PRAVILNIK O LOVNOM REDU ZA LOVNU GODINU 2021./2022.

OBER-LOVNI TURIZAM d.o.o. za lov,

lovni turizam i ugostiteljstvo

J. Klovića 13.

SPLIT

Split, ožujak 2021.

Na temelju i u skladu s odredbama Zakona o lovstvu (NN 99/18, 32/19. i 32/20.) OBER-LOVNI TURIZAM d.o.o. za lov, lovni turizam i ugostiteljstvo, OIB 52556187491, J. Klovića 13., Split, dana 22. ožujka 2021. godine, donio je

PRAVILNIK O LOVNOM REDU

ZA LOVNU GODINU 2021./2022.

Čl. 1.

OBER-LOVNI TURIZAM d.o.o. temeljem Ugovora o zakupu br. 374, od 01.04.2016., zaključenog s Ministarstvom poljoprivrede lovoovlaštenik je otvorenog državnog lovišta XVII/16 Šibenik-Vrgorac, površine 2823 ha.

Čl. 2.

Ovim Pravilnikom uređuje se lovni red te prava i obveze lovaca – sudionika u lovu.

Pravo na lov i učešće u lovu ima svaki lovac koji ispunjava uvjete propisane Zakonom o lovstvu i podzakonskim aktima kojima se regulira pravo lova.

Čl. 3.

Lovci s pravom odstrjela određene vrste divljači provode odstrjel u skladu sa Godišnjim planom odstrjela i Lovnogospodarskom osnovom.

Čl. 4.

 1. Lovci s pravom odstrjela dužni su obvezno, na vrijeme i pravovremeno, doći na zborno mjesto i sobom donijeti:
 • državnu lovačku iskaznicu sa važećom identifikacijskom markicom,
 • oružni list za držanje i nošenje lovačkog oružja,
 • uredne dokumente o svom psu koji će se koristiti u lovu.
 1. Lovcima sa pravom odstrjela određene vrste divljači lovočuvar ili lovnik izdat će dopuštenje za odstrjel.
 2. Lovci s pravom odstrjela dužni su prikazati odstrijeljenu divljač lovniku ili lovočuvaru, odnosno ovlaštenoj osobi lovoovlaštenika, koji će s njom dalje postupati.
 3. Lovnik je u obvezi organizirati, provesti i koordinirati skupni lov tako što će lovce s pravom odstrjela odrediti i postaviti za pogoniče i na štandu, s tim da su se svi sudionici, bez iznimke, dužni pridržavati odluka lovnika.

Lovnik je odgovoran za provođenje lova u skladu s Pravilnikom o lovniku i Zakonom o lovstvu.

Čl. 5.

Skupni lov svinje divlje (Sus scrofa L.) provodi se isključivo subotom pod izravnim rukovođenjem lovnika.

Lov sitne divljači, sa pisanim dopuštenjem, može se provoditi svakog dana, uz izričitu obvezu lovaca s pravom odstrjela da na vrijeme prijave svoj dolazak i povratak iz lovišta, sa brojem i vrstom odstrijeljene divljači – lovočuvaru Vjekoslavu Opačku na najbrži dostupan način (mobitel: 098 433 961).

Sitnu divljač mogu loviti jedino i isključivo lovci sa pisanim dopuštenjem na pravo odstrela, uz iznimku odstrela svinje divlje ako im prilikom lovljenja sitne divljači naiđe u lovištu, u skladu s Uredbom o ASK-i obzirom da je lovište u pograničnoj zoni.

Čl. 6.

Upravitelj lovišta vodi brigu o ispunjenju godišnje kvote odstrela u skladu sa lovnogospodraskom osnovom.

Čl. 7.

 1. Nije dozvoljen ulazak i kretanje po lovištu lovaca s pravom odstrjela, sa ili bez psa, bez prethodne najave lovočuvaru sukladno članku 5. st. 1. i 2.
 2. Lovci s pravom odstrjela ne smiju nositi hranu divljači po svojoj volji, pogotovu bez najave i nadzora lovočuvara, obzirom da su u lovište postavljene solarne hranilice, što znači da je divljač snabdjevena s dovoljno hrane.

