PROFESORI SPLITSKOG CAPREOLUSA DONIRALI 3.500,00 KUNA ZA IZGRADNJU NOVOG LOVAČKOG DOMA LOVAČKE UDRUGE HRVATSKI DRAGOVOLJAC U GLINSKOM NOVOM SELU

Suosječajući sa nastradalima žiteljima Banovine Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS , javna ustanova za obrazovanje kadrova u lovstvu, uplatila je na žiro račun Lovačke udruge HRVATSKI DRAGOVOLJAC iz Glinskog Novog Sela donaciju u iznosu od 3.500,00 kuna za izgradnju i uređenje novog, sigurnijeg i kvalitetnijeg lovačkog doma.

U razornom potresu koji je pogodio Banovinu proteklih dana – nastradali su mnogi ,pored ostalih objekata, i lovnogospodaski i lovnotehnički objekti, te lovački domovi ovdašnjih lovačkih udruga Sisačko-moslavačke županije.

Snažan potres razrušio je lovački dom i učinio ga neupotrebljivim za stanovanje i bilo kakve druge lovačke aktivnosti HRVATSKOG DRAGOVOLJCA, kojega su ovdašnji vrijedni lovci sagradili i uredili u listopadu protekle godine. Lovački dom bio je moderno uređen, sa tri komforne sobe i dva lovačka apartmana, kao i sa svim ostalim sadržajima od interesa za boravak lovaca i provođenje lovnog turizma.

POU CAPREOLUS ujedno je ponudio i školovanje lovaca i lovkinja, djece nastradalih obitelji Lovačke udruge HRVATSKI DRAGOVOLJAC, bez naknade,a sve u skladu sa državnom licencijom o edukaciji i Nastavnim planom i programom.

Upravo preteklih dana POU CAPREOLUS primio je zahvalu splitskoga KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA na novčanoj donaciji koju je , među prvima, uplatilo ovo učilište još na početku pandemije COVID-a 19.

U zahvali koju je potpisao ravnatelj KBC Split prof. prim. dr. sc. Julije Meštrović navodi se da je ova donacija omogućila bolje liječenje bolesnika zaraženim opakim virusom COVID-19.

Zahvala KBC

ZABIJELIO SE VELIKI I MALI ŠIBENIK : SNIJEG NIJE IZNENADIO DIVLJAČ ,A JOŠ MANJE UZGAJIVAČE I LOVOČUVARE

U ranim jutarnjim satima, upravo na Svetog Stjepana,nakon obilne kiše, snijeg je zabijelio jedinstvene planine dinarskog masiva , Veliki i Mali Šibenik, u državnom lovištu „ Šibenik- Vrgorac“ pokraj Vrgorca.

Oba ova brda mlađa su braća najvećeg vrha Biokova, Svetog Ilije. Ove raritetne kamene grdosije, spektakularne planine Dalmacije – od Biokova dijeli autocesta koja, poput asfaltne zmije, krivuda u smjeru Splita i Ploča.

Snijeg i golomrazica, temperatura se spustila na minus 3 stupnja, međutim,nije iznenadila lovce uzgajivače i lovočuvare,a bogme ni divljač.

Divljač je dočekala snijeg sa obiljem hrane iz automatskih hranilica,a lovci su upravo tog jutra provjeravali da li su napunjene s dovoljno kukuruza.

Sobom su ponijeli, iz priručnog spremišta, i ostavili na više mjesta , gdje su hranilišta i solišta, zrnate hrane i soli.

Lovnik Miljenko Barić izjavio je kako je moguće da se – ukoliko bi snijeg nastavio padati i mijenjati krajolik ovdašnjih planina- divlje svinje spuste u niže predjele. U tom slučaju su pod kontrolom lovočuvara , sa dvije patrole lovaca koje su stalno u pokretu, te se zateknu u svim dijelovima lovišta.

Naročita pozornost posvećena je južnim obroncima planine.

LOVCI OBER- LOVNOG TURIZMA PRUŽILI POMOĆ OBITELJI KOLEGE MATE PERVANA IZ KOKORIĆA,UGROŽENOJ NA POPLAVLJENOM PODRUČJU VRGORAČKOG JEZERA

Nezapamćene kiše u dolini Vrgoračkog jezera napravile su od, u povijesti poznatih Kokorića , predjela Pervani, pravi otok i u cijelosti ga odsjekli od ostatka krajine.

