JOŠ JEDNA GENERACIJA MLADIH POLAZNIKA LOVACA I LOVKINJA SA USPJEHOM SAVLADALA NASTAVNI PROGRAM I POLOŽILA ZAVRŠNI LOVAČKI ISPIT

Pod strogim epidemiološkim mjerama održan je završni lovački ispit za polaznike splitskoga Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS u odjeljenju Ogulin. Svi polaznici pridržavali su se propisanih mjera za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, koje je splitsko Lovačko učilište primjenilo nakon dobijanja naputaka o provođenju programa nastave : obavezno mjerenje temperature prilikom ulaska u prostorije, pridržavanje razmaka od 1, 5 metra , nošenje medicinskih maski , dezinfekcija ruku i – svaki je polaznik donio sobom kemijsku kojom se služio prilikom ispisivanja testova i drugih pisanih podataka.

Završni lovački ispit održan je poslije konzultativno-instruktivne nastave koja je predviđena i odobrena od strane nadležnih ministarstva za ovaj oblik obrazovanja lovaca i lovkinja. Polaznici su na početku seminara dobili potrebitu stručnu lovačku literaturu kojom su se,uz pomoć autora i ujedno svojih profesora – dr. sc. Perice Tucaka, dr. vet. med., ing. agro. Ante Udovičića, međunarodnog kinološkog suca, Davora Martića, mag. iur, Ive Kučinić Radošević, mag. inž. zootehnike i dr. med. Edise Ercegović- služili , učili i osposobili za zvanje lovca i lovkinje.

U paketu doista obimne i sveobuhvatne lovačke literature koja je obavezna u savladavanju nastavnog gradiva, su udžbenik Lovstvo, početnica za školovanje kadrova u lovstvu, Vještina gađanja i siguran lov, Prva pomoć u lovu i dvije brošure – Pravna legislativa prvi i drugi dio – najvažniji izvodi i opisi članaka iz Zakona o lovstvu i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana sa pripadajućim pravilnicima koji su u međuvremenu doneseni na razini resornih ministarstava .

Polaznici su prošli i praktičnu obuku. Splitski CAPREOLUS i u ovom složenoj situaciji uveo je još jednu novinu. Nakon što lovci i lovkinje ostvare pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja – u skladu sa napucima koje su dobili u pisanoj formi – obavezni su šest mjeseci provesti novački staž u jednom od lovišta sa kojima CAPREOLUS ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

Svi su polaznici pokazali visok stupanj znanja. Zanimljivo je da je prosjek životne dobi ove generacije polaznika bio tridesetak godina, što je motiviralo profesore da još ulože dodatnog napora kako bi im približili i upoznali ih sa zahtjevnim štivom o lovu i lovstvu u savladavanju propisanog nastavnog gradova.

Ovi momci i djevojke, zapravo, budućnost su hrvatskog lovstva. Posebno im se učinilo prihvatljivim što je lovac i lovkinja zvanje kojega mogu upisati u e- radnu knjižicu, prema nacionalnoj klasifikaciji zanimanja, te da je certifikat o osposobljenosti kojim dokazuju status lovca /lovkinje CAPREOLUSA – ovjeren pečatom s grbom Republike Hrvatske i da ga priznaju zemlje članice Europske unije.

NA MALOM I VELIKOM ŠIBENIKU U DRŽAVNOM LOVIŠTU „ŠIBENIK –VRGORAC“ MONTIRANE LOVAČKE KAMERE

U nastavku radova na uređenju i zaštiti državnog lovišta „Šibenik – Vrgorac“ kod Vrgorca sa kojime gospodari „Ober lovni turizam“, splitska tvrtka Lovačkog učilišta Capreolus, na planinama Veliki i Mali Šibenik, montirane su lovačke kamere.

Kamere su postavljene na putovima koji vode do središta lovišta, kao i na južnim padinama Malog i Velikog Šibenika. U ovom dijelu lovišta, naime, obitava autohtona planinska antilopa- balkanska divokoza, kojoj je to, uz Biokovo, jedinstveno stanište na ovom dijelu dalmatinskog kopna. Zbog toga ju je bilo potrebno dodatno zaštititi i na ovaj način, pored stalne lovočuvarske službe koja krstari ovim dijelom lovišta. Valja kazati i to da su lovačke senzorske kamere suvremen način i oblik nadzora i praćenja divljači, njene populacije u pojedinim dijelovima lovišta, fizičkog stanja divljači, te utvrđivanja trofejne vrijednosti divljači, što je neobično važno u pojedinim lovnim revirima.