Iznimno, hrana se može odnijeti u lovište na osnovu naloga upravitelja lovišta, lovnika ili lovočuvara.

 1. Strogo je kažnjivo i nedopustivo kretati se lovištem bez prethodne najave i obavijesti lovočuvaru i postavljati nadzorne kamere u lovištu na osobnu inicijativu i za vlastiti interes.
 2. Svako nepoštivanje i ignoriranje provođenja odredbi iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka sankcionirati će se u skladu s Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti lovoovlaštenika.

Čl. 8.

Pod skupnim lovom podrazumijeva se učešće 10 (deset) i više lovaca na divlje svinje, a na sitnu divljač 3 (tri) i više lovaca.

Lovci s pravom odstrjela, kao i ostali sudionici lova, dužni su poštivati odredbe Zakona o lovstvu i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja, te provedbenih pravilnika, opće akte lovoovlatšenika kao i lovačke običaje i etiku u lovu, prilikom lovljenja, odstrjela i druženja sudionika lova.

Lovnik i lovočuvar moraju voditi brigu o svim sudionicima lova, njihovoj sigurnosti, načinu gađanja i lova, kretanja, kao i poštivanja uredbe o preventivi i higijenskim mjerama radi sprječavanja pandemije koronavirusa (COVID 19), sukladno epidemiološkoj situaciji, prilikom lova i druženja nakon lova.

Čl. 9.

Lov gostima dopušta se na osnovu pisanom ili usmenog poziva.

Gosti mogu biti:

 • Gosti OBER-LOVNOG TURIZAMA koje poziva odgovorna osoba d.o.o.-a,
 • Pojedinačni gosti – gosti zaslužnih lovaca pojedinaca, koje poziva lovac s pravom odstrjela.

Pojedinačni gost može biti gost u lovištu jednom, izuzetno dva puta u tijeku lovne godine, ako ispunjava propisane uvjete iz ovog Pravilnika i prihvaća odgovarajuće propise i običaje o lovnom redu, načinu lova i lovidbi, odnosno ako za njega jamči lovac sa pravom odstrjela kao pozivatelj.

Čl. 10.

Strogo je zabranjeno dovesti gosta lovca u skupni ili pojedinačni lov bez prethodne najave i odobrenja: upravitelja lovišta ANTE UDOVIČIĆA (mob. 098 726 312), i/ili lovnika MILJENKA BARIĆA (mob. 099 514 75 25) i/ili lovočuvara VJEKOSLAVA OPAČKA (mob. 098 433 961).

Čl. 11.

Na sve pojave i odnose koji nisu regulirani ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe zakonskih i podzakonskih provedbenih propisa kojima se regulira gospodarska djelatnost lovstva uz poštivanje lovačkih običaja i lovačke etike.

Upravitelj lovišta: Direktor:

Ante Udovičić Vedran Martić

ZAPOČELI OBIMNI RADOVI NA IZGRADNJI I UREĐENJU ZAMJENSKE VISOKE ČEKE SA SPREMIŠTEM NA BRDU MALI ŠIBENIK

Započeli su obimni radovi na izgradnji i uređenju moderne visoke čeke ,sa spremištem za hranu i alatljike na brdu Mali Šibenik u državnom lovištu „Šibenik – Vrgorac „ kod Vrgorca.

Čim radovi budu pri završetku, lovci i lovkinje OBER – LOVNOG TURIZMA, lovozakupnika tog državnog lovišta – demontirati će postojeću visoku čeku koja je zbog zuba vremena već dotrajala ,a u činjoj će neposrednoj blizini biti sagrađena nova, suvremena visoka čeka za osmataranje i lov.

Građevinski materijal, blokete , cement i pijesak, već su preneseni do odredišta uz pomoć mehanizacije bez koje se sigurno ovaj projekt ne bi mogao započeti niti dovršiti.

U planu nositelja projekta, splitskoga OBER LOVNOG TURIZMA, predviđeno je uređenje poučne staze od predjela Zabudače ( kod Spome križa ) do vrha Malog Šibenika u dužini od 6, 5 km.

