteljstva u sporovima štete kod naleta vozila na divljač“.

Poslije uvodnih izlaganja praćenih primjerima iz sudske prakse u otvorenoj diskusiji brojni sudionici razmijenili su stavove i mišljenje. Naime, unatoč tome što su u optjecaju lex specialis,a to su Zakon o cestama i Zakon o lovstvu – koji imaju prednost – sudovi sude po načelu uzročnosti, odnosno uzimajući u obzir jedino činjenicu da je došlo do naleta vozila na divljač, što često ide na štetu lovoovlaštenika .

Osim toga u praksi se ignorira zahtjev lovoovlaštenika za postavljanje prometnog znaka „Divljač na cesti“, kao i činjenice da do prometne nesreće nije došlo provođenjem lova . Ne poštuje se obvezujuće pravno shvaćanje Ustavnog suda Republike Hrvatske da zakoni lex specialis imaju prednost pred općim propisima, što su istakli sudionici u raspravi, pravni i ostali stručnjaci u izlaganju.

Nadalje, u pravnoj proceduri sporna je i divljač koja nije navedena u lovnogospodarskoj osnovi kao osnovnom planu gospodarenja lovoovlaštenika ,kao i sporno pitanje pokriva li polica osiguranja štete na autocesti.

Sudionici „okruglog stola“, prvog takve vrste kod nas, rečeno je, založiti će se za poboljšanje položaja lovoovlaštenika te da će svaki sudionik na svoj način, dati doprinos usklađenju sudske prakse i na taj način pomoći Vrhovnom sudu.

U diskusiji je, pored ostalih , sudjelovala predsjednica sudskih vještaka i procjenitelja Splitskodalmatinske županije Dražana Grga , predjednica udruge Dalmatinski potrošač Nela Kovačević, dopredsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Nediljko Dujić i predsjednik Lovačkog saveza Splitskodalmatinske županije Mladen Balić, te sudski vještaci, predstavnici osiguravateljskih kuća, brojni pravnici i zainteresirani lovozakupnici.

TISKAN KORISTAN PRIRUČNIK ZA LOVOOVLAŠTENIKE SPLITSKIH PRAVNO-MEDICINSKIH STRUČNJAKA „PRAVNO-MEDICINSKI ASPEKT NALETA VOZILA NA DIVLJAČ NA CESTI „

Nakon što je u Splitu, u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS, Pravne klinike za lovstvo i zaštitu prirode, održano savjetovanje o pravnom i medicinskom aspektu nalijetanja vozila na cesti na divljač, Učilište je tiskalo brošuru pod naslovom PRAVNO- MEDICINSKI ASPEKT NALETA VOZILA NA DIVLJAČ NA CESTI.

Pravni i medicinski stručnjaci iznijeli su na argumentiran način, koncizno i stručno, pitanja naknade štete prigodom naleta vozila na divljač, objasnivši ovaj „vrući problem „ današnjeg lovstva sa nizom podataka i činjenica.

Osim toga, predstavljeno je viđenje i uloga miritelja u sporovima pred sudom.

Kao autori javljaju se voditelj Pravne klinike Siniša Štimac, dipl. pravnik, odvjetnik u Splitu, prof. dr. sc. Jozo Čizmić sa Splitskog pravnog fakulteta, dr. sc. Anton Marović, dr.med. spec. neurolog, stalni sudski vještak, te Ivan Matešić , dipl. pravnik, u ulozi ovlaštenog miritelja.

Brošura može poslužiti kao koristan priručnik lovačkim udrugama i drugim lovoovlaštenicima u ostvarivanju zaštite svojih prava u sporovima pred sudom.

Siniša Štimac je između ostalog napisao :

Pravna sigurnost i vladavina prava su jedne od najviših vrednota Republike Hrvatske propisani člankom 3. Ustava. Da bi se to postiglo pravna norma treba biti dostupna svima, lako shvatljiva i jednostavna. Na taj način bi bila svakome razumljiva a posebno primjenjivačima u sudskim postupcima,sucima koji bi pravilno protumačili i primjenili u sudskim odlukama.

Time bi se stvorila usklađena sudska praksa koja bi bila jamac pravne sigurnosti i jednakosti svima pred zakonom i ustavom. Na taj način bi i uloga Vrhovnog suda Republike Hrvatske nadležnog za praćenje i osiguranje usklađene sudske prakse došla do punog izražaja. Time bi bila ispunjena njegova ustavna zadaća.