Kamerama se nadalje štiti imovina lovoozakupnika,visoke čeke, pojilišta i solišta prati se kretanje lovištem onih koji bi na bilo koji način došli u iskušenje da uznemiravaju ,ili ne daj bože, nezakonito love divljač, posebno u vrijeme prirodnih nepogoda, bezvodice kada divljač silazi do pojilišta i kaljužišta, ili u vrijeme obilatih snijegova i golomrazice na visokim planinskim predjelima.

Lovci Obera uredili su lokve i pojilišta i na više mjesta donijeli i postavili kamenu sol, koju su nosili na leđima do kota na visokoj nadmorskoj visini, gdje je inače stanište planinske ljepotice.

Iz drugih medija: OSPOSOBLJAVANJE LOVAČKIH KADROVA

Ilustracija (fotografija nema izravne veze s događajem opisanim u članku)(Foto: Lovački list Međimurske županije)

Tekst preuzet sa portala: https://www.sbplus.hr/ Objavljeno: 5.9.2020

POŽEGA – Pučko otvoreno učilište Capreolus sa sjedištem u Splitu i sa odjeljenjima  u Splitu i  Ogulinu javna je ustanova za obrazovanje kadrova u lovstvu. Okuplja najkvalitetniji, najstručniji kadar, lovne stručnjake  sa ogromnim znanjem i  iskustvom u svim oblastima uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njenih  dijelova. Njihovi ljudi dolaze po potrebi i u Slavoniju!

– Školujemo lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači, koristeći se teoretskim i praktičnim vježbama, predavanjima u nastavnim kabinetima i obukom u lovištu i na streljani, sa vlastitom lovačkom literaturom. Sve to moguće je u pojedinim sredinama u slavonskom kraju, dakle u vašem mjestu,  ovisno o broju prijavljenih kandidata – kaže ravnatelj POU Capreolus Davor Martić.

Programi osposobljavanja izvode se redovnom nastavom, konzultativno-instruktivno i dopisno- konzultativno. Pravo upisa za lovca ima punoljetna osoba koja je državljanin RH i ima završenu osnovnu školu, a za lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači punoljetna osoba koja je državljanin RH, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca. Nakon upisa s kandidatom se sklapa ugovor o osposobljavanju, programi obuhvaćaju predavanja, praktičnu nastavu i vježbe, a izvode se u učionici, te praktična nastava u lovištu i na strelištu.

Osposobljenost za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači stječe se polaganjem ispita, a testovi su sačinjeni i tiskani  na osnovu nastavnog programa predavača i čine zaokruženu nastavnu cjelinu, te su bogato ilustrirani kolor fotografijama i crtežima.  

POU Capreolus okuplja vrsne stručnjake koji su predavači i ispitivači među kojima su dr. med. Edisa Ercegović, specijalista medicine rada i sporta, stalni sudski vještak, zatim prof. Iva Kučinić Radošević, mag. ing. zootehnike, nadalje dipl. pravnik Davor Martić, mag. iur. , dipl. ing. šumarstva Đuro Sovilj, dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med., ing. agro. Ante Udovičić,  specijalista zaštite prirode i okoliša, međunarodni kinološki sudac, dipl. ing. šumarstva Mario Vlašić i drugi.

Edukacija kadrova u lovstvu, u skladu sa svim zakonskim propisima  nužno zahtjeva da se polaznicima osigura odgovarajuća stručna literatura. POU Capreolus već dva desetljeća okuplja širok krug stručnih suradnika na zahtjevnoj zadaći – kako i pod kojim uvjetima pripremiti i napisati odnosno približiti stručnu lovačku literaturu stupnju obrazovanja polaznika.

– Zbog toga smo veliku pozornost, znanje i iskustvo, poklonili pisanju stručne građe kako bismo propisano nastavno gradivo što više i kvalitetnije prenijeli na naše polaznike. Za posljednje dvije godine pripremili smo isključivo za svoje polaznike osnovnu stručnu literaturu – ističe ravnatelj Davor Martić i dodaje da vrijedan „paket” stručne lovačke literatura polaznici dobivaju upisom i sklapanjem ugovora o osposobljavanju u trajno vlasništvo te je kao takva u cijelosti uračunata u cijenu edukacije.

Završeni polaznici za lovce i lovočuvare dobivaju odgovarajuća uvjerenja na osnovu kojih ta zanimanja mogu upisati u svoju e-radnu knjižicu, te vrijede u svim zemljama Europske unije. Sve informacije se mogu dobiti na mobitele: 098-72-63-312 i 091-63-00-796.