Ovime početkom radova, zapravo, započela je nova lovna godina u lovištu koje će izvesti, kao i do sada, mlađi lovci i lovkinje pod paskom glavnog lovnika Miljenka Barića Baje.

U državnom lovištu „Šibenik – Vrgorac“, inače, obitava divlja svinja i autohtona divokoza,a od sitne divljači zastupljen je zec, jarebica kamenjarka, grivna i fazan. Povremeno se pojave preletnice, šumska šljuka i prepelica pućpurka.

UZ BLAGDAN ISUSOVOG USKRSNUĆA, SVOJIM PROFESORIMA I STRUČNIM SURADNICIMA, POSLOVNIM PRIJATELJIMA I PARTNERIMA, LOVCIMA I LOVKINJAMA DILJEM LIJEPE NAŠE, ŽELIMO ZDRAVLJE, MIR, LJUBAV I DOBRU KOB

Uskrsne čestitke u jedno drugo vrijeme , bilo je to u prvoj polovici 20. stoljeća, bile su način međusobnog komuniciranja lovaca . Ove dvije čestitke , na svojoj poleđini imaju poštanski žig zagrebačke pošte „udaren“ 10. travnja 1930. godine .

Dopisnice su tiskane u nakladi zagrebačke zadruge „Sloga“. Bile su poslate obitelji Dobrenić na Kustošiji.

Čestitke su, međutim, svojevrsna uspomena na sve poštanske razglednice sa uskrsnim motivom koje su, doduše, kao preživljena prošlost nestale iz torba naših poštara. Međutim, one nas vežu sa zajedničkom prošlošću , sa ljudima, navikama i mjestima ,jer su svjedočanstvo nekadašnjih odnosa i običaja,uz blagdan Isusovog uskrsnuća, kao dar sreće, zdravlja, mira i ljubavi .

SRETAN VAM USKRS.

ON JE REKAO : NE BOJTE SE, JA SAM S VAMA !

ZAHVALA AGRONOMSKOG FAKULTETA ZAGREBAČKOG SVEUČILIŠTA I KARLOVAČKOG VELEUČILIŠTA NA DAROVANOJ PUBLIKACIJI „NJEZINA VISOST, ŠUMSKA ŠLJUKA“

Agronomski fakultet zagrebačkog Sveučilišta , Centralna agronomska knjižnica , u ime djelatnika i korisnika Centralne agronomske knjižnice uputila je zahvalu splitskom Pučkog otvorenom učilištu CAPREOLUS, javnoj ustanovi za obrazovanje kadrova u lovstvu izvan sustava redovite naobrazbe – na poklonjenom primjerku publikacije NJEZINA VISOST, ŠUMSKA ŠLJUKA, u izdanju nakladničke kuće Dobra kob u ožujku 2021. godine.

U zahvali koju je poptisala voditeljica Centralne agronomske knjižnice mr. sc. Vanja Masnov – stoji kako će ova publikacija obogatiti fond Centralne knjižnice i da će služiti generacijama studenata ove visokoškolske ustanove u Hrvatskoj.

Zahvalu na novom uratku je Pučkom otvorenom učilištu CAPREOLUS uputio i dr. sc. Krunoslav Pintur, dr. vet. med., profesor Visoke škole Veleučilišta u Karlovcu.

Inače, splitsko Pučko otvoreno učilište CAOPREOLUS objavilo je više od 30 stručnih i znanstvenih uradaka, monografija, knjiga i brošura iz pera svojih profesora, koji su ujedno autori više tisuća članaka i polemičkih napisa tiskanih u nacionalnom lovačkom magazinu DOBRA KOB za proteklih dva desetljeća njegova neprekinutog izlaženja na prostoru Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Vojvodine.

U NAKLADI IZDAVAČKE KUĆE DOBRA KOB IZAŠLA MONOGRAFIJA „NJEZINA VISOST, ŠUMSKA ŠLJUKA“ AUTORA DAVORA MARTIĆA I SURADNIKA

U nakladi tvrtke za nakladništvo Dobra kob iz Splita i tamošnjeg Pučkog otvorenog učilišta Capreolus izašla je iz tiska jedinstvena monografija Njezina visost, šumska šljuka kojoj je autor Davor Martić sa suradnicima Pericom Tucakom, Antom Udovičićem i Julkom Ćuk.