Oborinske vode sa okolnih brda, Sriduše i Betine , te podzemni tokovi Žiljine pospješile su kobne posljedice ove elementarne katastrofe koja nije zapamćena u povijesti Vrgoračkog kraja.

Usred poplave zatekla se i obiteljska kuća Mate Pervana, poznatog vrgoračkog lovca i uzgajivača divljači, člana tvrtke „Ober – lovni turizam„ koja gospodari lovnoedukativnim državnim lovištem „Šibenik – Vrgorac“.

Splitski i vrgorački lovci , kao i prijatelji lova, priskočili su upomoć obitelji Mate Pervana, organiziravši „na brzinu“ humanitarnu akciju. Prva pošiljka dubokih čizama i odjeće već je spremna za transport do najbližeg mjesta do kojega se može doći u ovom trenutku.

Voda je došla do prvog kata obiteljske kuće, priča Mate Pervan, za sobom uništavajući sav namještaj u kuhinji i u sobama. Konoba u prizemlju kuće je pod vodom visokom kojih pet metara !

Do kuće Pervanovih ovoga trena može se, zapravo, doploviti samo na gumenjaku Hrvatske gorske službe spašavanja.

  • Ovako nešto se još nije dogodilo u povijesti ovog kraja, izjavio je Mate Pervan. Bilo je, doduše, poplava, jezero plavi ,nekad više- nekad manje ali nikad kao ove zime. Sve nam je uništeno, upropašteno…

Humanitarnoj akciji pomoći pridružila se splitska lovačka tvrtka Dobra kob.

U VJEŽBOVNOM SKUPNOM LOVU LOVCI NOVACI ODSTRIJELILI ČETIRI DIVLJE SVINJE NA PLANINI VELIKI ŠIBENIK

U državnom lovištu Šibenik- Vrgorac kod Vrgorca priređen je prvi ovozimski vježbovni lov na divlje svinje za lovce novake, bivše polaznike splitskoga Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS. Ovaj lov je, zapravo, produžetak praktične obuke u lovištu- koju su već savladali polaznici- sada već školovani lovci i lovkinje prigodom polaganja završnog lovačkog ispita.

U tijeku samoga pogona lovci novci upoznali su se sa organizacijom skupnih lovova na krupnu divljač u naravi, kako on izgleda i kako se provodi u lovištu, te su ponovili u praksi nastavno gradivo iz sigurnosti u lovu, o lovačkoj etici i lovačkim običajima.

Skupni, dobro organziiran ovaj vježbovni lov , ujedno i edukativni,vodio je lovnik Ober- lovnog turizma Miljenko Barić Baja na brdu Veliki Šibenik, na oko tisuću metara nadmorske visine . A stručne , praktične savjete, pored mentora, davali su lovcima, osim lovnika , Ante Udovičić, upravitelj lovišta i lovočuvar Vjekoslav Opačak.

Sa ostrelom četiri divlje svinje, što se za ovdašnje lovne prilike smatra vrhunskim lovnim uspjehom, lov je okončan, te je na koncu odata počast divljači. Prema prvim spoznajama, kljove jednog vepra biti će u brončanoj medalji.

Državno lovište Šibenik- Vrgorac je lovnoedukativni centar splitskoga Lovačkog učilišta. Kod polaganja završnog lovačkog ispita, lovci i lovkinje se obavezuje ugovorom da će se – čim ostvare pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja i nabave ga – javiti svojem Učilištu zbog vježbovnog lova u svojstvu lovca/lovkinje novaka.

Ovaj model nastavka praktičnog školovanja uveden je, s razlogom – u ovom splitskome učilištu. Name, da bi se pojačala sigurnost u lovu svih sudionika skupnih lovova, Lovačko učilište je pistupilo ovom EU- modelu, koji se sastoji u tome – da poslije završnog lovačkog ispita i ostvarivanja prava na držanje i nošenje lovačkog oružja, kad se lovac odnosno lovkinja snabdiju lovačkom opremom i puškom – mogu sudjelovati u skupnom lovu kao lovci /lovkinje novaci , ravnoprravno sa ostalim sudionicima skupnog lova.

U tom i takvom skupnom lovu lovci i lovkinje su pod paskom starijih kolega lovaca, lovnika i lovočuvara.