Pravna klinika za lovstvo i zaštitu prirode kao prva takva klinika u Republici Hrvatskoj ima zadaću pomoći lovozakupnicima, lovcima , kao i ostalim građanima RH u ostvarenju toga cilja. Zakoni koji se primjenjuju kod naleta vozila na divljač, što je postalo sve učestalija pojava, proturječni su i neusklađeni. Posebno se to odnosi na zakone lex specialis i opće propise. To rezultira proturječnom sudskom praksom koja je štetna i pogađa imovinu lovoovlaštenika. Time dolazi u pitanje njihova egzistencija i nesigurnost.

Radi toga u traženju što optimalnijih rješenja nužno je sudjelovanje u prvom redu stručnjaka različitih profila i lovaca. Lovstvo je povezano sa prirodom, turizmom ,sportom,gospodarstvom, kulturom i spomeničkim nasljeđem, poglavito sa tradicijom u Republici Hrvatskoj.

Stoga se treba ostvariti ustavnu obvezu zaštite temeljnih vrijednosti. Posebno prirode, sudjelovanjem ne samo lovaca nego i ostalih građana na području Republike Hrvatske koje obuhvaća svojim radom i kompleksnošću ova Pravna klinika.

Aktivnost Pravne klinike će biti popraćena održavanjem savjetovanja ,rasprava i medijski kako bi se što više popularizirala i u konačnici postigla što kvalitetniji rezultat u zaštiti temeljnih ustavnih vrijednosti, a posebno lovstva i prirode.“

Urednik izdanja je Davor Martić, mag. iur., dok su suradnici na projektu dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med . i inž. agro. Ante Udovičić.

NAKON VJEŽBE GAĐANJA NA STRELJANI, POD NADZOROM INSTRUKTORA, LOVCI NOVACI MOGU U TEK LOVIŠTE SA OSTVARENIM PRAVOM NA DRŽANJE I NOŠENJE LOVAČKOG ORUŽJA

Grupa polaznika splitskoga CAPREOLUSA, javne ustanove za obrazovanje odraslih izvan sustava redovite naobrazbe – u pripremi za završni lovački ispit , a u sklopu godišnjeg Nastavnog plana i programa – obavila je vježbu gađanja iz malokalibarskog oružja i pištolja na streljani Stobreč kod Splita.

Vještinu rukovanja s lovačkim oružjem i gađanje savladali su pod nadzorom iskusnog instruktora streljaštva Hrvatskog streljačkog saveza.

Pošto su prošli teoretsku nastavu u kabinetu POU Capreolusa,gdje su stekli temeljna znanja iz rukovanja lovačkim oružjem, upoznali se sa osnovama lovne balistike , vrstama oružja za lov krupne i sitne divljači, te ono što je najpresudnije- sigurnost u lovu – po mišljenju stručno pedagoške voditeljice programa nastave – stekli su dovoljno znanja da mogu pristupiti gađanju i završnom lovačkom ispitu.

Već duže vrijeme CAPREOLUS provodi poseban oblik praktične nastave- obuku iz gađanja u lovištu Šibenik – Vrgorac, kojim gospodari OBER LOVNI TURIZAM, tvrtka kojom upravlja CAPREOLUS .

Naime, kao što je poznato – polaznik dok ne položi lovački ispit i stekne pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja ne smije doći u doticaj za oružjem u lovištu kako bi njime mogao loviti i obnašati druge radnje ( na streljani može,ali pod nadzorom stručnog instruktora).

Zbog toga se sa svakim lovcem novakom , pošto nabavi lovačko oružje – sklapa ugovor po kojemu je dužan prijaviti se za vježbu gađanja kako bi mogao pristupiti skupnom lovu na divlje svinje.

Ovaj način rada pokazao se kao jako učinkovit i odličan saveznik mladih lovaca.

U SKUPNOM LOVU POSLJEDNJEG DANA LOVNE SEZONE LOVILI SU SE FAZANI I JAREBICE KAMENJARKE

Skupnim lovom na sitnu pernatu divljač u lovištu splitskoga OBER LOVNOG TURIZMA kod Vrgorca – okončana je ovogodišnja lovna sezona (i godina) . Lovili su se fazani i jarebice kamenjarke. Uspjeh u lovu je bio iznimno dobar, pogotovu lov na odrasle pijetle u čemu su lovcima bili od velike pomoći njihovi „fermaši“, engleski seteri.

U lovu su sudjelovali i lovci novaci, koji su položili lovački ispit u Lovačkom učilištu CAPREOLUS i stekli pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja. Ovaj lov je , ustvari, bio produžetak praktične nastave koju su sa uspjehom svladali polaznici, odnosno već diplomirani lovci, pod mentorstvom iskusnih lovaca.