Kroz tri poglavlja ovo zanimljivo i rijetko izdanje o ptici močvarici donosi obilje zanimljivosti vezanih uz širenje populacije kroz povijest, staništa gdje se gnijezdi, te atraktivni let koji je posebna motivacija lovcima za odstrel. Pripomoć su im njihovi vjerni ptičari, a ulov šljuke bene je za lovce uvijek bila stvar prestiža. Sam autor, koji je lovio šljuke i koji donosi svoja osobna iskustva navodi da je ovu kraljevsku pticu, punu čari i tajanstvenosti, lovila lovačka elita , navodeći poduže povijesno razdoblje hravtskog lovstvo koje se zaustavlja na vrijeme oko 1930. godine.

Inače, povijesni dio monografije ilustriran je vjernim umjetničkim slikama pretočenim na pozivnice za lov, još iz doba Austrougarske monarhije, što daje štivu upečatljiv i jedinstven sadržaj.

Uz cjelovite opise gniježđenja, rasta, života, ljubavnih odnosa, parenja, donošenja podmlatka na svijet, migracija, selidbe i povratka šumske šljuke na stara staništa posebno bogatstvo knjige su brojne povijesni zapisi iz svih krajeva naše zemlje, ali i inozemstva ilustrirani starim fotografijama lova na tu pticu koja ponajviše obitava na području Dalmacije i njenog zaleđa. Kroz povijest je često viđana i u urbanim sredinama uključujući i najuža središta velikih gradova, a danas u malom broju obitavaju na kontinentalnom dijelu naše zemlje.

Autor je pripremio izuzetno poučno štivo, a imajući u vidu da o šumskoj šljuki nema dostupne literature kod nas, a ni u zemljama istog ili sličnog govornog područja, izdanje može korisno poslužiti u studijskim programima, kao i sadržaj za daljnja istraživanja i diplomske radove.

Ova monografija, prva i jedina u Hrvatskoj o šumskoj kraljici, vrijedan je doprinos stručnoj lovačkoj literaturi.

DOPREMLJEN GRAĐEVINSKI MATERIJAL (BLOKETE, CEMENT ) ZA IZGRADNJU NOVE VISOKE ČEKE NA BRDU MALI ŠIBENIK , UMJESTO STAROG I DOTRAJALOG OBJEKTA

Na samome početku nove lovne godine započeli su obimni radovi uređenja i popravke visokih čeka u državnom lovištu Šibenik -Vrgorac lovoovlaštenika OBER LOVNI TURIZAM iz Splita.

U skladu sa godišnjim planom i programom lovci će, najprije, srušiti jednu već staru, dotrajalu drvenu čeku i na njenom mjestu, u području brda Mali Šibenik, početi sa gradnjom nove, moderne čeke.

U tu svrhu već je dopremljen građevinskim materijal ( blokete, cement i ostalo ), obzirom da će se ovaj put graditi „čvrsta“ čeka ,odnosno čeka od građevinskog materijala,a ne drvena, kao što su lanjske lovne godine sagrađene , umjesto starih i zastarjelih, u lovištu Šibenik- Vrgorac.

U sklopu izgradnje ove visoke čeke urediti će se u produžetku privremeno sklonište i spremište za hranu koja je namjenjena divljači, uglavnom je to zranata hrana (kukuruz) i za čuvanje priručnog alata.

Sve to čini će jedan zajednički kompleks u kojemu će dominirati visoka čeka .

Inače, lovci na čelu sa glavnim lovnikom Miljenkom Barićem Bajom iskoristili su priliku dolaska u lovište sa mehanizacijom mi vozilima da bi provjerili solarne hranilice na više odvojenih mjesta i da bi ih napunili do samoga vrha kukuruzom.

U blizini hranilica primjećeni su tragovi divlje svinje , zajedno sa podmlatkom, što znači da je na putu nova populacija crne divljači u državnom lovištu Šibenik – Vrgorac.