ZAVRŠNI LOVAČKI ISPIT PRVI PUT ODRŽAN NA OTVORENOJ STRELJANI , S VJEŽBOM GAĐANJA, UZ PRIDRŽAVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

Poslije prijeđenog propisanog nastavnog gradiva i praktične vježbe iz sigurnosti rukovanja lovačkim oružjem – polaznici splitskoga PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA CAPREOLUS – pristupili su polaganju završnog lovačkog ispita.

Štaviše, završni lovački ispit , na kojemu su polaznici pokazali perfektno znanje –organiziran je na najprikladnijem mjestu – u ovo vrijeme vladanja pandemije koronavirusa- na otvorenoj streljani sa pridržavanjem svih epidemioloških mjera.

Polaznici su naučili rukovati lovačkim puškama , pucajući na glinene golubove i na stometarsku metu iz lovačkog karabina . Nakon što ostvare pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja- ugovorno su se obvezali da će odraditi u lovištu šestomjesečni novački staž – u lovnoedukativnom središtu POU CAPREOLUSA, državnom lovištu „ Šibenik – Vrgorac“ pokraj Vrgorca.

Ova novina u obuci polaznika sa oružjem na ramenu potvrdila se već kao veoma dobra . U praktičnom lovu , sa svojom puškom i psom, pod vodstvom mentora ili starijih lovaca – lovci i lovkinje prolaze obuku da bi u praksi potvrdili sve ono što su naučili za vrijeme predavanja i prethodnih vježbi.

Inače, kako je POU CAPREOLUS javna ustanova za obrazovanje kadrova u lovstvu – za razliku od nekih drugih istih ili sličnih škola – diplomirani polaznici, dakle, lovci i lovkinje , dobijaju propisani certifikat ovjeren pečatom s grbom Republike Hrvatske kojega mogu upisati u E- radnu knjižicu kao zvanje ( lovac /lovkinja, lovočuvar /lovočuvarica ) po nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

Pored toga, uvjerenje o osposobljenosti za lovca / lovkinju ima pravnu snagu kao javna isprava i prihvaćeno je u zemljama Europske unije, što je, naravno, od velikog značenja za one lovce /lovkinje koji svoju lovačku karijeru hoće nastaviti odlaskom i zapošljavanjem u zemljama Europske unije.

DAVOR MARTIĆ I IVICA BULJUBAŠIĆ : MONOGRAFIJA „LOVSTVO ZAGVOZDA 60 GODINA LOVAČKE UDRUGE „Zec“

Lovci i žitelji Zagvozda i njemu bliskih sela i zaselaka ,lovnih sekcija, zaslužili su jedno pisano izdanje, poslije 60 godina.Rođendan zagvoškog lovstva zato je obilježen tiskanjem prvih prmjeraka monografije „Lovstvo Zagvozda 60 godina Lovačke udruge Zec „ autora Davora Martića i Ivice Buljubašića.

Monografija „Lovstvo Zagvozda“ zasniva se na provjerenim i istinitim povijesnim spoznajama, podacima i opisima života i rada žitelja Zabiokovlja,težaka, stočara, radnika, zaštitnika prirode i lovaca. Ali ne samo lovaca s puškom u ruci. Na početku, kao što nas povijest uči, lovci su bili vjerni podanici Biokova, gorda ih je planina hranila i pazila , razmjenjivali su pušku i praćku s mašklinom i lopatom, ušli su u surove gudure te moćne dalmatinske planine, još uvijek nedovoljno istraŽene. Nakana im je bila da je obogate s divljači, da divljači osiguraju mirno i bogato stanište,ali i da izvuku to biokovsko blago iz njegovih njedara. Da tu gordu, plemenitu planinu ponad mora, najmoćniju među svima pod kapom nebeskom, pripitome na sebi svojstven i drag način.

Zagvožđani su , radom, umijećem, pameću i mudrošću filozofa,zasnovali i udarili temelje svoje lovačke budućnosti i budućnosti Imotske krajine . Hrvatsko i europsko carstvo trofejne divokozje i muflonske divljači stvorili su upravo Zagvožđani na svojim rukama.Udomili su rogato blago koje nikad prije ovdje nije prebivalo, pazili su ga i mazili, poput svoje djece, veselili se svakom novorođenom jariću ili janjcu. Radili su , uzgajali, sa srcem i od srca.Imali su viziju.

Taj njihov trud se isplatio : Zagvozd je postao lovački raj, središte okupljanja najmoćnijih lovaca Hrvatske i Europe, koji su odlazili, poslije ulova i tradicionalnog gostoprimstva, svojim domovima sa vrhunskim trofejem.I bogatim sjećanjem na bogati lov.