Prigodna fešta priređena je u novosagrađenoj lovačkoj kući na početku brda Veliki Šibenik. Lovačka kuća, doduše, još nije u cijelosti završena,ali je prikladna i uređena za duži boravak lovaca.

LOVNIKU „OBER LOVNOG TURIZMA“ MILJENKU BARIĆU BAJI SVEČANO URUČENA POVELJA ČASTI VIŠI LOVAC

Učitelj lovaca i lovkinja, etičan lovac, koji je posvetio svu svoju lovačku karijeru lovačkom odgoju i obrazovanju mladih, Miljenko Barić Baja iz Tugara- nagrađen je počasnom titulom VIŠI LOVAC.

Povelja VIŠI LOVAC popularnom Baji, kojega krase ljudske i lovačke osobine, uručena je na svečanom blagdanskom druženju u hotelu Consul andragoško-pedagoških djelatnika i gostiju splitskog Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS, javne ustanove za obrazovanje kadrova u lovstvu.

Govoreći o Baji, ravnatelj Učilišta Davor Martić kazao je da je Miljenko Barić ostvario u svojoj karijeri ono što je uspjelo veoma malom broju lovaca- mladi lovci su ga zavoljeli jer je radišan i dobar, sa svakim pokazuje strpljenje i visoko stručno i praktično znanje iz domene lovstva.

Baja je, inače, marljivi lovnik tvrtke Ober lovni turizam koja gospodari lovištem „Šibenik- Vrgorac“ u kojem se jednom tjedno provodi praktična obuka u vježbi gađanja polaznika koji su ostvarili pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja. Organiziraju se i skupni lovovi na divlje svinje i predatore kako bi se mladi lovci upoznali sa pravilima i običajima koji su osnov tih lovova, posebno vodeći računa i brigu o sigurnosti sudionika u lovu.

ČESTITKE UZ SPOMENDAN SVETOG HUBERTA, 3. STUDENOGA : SLAVEĆI STVORITELJA, SLAVIMO NJEGOVA STVORENJA !

I ove će godine, unatoč COVID-19, pod strogim epidemiološkim uvjetima, lovci i lovkinje slaviti svoj najveći blagdan – spomendan svetog Huberta, 3. studenoga. Na taj će se dan prirediti svete mise u crkvama u čast i spomen na sveca i nebeskog zaštitnika,ali u ograničenom broju vjernika i skromnije.

No, ove godine, kao i lani, izostati će središnja proslava u organizaciji i pod pokroviteljstvom Hrvatskog lovačkog saveza , također zbog poznate situacije oko korone.Zadnja svehrvatska svečanost održana je u Puli, uz domaćinstvo Lovačkog saveza Istarske županije.

Lovci se nadaju da će se dogodine nastaviti središnja svečanost obilježavanja svetog Huberta uz domaćinstvo Lovačkog saveza Ličko-senjske županije koji već neko vrijeme nestrpljivo čeka svoj red na organizaciju ovog svečanog događaja.

U povodu blagdana svetog Huberta želimo svim našim djelatnicima : profesorima Učilišta, te andragoško- pedagoškim suradnicama, polaznicima, sadašnjim i budućim, kao i educiranim lovcima i lovkinjama kod našeg Učilišta- sretan i blagoslovljen spomendan, 3. studenoga, uz poruku Međunarodnog reda svetog Huberta

SLAVEĆI STVORITELJA SLAVIMO NJEGOVA STVORENJA!

Sveti Hubert, mučenik (stradalac za vjeru), 31. biskup od Maastrichta, 1. biskup od Liegea i apostol ardenski, rođen je oko 655. godine, a umro je u Furi (današnji Tervueren), Brabant, 30. svibnja 727. godine.

U Srednjem vijeku štovan je kao zaštitnik lovaca i iscjelitelj bjesnoće. Bio je najstariji sin Bertranda, vojvode od Akvitanije, i unuk Charibertov, kralja Toulousea, potomak velikog Pharamonda.

Kao mladić, Hubert je otišao na dvor Neustria, gdje je mnoge osvojio svojim šarmantnim manirama i ugodnim obraćanjem, te je dobio istaknuti položaj i čast grofa dvorca. Bio je svjetski čovjek i hedonist, a glavna strast mu je bila lov, kojemu je posvećivao gotovo sve svoje slobodno vrijeme.