USKORO IZLAZI MONOGRAFIJA „ NJENA VISOST, ŠUMSKA ŠLJUKA“ , PRVA I JEDINA PUBLIKACIJA O ŠUMSKOJ KRALJICI U HRVATSKOJ

U izdanju splitske nakladničke kuće Dobra kob uskoro izlazi monografija „Njena visost, šumska šljuka“ autora Davora Martića, novinara i urednika magazina Dobra kob.

Koautori su Perica Tucak, Ante Udovičić i Julka Ćuk.

To je , inače , prva monografija o najatraktivnoj lovnoj ptici, šumskoj šljuki, u Hrvatskoj u kojoj autor, kao osvjedočeni lovac na šljuke, još iz nekih davnih vremena, donosi svoja iskustva i spoznaje o toj veličanstvenoj ptici preletnici.

Monografija je prepuna veoma zanimljivih pojedinosti o životu , navikama, područjima, prelijetanju šljuke, o njenom boravku u našim krajevima, napose u dalmatinskim lovištima. Lovac i njegov pas, to je pravi tim, koji prati svaki lov . Bez dobrog ptičara nema ni lova ove ptice nebeskih visina .

Nadalje, autor, slijedeći svoju lovačku karijeru lova na sitnu divljač, napose „ lov na pero“, savjetuje mladim lovcima da najprije „polože“ ispit loveći sitnu pernatu divljač,a tek da se onda okrenu lovu na divlje svinje.

Bez lova na divlje svinje se može, može svatko, ali bez lova na šljuke ne može nitko, ne može pogotovu mlad, strastveni lovac, nabijen znanjem i emocijama.

Vješti šljukari su, po autoru, elita hrvatskog lovstva.

Monografija je ilustrirana izvornim fotografijama iz samoga lova. Osim toga sadrži niz vrijednih dopisnica , zapravo pozivnica za lov šumske šljuke sa kojima su se služila vlastela i dvorski dvor Austrougarske monarhije. Na pozivnicima su naslikani mnogi motivi iz lova i života šumske šljuke starih majstora animalista.

POČEO UPIS POLAZNIKA ZA LOVCA /LOVKINJU, LOVOČUVARA /LOVOČUVARICE I OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI U ODJELJENJIMA SPLIT I OGULIN

Na osnovu odluke Upravnog vijeća PUČKO OTVORENO UČILIŠTE CAPREOLUS iz Splita raspisalo je javni poziv za upis polaznika – kandidata za školovanje lovaca / lovkinja , lovočuvara /lovočuvarica i ocjenjivača trofeja divljači u lovnoj 2021. / 22. godini.

Upis polaznika u odjeljenju Split i Ogulin je započeo.

Program nastave provodi se u skladu sa godišnjim nastavnim planom i programom za pojedina zvanja, odnosno zanimanja, obzirom da poslije obuke i položenog završnog lovačkog- lovočuvarskog ispita polaznik stječe punovažni status lovca /lovkinje , odnosno lovočuvara /lovočuvarice i novo zvanje može upisati u E- radnu knjižicu.

U E – radnu knjižicu upisuje se jedino i isključivo zanimanje lovac /lovkinja i lovočuvar /lovočuvarima- na osnovu Nacionalane klasifikacije zanimanja u Republici Hrvatskoj – na način i pod uvjetom predviđenom zakonom , odnosno vrši se upis dobijenog certifikata Učilišta ovjeren pečatom s grbom Republike Hrvatske.

Pečat s grbom Republike Hrvatske imaju pravo stavljati- koristiti se njime u potvrdi javne isprave – jedino i isključivo ustanove , registrirane kod Trgovačkog suda, koje su osnovane na temelju Zakona o srednjoškolskom obrazovanju odraslih .

Dokument o položenom lovačkom ispitu, koji nije ovjeren pečatom s grbom Republike Hrvatske,polaznik ne smije koristiti u ostvarivanju prava na osnovu Zakona o lovstvu , Pravilnika o obrazovanju kadrova u lovstvu i Zakona o srednjoškolskom obrazovanju odraslih.