Svaki dobronamjerni lovac i lovkinja prepoznati će ovu monografiju kao uvod u lovačku i svaku drugu povijest svojega kraja. Sa njenih stranica saznati će gotovo sve o osnivanju i stasanju svoje matične udruge, povijesti hrvatskog,dalmatinskog i imotskog lovstva, uzgoju i zaštiti divljači, brigu i skrb o lovištima i njegovim stanovnicima , te , naposljetku,o čitavom jednom harmoničnom, jedinstvenom životinjskom i ptičjem carstvu sa vječnih gudura veličanstvenog Biokova.

Tekstualni dio monografije „Lovstvo Zagvozda“ praćen je faktografskim štivom i izvornim,često amaterskim fotografijama sa terena, iz lovišta, u društvu divljači i prirode. Baš onako kako su je mnogi onda i danas doživljavaju .

Vrijedni koautor ovoga prvog imotskog izdanja Ivica Buljubašić Lovac potvrdio je još jednom, na ovom projektu, svu svoju ljubav i vjernost Biokovu. I njegovom živom svijetu, tim zemaljskim bićima koja ponosno nose na glavama kraljevsku krunu najmoćnijih trofeja. Dao nam je na uvid svoj golemi radni materijal, dnevnik kronoloških zbivanja u polustoljetnoj povijesti lovstva ovog kraja, za vjernu potvrdu o jednom mukotrpnom putu i životu ovdašnjih žitelja na obogaćivanju Biokova s divljači .

Gajimo s razlogom nadu da će neka nova , mlađa generacija Zagvožđana i njihovih susjeda, prihvatiti štivo ove monografije –u kojemu će pronaći mnoge detalje i o svojoj obitelji, ocu, djedu, bratu- i da će se znati njome poslužiti kada budu pisali o jednom drugom, novom svijetu u povodu 100. obljetnice rada i života Lovačke udruge „Zec“.

Monografija „Lovstvo Zagvozda „ prvijenac je u imotskom kraju. Čelnik zagvoškog lvostva Ivo Miloš stoga je dao truda da ovaj vrijedni uradak ugleda svijetlo dana sa spoznajom da će ostati ubilježen u povijesti ovoga kraja.

Monografija sadrži 160 stranica, tvrdog je uveza, grafički i dizajnerski je rad radionice nakladničke kuće Dobra kob iz Splita.

SAGRAĐENE NOVE, SUVREMENE VISOKE ČEKE I HRANILICE NA „SUNČEV POGON“, NA 1310 METARA N/V POTEKLA PITKA VODA I POSTAVLJENA KAMENA SOL

Čitavo ljeto,bez obzira i neovisno o ljetnoj žegi i sparini, kao nigdje drugdje u regiji, Bajina bojna, lovnika Miljenka Barića i njegovih lovidrugova ,koju čine lovci i lovkinje iz Tugara i okolnih sela kod Splita, udarnički radi na uređenju i izgradnji lovnoedukativnog državnog lovišta „ Šibenik – Vrgorac“.

Lovištem gospodari splitski OBER – LOVNI TURIZAM čiji je vlasnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE CAPREOLUS, JAVNA USTANOVA ZA OBRAZOVANJE KADROVA U LOVSTVU.

Na tom svojevrsnom školskom poligonu uče i prolaze zahtjevno praktično nastavno gradivo lovci pripravnici,a pogotovu lovci novaci, polaznici POU CAPREOLUS koji su ostvarili pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja. Radovi se izvodi u skladu sa lovnogospodarskom osnovom. Pojedine su visoke čeke uređene i osposobljene za osmatranje i lov divljači, dok su na mjestima već dotrajalih čeka izgrađene nove ,suvremene i na posve drugačiji način nego što su se gradile prije desetak ili više godina. To su, kako tvrde dobrohotni poznavatelji ovdašnjih lovnih prilika, pravi turistički apartmani u kojima će se svaki lovac- bez obzira na vrijeme i godine života – osjećati „kao kod kuće“ i sa kojih se pruža idealan pogled- što je posebno značajno za lovce sa fotoaparatom- na najatraktivniji dio ovog brdsko-planinskog lovišta.

Bajina bojna“ podigla je tri čeke, upravo se privode završetku radovi na gradnji hranilica na „sunčev pogon „, uređena su i očišćena pojilišta, kao i prirodna izvorišta pitke vode na ovom inače bezvodnom planinskom području.

Lovci i lovkinje na leđima su ponijeli i razdijelili na određenim kotama sol za divokoze i divlje svinje.