Silničko vladanje Ebroina izazvalo je opće iseljenje plemstva i drugih te dolazak u dvorac Austrasia. Hubert ih je nedugo zatim slijedio i bio toplo dočekan od Pepina Heristala, gradonačelnika dvorca, koji ga je postavio za upravitelja domaćinstva. Oko tog vremena (682.) oženio je Floribanu, kćer Dagoberta, grofa od Louvaina, i činilo se da se potpuno prepustio raskoši i ispraznosti ovoga svijeta. No, velika duhovna revolucija bila je neizbježna. Ujutro na Veliki petak, dok su se vjernici okupljali pred crkvama, Hubert se uputio u lov.

Dok je tjerao prekrasnog jelena, životinja se okrenula i, po legendi, ostao je skamenjen vidjevši križ među rogovima i čuvši glas koji je govorio:

Huberte, ako se ne okreneš i ne povedeš sveti život, brzo ćeš završiti dolje u paklu! Hubert je sjahao, pao ničice i rekao: Bože, što bi htio da učinim? Dobio je odgovor: Idi i potraži Lamberta, on će te podučiti …

Nakon toga, krenuo je odmah u Maastricht, gdje je sv. Lambert bio biskup. Ovaj je ljubazno primio Huberta i postao njegovim duhovnim učiteljem. Hubert se, izgubivši ženu kratko nakon toga, odrekao svih časti i prepustio svoje pravo na vojvodstvo Akvitanije svojemu mlađem bratu Eudonu, kojega je imenovao skrbnikom svojega malodobnoga sina Floriberta. Nakon što je podijelio svoje osobno bogatstvo siromašnima, započeo je svoje školovanje za svećenika. Uskoro je bio zaređen, te je kratko nakon toga postao jednim od glavnih suradnika u upravljanju biskupijom sv. Lamberta. Prema savjetu sv. Lamberta, Hubert je krenuo na hodočašće u Rim, a tijekom njegove odsutnosti Pepinovi sljedbenici su na biskupa Lamberta izvršili atentat.

U isto vrijeme, papa je to sve vidio u svojoj viziji, zajedno s nalogom da Huberta imenuje biskupom, budući je bio vrijedan nasljednik biskupije.

Hubert je bio posve opsjednut idejom da osvoji mučeničku krunu, te ju je tražio u mnogim prilikama, ali bezuspješno. Dijelio je svoj biskupski prihod siromašnima, bio je marljiv u postu i molitvi, a postao je poznat po svojoj rječitosti s propovjedaonice. Godine 720., pokoravajući se viziji, Hubert je preselio ostatke sv. Lamberta iz Maastrichtau Liege, uz veliku pompu i obrede, te suradnju nekoliko susjednih biskupija.

Crkva za relikvije izgrađena je na mjestu mučeništva, proglašena je katedralom sljedeće godine, a biskupija preseljena iz Maastrichta u Liege, koje je tada bilo tek malo selo. Sve je to utjecalo da Liege postane važno mjesto u budućnosti. Kao njegov zaštitnik štuje se sv. Lambert, a kao osnivač i prvi biskup sv. Hubert.

Idolopoklonstvo se još zadržalo u nepristupačnosti šuma Ardena, u Toxandriji i Brabantu. Riskirajući svoj život, Hubert je prodro do udaljenih, skrivenih mjesta poganstva, i konačno je uspio iskorijeniti mnogoboštvo u svom susjedstvu. Između Bruxellesa i Louvaina, pedesetak kilometara od Liegea, leži grad Tervueren, prije poznat kao Fura.

Tamo je Hubert otišao na posvetu nove crkve. Primivši obavijest o svojoj prijetećoj smrti kroz viziju, propovijedao je svoju oproštajnu propovijed. Iznenada je pao bolestan i za šest dana preminuo s riječima Oče naš, koji jesi na nebesima …

Njegovo tijelo pohranjeno je u crkvi sv. Petra u Liegeu. Svečano je 825. godine preneseno u opatiju Amdain (odonda zvana Sv. Hubert), blizu današnje granice Luksemburga. Kovčeg s posmrtnim ostacima nestao je u 16. stoljeću. Smatra se da su ga redovnici pokopali na tajnom mjestu u ardenskoj šumi bojeći se navale i pljačke Hugenota.

Mnoga čuda vezana uz njega zabilježena su u Acta SS i drugim spisima. Budući da se štuje 3. studenoga, to je vjerojatno datum kada je tijelo preneseno.