PROFESORI SPLITSKOG CAPREOLUSA DONIRALI 3.500,00 KUNA ZA IZGRADNJU NOVOG LOVAČKOG DOMA LOVAČKE UDRUGE HRVATSKI DRAGOVOLJAC U GLINSKOM NOVOM SELU

Suosječajući sa nastradalima žiteljima Banovine Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS , javna ustanova za obrazovanje kadrova u lovstvu, uplatila je na žiro račun Lovačke udruge HRVATSKI DRAGOVOLJAC iz Glinskog Novog Sela donaciju u iznosu od 3.500,00 kuna za izgradnju i uređenje novog, sigurnijeg i kvalitetnijeg lovačkog doma.

U razornom potresu koji je pogodio Banovinu proteklih dana – nastradali su mnogi ,pored ostalih objekata, i lovnogospodaski i lovnotehnički objekti, te lovački domovi ovdašnjih lovačkih udruga Sisačko-moslavačke županije.

Snažan potres razrušio je lovački dom i učinio ga neupotrebljivim za stanovanje i bilo kakve druge lovačke aktivnosti HRVATSKOG DRAGOVOLJCA, kojega su ovdašnji vrijedni lovci sagradili i uredili u listopadu protekle godine. Lovački dom bio je moderno uređen, sa tri komforne sobe i dva lovačka apartmana, kao i sa svim ostalim sadržajima od interesa za boravak lovaca i provođenje lovnog turizma.

POU CAPREOLUS ujedno je ponudio i školovanje lovaca i lovkinja, djece nastradalih obitelji Lovačke udruge HRVATSKI DRAGOVOLJAC, bez naknade,a sve u skladu sa državnom licencijom o edukaciji i Nastavnim planom i programom.

Upravo preteklih dana POU CAPREOLUS primio je zahvalu splitskoga KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA na novčanoj donaciji koju je , među prvima, uplatilo ovo učilište još na početku pandemije COVID-a 19.

U zahvali koju je potpisao ravnatelj KBC Split prof. prim. dr. sc. Julije Meštrović navodi se da je ova donacija omogućila bolje liječenje bolesnika zaraženim opakim virusom COVID-19.

Zahvala KBC

LOVCI OBER- LOVNOG TURIZMA PRUŽILI POMOĆ OBITELJI KOLEGE MATE PERVANA IZ KOKORIĆA,UGROŽENOJ NA POPLAVLJENOM PODRUČJU VRGORAČKOG JEZERA

Nezapamćene kiše u dolini Vrgoračkog jezera napravile su od, u povijesti poznatih Kokorića , predjela Pervani, pravi otok i u cijelosti ga odsjekli od ostatka krajine.

Oborinske vode sa okolnih brda, Sriduše i Betine , te podzemni tokovi Žiljine pospješile su kobne posljedice ove elementarne katastrofe koja nije zapamćena u povijesti Vrgoračkog kraja.

Usred poplave zatekla se i obiteljska kuća Mate Pervana, poznatog vrgoračkog lovca i uzgajivača divljači, člana tvrtke „Ober – lovni turizam„ koja gospodari lovnoedukativnim državnim lovištem „Šibenik – Vrgorac“.

Splitski i vrgorački lovci , kao i prijatelji lova, priskočili su upomoć obitelji Mate Pervana, organiziravši „na brzinu“ humanitarnu akciju. Prva pošiljka dubokih čizama i odjeće već je spremna za transport do najbližeg mjesta do kojega se može doći u ovom trenutku.

Voda je došla do prvog kata obiteljske kuće, priča Mate Pervan, za sobom uništavajući sav namještaj u kuhinji i u sobama. Konoba u prizemlju kuće je pod vodom visokom kojih pet metara !

Do kuće Pervanovih ovoga trena može se, zapravo, doploviti samo na gumenjaku Hrvatske gorske službe spašavanja.

 • Ovako nešto se još nije dogodilo u povijesti ovog kraja, izjavio je Mate Pervan. Bilo je, doduše, poplava, jezero plavi ,nekad više- nekad manje ali nikad kao ove zime. Sve nam je uništeno, upropašteno…

Humanitarnoj akciji pomoći pridružila se splitska lovačka tvrtka Dobra kob.