Ovaj model je već saživio i pokazao se u praksi kao veoma uspješan i koristan. Uostalom, njega je još jednom potvrdila i ova posljednja grupa lovaca novaka u skupnom lovu na divlje svinje.

Novaci su, inače, čitavo ljeto radili na uzgoju i zaštiti divljači u lovištu. Tako su sagradili tri visoke čeke, prave lovačke „apartmane“, izradili i postavili više solarnih hranilica koje se redovito pune zrnatom hranom, uredili i betonirali pojilišta.U dogledno vrijeme početi će zamjenska izgradnja i četvrte čeke u dijelu lovišta gdje obitavaju divokoze, u koju će novaci uklopiti priručno spremište za hranu i alatljike potrebne u lovištu.

Odličan i uspješan odstrel divljih svinja rječito govori da su se Capreolusovi lovci novaci trudili da obogate lovište, osiguraju divljači mir u lovištu, vodu i hranu tijekom čitave godine. Oni su shvatili, još na predavanjima koje su vodili eminentni profesori, sa korištenjem bogate i svestrane lovačke literature – da doista u lovište treba uložiti da bi se iz njega mogli iznijeti.

Tako jedino i može funkcionirati ovaj naš sustav.

Inače, valja naglasiti da je ovaj skupni lov, iako skupni, bio malobrojan, ograničen. Jedan broj lovaca bio je u pogonu,a drugi, oni stariji, čekali su na štandu, odvojeni jedan od drugog, kao i da su se strogo pridržavali epidemioloških pravila.

Uobičajeno, poslije jednog ovakvog skupnog lova,organizirano okrijepljenje je izostalo. Iz lovačke torbe i ruksaka vadile su se pripremljene marende koje su se konzumirale „na zraku“, dok je snažna, vedra bura golicala obronke Malog i Velikog Šibenika.

Mlada lovačka momčad veli da im takav „suhi“ obrok nikad nije bio slasniji.

U to smo- više nego sigurni !

MOŽE LI HRVATSKI DRŽAVLJANIN SA 17 GODINA I 6 MJESECI POLOŽITI LOVAČKI ISPIT KAKO BI TEMELJEM UVJERENJA ( KOJE JE OVJERENO PEČATOM S GRBOM RH,ŠTO RADE JAVNE USTANOVE !) PODNIO ZAHTJEV I OSTVARIO PRAVO NA IZDAVANJE DRŽAVNE LOVAČKE ISKAZNICE

Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20) člankom 67. stavkom 4. propisao je:Lovačku iskaznicu izdaje HLS, a stavkom 5. istog članka propisano je:HLS smije izdati lovačku iskaznicu osobi koja je položila lovački ispit i navršila 17 godina i šest mjeseci života.Obrazac lovačke iskaznice te način izdavanja lovačke iskaznice propisuje ministar pravilnikom – sukladno stavku 7. citiranog članka. (Temeljem odredbe članka 100. ZOL-a do donošenja novog pravilnika na snazi je – Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu (NN 70/10.).)

Nadalje, Zakonom o lovstvu reguliranoje osposobljavanje kadrova u lovstvu pa je, između ostalog, člankom 73. stavkom 1. i 5. propisano:

  • Lovački ispit, ispit za lovočuvara i ispit za ocjenjivača trofeja divljači polažu se kod pravnih osoba koje za to ovlasti Ministarstvo. ….
  • Program osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja, način polaganja lovačkog ispita, ispita za ocjenjivača trofeja i ispita za lovočuvara, način izdavanja uvjerenja, oblik uvjerenja, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o osposobljenosti za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja ministar propisuje pravilnikom.

Prema odredbi članka 100. stavak 1. ZOL-a navedeni pravilnik, kao i ostale pravilnike kojima se reguliraju pojedina pitanja iz domene lovstva,ministar ćedonijeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ZOL-a.

Stavkom 5. istog članka zakonodavac je propisao:

Do stupanja na snagu propisa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05., 75/09., 14/14., 21/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 41/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 67/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/17.): ….

Slijedom iznijetog, do donošenja novog pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (članak 73. stavak 5.), na snazi je Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06. i 92/08.), kojim su propisani uvjeti i način osposobljavanja, te je, između ostalog, člankom 9. propisano:

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovca, ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i koja ima završenu osnovnu školu.

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovočuvara i ocjenjivača trofeja ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca. …..