Po nekim tumačenjima legende, sv. Hubert je dobio naziv ardenski apostol, premda nije utvrđeno kada se zaredio za biskupa. Taj podatak predajom nije sačuvan ni zapisan. Međutim, to bi moglo biti oko 700. godine. Poznato je da je svoje biskupsko sjedište iz Maastrichta premjestio u Liege, gdje je dao izgraditi gradsku katedralu, i to upravo na mjestu gdje je do smrti mučen njegov cijenjeni učitelj, biskup Lambert. Hubert se do svoje smrti 727. godine posvetio pokrštavanju stanovnika u Ardenima. Zbog toga je njegov doprinos i značenje za kršćanstvo u ovim krajevima od neizmjerne povijesne važnosti.

Sv. Hubert bio je vrlo štovan u Srednjem vijeku i mnogi su vojni staleži imenovani po njemu.

VITEZOVI MEĐUNARODNOG REDA SVETOG HUBERTA SLAVE SVOJ BLAGDAN POD KREDOM REDA „SLAVITE STVORITELJA SLAVEĆI NJEGOVA STVORENJA„

Povodom spomendana Svetog Huberta 3. studenoga, našeg sveca i nebeskog zaštitnika članovi Međunarodnog reda Svetog Huberta s sjedištem u Austriji, prisjete se legende o svecu i razgovaraju o etičnosti lovaca , sudjelujući na misnim slavljima – pod kredom reda DEUM DILIGITE ANIMALIA DILIGENTES, što u prijevodi znači SLAVITE STVORITELJA SLAVEĆI NJEGOVA STVORENJA.

Međunarodni red svetog Huberta krščanski je viteški red . Članovi reda, vitezovi svetog Huberta, dodjeljivanjem Medalje časti Svetog Huberta dobivaju i titulu Počasnog viteza Međunarodnog reda na okupljanju , koje je bilo za vitezove iz Hrvatske 2017. godine u austrijskom dvorcu Seggaubergu .

Vitez Svetog Huberta može postati lovac kojega odlikuju etika, moral i čast, koji je dokazano ljubitelj lova i divljači, jer prilikom promicanja u viteza Svetog Huberta za njega jamči kum, a to je osoba sa lovačkim vrlinama i poznati lovac. Za pojedine hrvatske vitezove kum je bio Johan Fanzoj, vlasnik i oružar jedne od najstarijih europskih tvornica lovačkog oružja u Ferlahu.

Zadaci Međunarodnog reda Svetog Huberta su : očuvanje , održavanje i promicanje lova u njegovim različitim izrazima diljem svijeta u skladu sa kredom Reda ; održavanje i promicanje različitih oblika lovne kulture i različitih lovačkih tradicija u cijelom svijetu ; promicanje zaštite i brige o divljim životinjma i prirodi općenito; poboljšanje razumijevanja odnosa i interakcija u prirodi za lovce , ribolovce, te općenito ljude koji se bave lovom.

Na svečanoj inauguraciji u Međunarodni red Svetog Huberta i dobijanje časti Viteza svetog Huberta prisustvuju predstavnici svih viteških redova uiz cijelog svijeta. Vitezovi, kao i oni koji će se primiti u Red, dolaze na svečanosti u katedrali svečano odjeveni, u odjeći po pravilima Reda.

Potom se po Ustavu Reda primaju novi vitezovi Svetog Huberta po posebnom obredu.

STRUČNI SURADNICI CAPREOLUSA ĐANI DRAGOJEVIĆ ĐOVE I JASMIN HADŽALIĆ DOBILI ČASNI NASLOV I POVELJU VIŠI LOVAC U POVODU BLAGDANA SVETOG HUBERTA

U povodu 3. studenog, spomendana našeg sveca i nebeskog zaštitnika svetog Huberta splitsko Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS dodijelilo je i ove godine POVELJU VIŠI LOVAC nekolicini zaslužnih lovaca koji su se proteklih godina naročito istakli u osposobljavanju kadrova u lovstvu,napose u praktičnom dijelu godišnjeg programa .

Za osobite zasluge na edukaciji lovaca i lovkinja – POVELJU VIŠI LOVAC – častan naslov – zaslužio je Velalučanin Đani Dragojević Đove i Labinjanin Jasmin Hadžalić.

U obrazloženju odluke Upravnog vijeća CAPREOLUSA ravnatelj Davor Martić i voditelj odjeljenja Ante Udovičić kazali su kako su oni svojim radom i znanjem, pripremajući nove lovačke kadrove za polaganje završnog lovačkog ispita – doista puno pomogli mladim polaznicima /lovcima kako bi ušli u veliku obitelj hrvatskih lovaca.

Inače, uz blagdan svetog Huberta slavljenicima su uručene i knjige „ Sveti Hubert moćni zaštitnik hrvatskih lovaca „.

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.