Osposobljenost za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači stječese polaganjem ispita – što je propisano člankom 11. citiranog Pravilnika.

Sumirajući, dakle, važeće gore navedene zakonske propise za zaključiti je da hrvatski državljani sa 17 godina i 6 mjeseci života za sada još uvijek ne mogu postati vlasnicima lovačkih iskaznica budući tek s punoljetnošću (navršenih 18 godina)ispunjavaju uvjete odnosno stječu pravo upisa programa osposobljavanja za lovca.

S druge pak strane, sve da polaznik- već osposobljeni lovac /lovkinja smije ostvariti pravo na izdavanje lovačke iskaznice, druga prava, prije svegapravo na držanje i nošenje lovačkog oružja, NE MOŽE ostvariti do svoje PUNOLJETNOSTI ( 18 godina ).

To je u skladu sa Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana.

U javnoj ustanovi za edukaciju kadrova u lovstvu CAPREOLUS osposobljeni lovci/lovkinje, pošto ostvare pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja, mogu sprovesti praktične vježbe kojima stječu osnov na praktična znanja u svezi rukovanja lovačkim oružjem ( i pištoljem ) u lovištu ( lov), na streljani( sportsko gađanje),a sve kako bi se osposobili za siguran lov.

Zbog toga učilište raspolaže tvrtkom OBER LOVNI TURIZAM sa zakupljenim državnim lovištem Šibenik – Vrgorac, odnosno ima ugovore sa lovozakupnicima na području Republike Hrvatske zbog iste svrhe.

OSPOSOBLJAVANJE LOVACA /LOVKINJA U HRVATSKOJ, PREMA VRIJEDEĆEM ZAKONU O LOVSTVU (NN99/18, 32/19, 32/20)

IZVODI ČLANAKA

Članak 73.

  1. Lovački ispit, ispit za lovočuvara i ispit za ocjenjivača trofeja divljači polažu se kod pravnih osoba koje za to ovlasti Ministarstvo.

……….

(5)Program osposobljavanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja, način polaganja lovačkog ispita, ispita za ocjenjivača trofeja i ispita za lovočuvara, način izdavanja uvjerenja, oblik uvjerenja, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o osposobljenosti za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja ministar propisuje pravilnikom.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 100.

  1. Pravilnike iz članka 23. stavka 11., članka 48. stavka 3., članka 51. stavka 5., članka 57. stavka 4., članka 58. stavka 5., članka 59. stavka 5., članka 66. stavka 10., članka 67. stavka 7., članka 68. stavka 4., članka 69. stavka 4., članka 70. stavka 7., članka 71. stavka 4., članka 72. stavka 6., članka 73. stavka 5. i članka 86. stavka 2. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

………..

(5) Do stupanja na snagu propisa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o lovstvu(»Narodne novine«, br. 140/05., 75/09., 14/14., 21/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 41/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 67/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/17.):

……..

……..

Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu (»Narodne novine«, br. 78/06. i 92/08.)

……….

PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KADROVA U LOVSTVU (NN 78/06, 92/08)

IV. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA

Članak 9.

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovca, ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i koja ima završenu osnovnu školu.

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovočuvara i ocjenjivača trofeja ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca. …..

Članak 11.

Osposobljenost za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači stječe se polaganjem ispita. ……..

LOVAČKA ISKAZNICA

Članak 67.

(1) Divljač smije loviti lovac koji ima uza se važeću lovačku iskaznicu i prethodno izdano pisano dopuštenje lovoovlaštenika.

(2) Divljač smije odstrjeljivati lovac koji uz navedeno u stavku 1. ovoga članka ima uza se i važeći oružni list za držanje i nošenje oružja u svrhu lova.

(4) Lovačku iskaznicu izdaje HLS.

(5) HLS smije izdati lovačku iskaznicu osobi koja je položila lovački ispit i navršila 17 godina i šest mjeseci života.

(6) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, osobama koje posjeduju lovačku iskaznicu do navršenih 18 godina pisano dopuštenje lovoovlaštenika smije se izdati samo uz pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika.

(7) Uvjete i način lova, nošenje lovačkog oružja, obrazac lovačke iskaznice te način izdavanja lovačke iskaznice, obrasca dopuštenja za lov i evidencije o obavljenom lovu ministar propisuje pravilnikom. SUKLADNO ČLANKU 100. ZOL-A NA SNAZI JE – Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu (NN 70/10.)

Naputak za popunjavanje zahtjeva za lovačku iskaznicu namijenjen lovcima koji članovima HLS-a postaju direktnim upisom

  • Zahtjev ispuniti uredno i čitljivo štampanim slovima;
  • Priložiti dokaz o položenom lovačkom ispitu (uvjerenje, diploma ili potvrda);
  • lovci koji su lovački ispit položili pri HLS-u u razdoblju od 01.01.1994.godine do danas nisu obvezni priložiti dokaz o položenom lovačkom ispitu
  • svi ostali lovci koji su lovački ispit položili ranije ili u školama izvan HLS-a prilažu kopije dokaza o položenom lovačkom ispitu ovjerene kod javnog bilježnika ili dostavljaju original na uvid; …..

SUNČEVE HRANILICE KRCATE ZRNATE HRANE SPREMNE ČEKAJU SNIJEG I GOLOMRAZICU U LOVNOEDUKATIVNOM LOVIŠTU „ŠIBENIK – VRGORAC“

Na obroncima Velikog i Malog Šibenika, planinskog masiva državnog lovišta ŠIBENIK-VRGORAC kod Vrgorca,“udarna“ momčad tvrtke OBER – LOVNI TURIZAM napunila je hranilice „do vrha“ zrnatom hranom u očekivanju prvog snijega i mraza.Inače, već se na ovim prostorima, na oko 1310 metara nadmorske visine, temperatura spustila ispod nule.

Još prije na najvažnijim dijelovima lovišta, gdje se uobičajeno sakuplja ili su premeti divljači, posebno divlje svinje, postavljene su automatske hranilice na sunčev pogon. Hranilice su snabdjevene kukuzurom poslije višednevnog rada i ispod gotovo svake vide se aktivnosti divljači, pogotovu divljih svinja u potragu za hranom.

Kako nam je izjavio lovnik OBERA Miljenko Barić, ovog su se puta u cjelodnevnoj akciji istaknuli vrijedni lovci Ante Bartulin, Mate Vranješ i Ante Pivčević Patrona. Ova momčad bila je dovoljna da opsluži sve hranilice u lovištu sa ciljem osiguranja divljači potrebite hrane.

Osim toga, akcija je provedena i na uređenju i čišćenju pojilišta i kaljužišta za divljač. Inače, lovci su u potragu za pitkom vodom, u dijelu brda Mali Šibenik otkrili prirodni izvor pitke vode, što će biti ,ako se ostvari ideja, prava blagodat za svu divljač u sušnim ljetnim, bezvodnim mjesecima.

Državno lovište ŠIBENIK – VRGORAC je lovnoedukativno središte za praktičnu obuku mladih lovaca ( poslije nego što ostvare, polaganjem završnog lovačkog ispita, pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja ), polaznika splitskog PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA CAPREOLUS, javne ustanove za obrazovanje kadrova u lovstvu.

ČITAV CIVILIZIRANI SVIJET, LOVCI I LOVKINJE U HRVATSKOJ, OBILJEŽAVAJU SPOMENDAN SVOJEG SVECA I NEBESKOG ZAŠTITNIKA SV. HUBERTA, 3. STUDENOGA

Europska tradicija slavljenja spomendana našeg sveca i nebeskog zaštitnika svetog Huberta, 3. studenog imala je i u hrvatskim krajevima tokom stoljeća svoje korijene. Vjerojatno i s razloga što je u prošlosti u nas bilo šuma i divljači u izobilju. Već tada se odnos prema lovu smatrao u duhu domicilnih običaja i tradicije veoma važnim i značajnim , a odnos prema divljači nameće se kao civilizacijska norma, bez koje bi smisao lova i lovstva izgubio iskreni i iskonski značaj. Zato lovci i danas dolaze u crkvu iz poštovanja na taj spomendan u svečanim lovačkim odijelima sve do oltara koji je simbolično ukrašen jelenskim rogom i križem. Oni nose pri tome i svoje glazbene instrumente, kako bi ta njihova misa bila nešto uistinu posebno!

Tog dana, osim tradicionalnog svjedočenja vjere u crkvi nije se lovilo, da ne bi patron Hubert zbog toga bio žalostan. Jer, kaže se: …“tog dana njegov duh lebdi nad šumom i njenim stvorovima koji ondje žive…“ Drugim riječima, želi nas se podsjetiti na moralni zakon kojeg nam nudi sv. Hubert. Naglasak je na obraćenju i pokori, a što u prenesenom smislu znači promjenu načina života. Bog se brine, čovječe, za tebe, ali ne bez tebe! A da bi promijenili način našeg života moramo promijeniti način našeg mišljenja, razmišljanja i zaključivanja.

Ali čudo preobraženja ne možemo shvatiti bez vjere. Čovjeku i ne samo lovcu treba danas iskustvo Božje blizine kao u našem slučaju legende o svjetlu u znaku križa između rogova jelena kapitalca, jer je i to jedan od načina kako Svevišnji traži put do ljudskog srca. Najčešća obilježja čovjeka današnjice su izgubljenost, dezorijentiranost i uplašenost. Često ne znamo što hoćemo, kamo idemo i što nam je činiti.

Zato često propovjednici za vrijeme mise, govoreći o legendi sv. Huberta ukazuju, da i današnji čovjek često zaboravlja elemente vjere sve dok ga ne prekrije tamna strana života. Tada traga za svjetlom, naslućuje Svevišnjeg i … vraća se njemu!

I zato prihvatimo blagdan svetog Huberta kao povod da razmislimo o našim djelima u svjetlu legende obraćenja i kršćanskog shvaćanja. Jer, čovjeku je dano, da kao sluga pametno, vjerno i s odgovornošću upravlja božjim dobrima i bogatstvima koje mu je Gospodin povjerio.

Eto, to je ključna misao dragocjene Hubertove poruke obraćenja koju trebamo u srcu ponijeti sa sobom kad pođemo kući nakon svete mise.

Svim hrvatskim lovcima i lovkinjama čestitamo blagdan svetog Huberta, bez obzira na korona-krizu i nemogućnost masovnog okupljanja, kao što smo to radili čitavo jedno deseteljeće pod barjakom Hrvatskog lovačkog saveza – ove godine proslaviti ćemo ga skromnije, u tišini,ali jednako tako dostojanstveno kao i uvijek.

POU CAPREIOLUS PREPORUČA ČASOPIS DOBRA KOB SVOJIM POLAZNICIMA ZBOG DALJNJE EDUKACIJE I USAVRŠAVANJA

Izašao je još jedan broj nacionalnog lovačkog magazina Dobra kob ,ovaj put nešto ranije- za mjesec studeni. Broj 230 Dobre kobi nešto je „uranio“ u povodu spomendana našeg sveca i nebeskog zaštitnika Svetog Huberta, 3. studenoga.

Novi broj časopisa može se kupiti na svim prodajnim mjestima Tiska u zemlji i inozemstvu. Međutim, POU CAPREOLUS zbog daljnje edukacije i usavršavanja lovaca i lovkinja , svojih polaznika, svakom polazniku preporuča godišnju pretplatu na časopis koji u pravilu izlazi svakog 1. u mjesecu.

Godišnja pretplata iznosi 200 kuna , što znači da pretplatnici dobijaju dva broja besplatno. Svaki broj uredno stiže na kućnu adresu pretplatnika.

VRIJEDNI MOMCI, SADAŠNJI I NEKADAŠNJI NAŠI POLAZNICI, GRADE I UREĐUJU POJILIŠTA NA PLANINI MALI ŠIBENIK

U državnom lovištu „Šibenik – Vrgorac“ svake subote izvode se radne akcije. Ovaj put na „dnevnom redu“ je bilo uređenje stare, nekad veoma „žive“ lokve, zapravo, sada već uređenog i dotjeranog pojilišta za krupnu divljač, pogotovu divlje svinje kojih je u ovom lovištu u izobilju.

Momci, sve odreda ljubitelji prirode i divljači, dohvatili su se svojski posla. Najprije je, upravitelj lovišta Ante Udovičić , dovezao svojim pik-apom , nabijenom do vrha, na 1120 metara nadmorske visine, u podnožju Malog Šibenika- vreće cementa i pijeska te ostali građevinski materijal. Potom su krenuli sa poslom ovdašnji lovački starosjedioci, Mijo i Željko Vuletić, pridružio im se i čuveni Kobra sa priručnom mehanizacijom, da bi čitav taj graditeljski tim „uglazbio“ doajen vrgoračkog lovstva, lovočuvar Vjekoslav Opačak i prvi lovnik Obera Miljenko Barić Baja sa svojom bojnom. Naravno, u svemu je tom pothvatu pomogao i Dražen Grljušić… Njega nikako ne smijemo ni ovom prilikom zaobići, pogotovu što je već počeo,kažu pripadnici Bajine bojne,u svojoj sušari sa sušenjem ekstra delicija – pancete i ostalih božjih delicija ovoga podneblja.Momci jedva čekaju prvu buru…Ukiselili su već punu kacu kupusa!

U isto vrijeme, dio Bajine bojne postavio je nadzorne kamere diljem lovišta. Iz kontrolnog središta u Splitu- čitavo lovište je pod nadzorom -kao na dlanu. Sve se vidi, sve se čuje. I mušica kad prozunzi…

Pa ko voli, nek izvoli,naravno, ako netko i dalje namjerava sušiti meso strogo zaštićene divokoze i gostiti se slasnim zalogajima brdske bravetine!

( Preuzeto iz nacionalnog lovačkog magazina Dobra kob, listopad , 2020. godine )

JOŠ JEDNA GENERACIJA MLADIH POLAZNIKA LOVACA I LOVKINJA SA USPJEHOM SAVLADALA NASTAVNI PROGRAM I POLOŽILA ZAVRŠNI LOVAČKI ISPIT

Pod strogim epidemiološkim mjerama održan je završni lovački ispit za polaznike splitskoga Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS u odjeljenju Ogulin. Svi polaznici pridržavali su se propisanih mjera za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, koje je splitsko Lovačko učilište primjenilo nakon dobijanja naputaka o provođenju programa nastave : obavezno mjerenje temperature prilikom ulaska u prostorije, pridržavanje razmaka od 1, 5 metra , nošenje medicinskih maski , dezinfekcija ruku i – svaki je polaznik donio sobom kemijsku kojom se služio prilikom ispisivanja testova i drugih pisanih podataka.

Završni lovački ispit održan je poslije konzultativno-instruktivne nastave koja je predviđena i odobrena od strane nadležnih ministarstva za ovaj oblik obrazovanja lovaca i lovkinja. Polaznici su na početku seminara dobili potrebitu stručnu lovačku literaturu kojom su se,uz pomoć autora i ujedno svojih profesora – dr. sc. Perice Tucaka, dr. vet. med., ing. agro. Ante Udovičića, međunarodnog kinološkog suca, Davora Martića, mag. iur, Ive Kučinić Radošević, mag. inž. zootehnike i dr. med. Edise Ercegović- služili , učili i osposobili za zvanje lovca i lovkinje.

U paketu doista obimne i sveobuhvatne lovačke literature koja je obavezna u savladavanju nastavnog gradiva, su udžbenik Lovstvo, početnica za školovanje kadrova u lovstvu, Vještina gađanja i siguran lov, Prva pomoć u lovu i dvije brošure – Pravna legislativa prvi i drugi dio – najvažniji izvodi i opisi članaka iz Zakona o lovstvu i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana sa pripadajućim pravilnicima koji su u međuvremenu doneseni na razini resornih ministarstava .

Polaznici su prošli i praktičnu obuku. Splitski CAPREOLUS i u ovom složenoj situaciji uveo je još jednu novinu. Nakon što lovci i lovkinje ostvare pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja – u skladu sa napucima koje su dobili u pisanoj formi – obavezni su šest mjeseci provesti novački staž u jednom od lovišta sa kojima CAPREOLUS ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

Svi su polaznici pokazali visok stupanj znanja. Zanimljivo je da je prosjek životne dobi ove generacije polaznika bio tridesetak godina, što je motiviralo profesore da još ulože dodatnog napora kako bi im približili i upoznali ih sa zahtjevnim štivom o lovu i lovstvu u savladavanju propisanog nastavnog gradova.

Ovi momci i djevojke, zapravo, budućnost su hrvatskog lovstva. Posebno im se učinilo prihvatljivim što je lovac i lovkinja zvanje kojega mogu upisati u e- radnu knjižicu, prema nacionalnoj klasifikaciji zanimanja, te da je certifikat o osposobljenosti kojim dokazuju status lovca /lovkinje CAPREOLUSA – ovjeren pečatom s grbom Republike Hrvatske i da ga priznaju zemlje članice Europske unije.