Na uređenje i gradnju lovonogospodarskih i lovnotehničkih sadržaja –koji mogu poslužiti za primjer svim drugim lovištima – lovci i lovkinje utrošili su stotine radnih sati.Pored toga nosili su hranu i vodu za divljač po žestokom suncu i na najudaljenija mjesta brda „Šibenik- Vrgorac“ koje se podiže na 1310 metara nadmorske visine gledajući s te visine na veličanstveno Biokovo u neposrednom susjedstvu!

Ovim doista jedinstvenimm pothvatom OBER LOVNI TURIZAM okrenuo je stranicu lovstva vrgoračkog kraja – uređenjem lovnoedukativnog središta na brdu „Šibenik – Vrgorac“.

Uskoro slijedi izgradnja novih, do sada neviđenih objekata, prema posebnom projektu stručnih ustanova sa kojima će državno lovište „Šibenik- Vrgorac“ poprimiti drugo, posve novo lice.

ZAVRŠNI RADOVI NA UREĐENJU DRUGE VISOKE ČEKE U DRŽAVNOM LOVIŠTU „ŠIBENIK –VRGORAC“, EDUKATIVNOM SREDIŠTU LOVACA I LOVKINJA NOVAKA

U državnom lovištu „Šibenik- Vrgorac“ kod Vrgorca, planinskom spletu Dinarskog masiva – prirodnog produžetka veličanstvenog Biokova – nastavljeni su radovi na izgradnji i uređenju lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata.

Ovo državno lovište površine 3000 ha je, zapravo, odgojno-obrazovno središte budućih lovaca i lovkinja sa stečenim znanjem i praktičnim iskustvom u klupama u tom lovištu splitskoga Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS, javne ustanove za obrazovanje kadrova u lovstvu izvan sustava redovite naobrazbe.

Upravo lovci novaci , uz suradnju i pomoć starijih kolega, obavljaju završne radove na dovršetku izgradnje i uređenju druge visoke čeke u predjelu Opačaka. Poslije ove čeke radovi se nastavljaju na trećoj, kako bi se njome zamjenile stare i dotrajale čeke, koje su već stradale ili su nagrižene zubom vremena.

Polaznici Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS imaju ugovornu obvezu da poslije nego što polože završni lovački ispit i ostvare pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja provedu šest mjeseci u svojstvu lovaca novaka, zbog nastavka praktične edukacije u lovištu, što je osobito od važnosti zbog gađanja i sigurnosti lova.

Za lovce i lovkinje organizira se besplatan skupni lov na divlje svinje. U skupnom lovu oni se upoznaju sa svim pravilima lova, ponašanjem lovaca i lovkinja, kao i osnovim etičkim načelima i sigurnosti u lovu, što je od iznimne važnosti i značenja za mladu generaciju lovaca i lovkinja.

Valja svakako kazati da je državno lovište „Šibenik- Vrgorac“ jedinstveni lovnoedukativni centar koji isključivo služi obuci i po tome je prepoznatljiv kao jedini među istim ili sličnim lovačkim učilištima u Hrvatskoj.

Lovci i lovkinje novaci stječu praktično znanje i iskustvo u suradnji i pomoć upravitelja lovišta Ante Udovičića i lovnika Miljenka Barića.

LOVCI I LOVKINJE „BAJINE BOJNE“ POČASTILI SE POSLIJE DOVRŠETKA VISOKE ČEKE NA „KATIĆA STAJAMA“

U državnom lovištu ŠIBENIK – VRGORAC privode se završetku obimni radovi na uređenju i izgradnji dvije visoke čeke, suvremeno opremljene, dok se treća čeka počela graditi na lokaciji jedne stare, već dotrajale čeke . U tijeku su radovi i na uređenju kaljužišta, pojilišta i solišta, kao i deponija za otpatke od divlje svinje poslije nego što se obavi odstrjel.

Radove obavljaju lovci i lovkinje „Bajine bojne“, „udarne“ lovačke snage prijatelja i partnera OBER LOVNOG TURIZMA, lovozakupnika tog državnog lovišta. Kako su radovi na uređenju jedne čeke već pri kraju, a ona je dobila ime po koti na kojoj je ucrtana na karti lovišta – lovnom području „Katića staje“, to je bila prilika da se „pokrene“ logistika koju je znalački vodila lovkinja Maja Barić .

U samome lovištu , u blizini mjesta gdje je čeka podignuta, lovci i lovkinje počastili su se Majinim vrhunskim specijalitetima – punjenim paprikama u „ogromnim količinama“ i super rižotom spravljenim od prepelica i fazana!

Inače, državno- edukativno lovište ŠIBENIK – VRGORAC služi za praktičnu obuku polaznika Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS iz Splita.

U LOVNO-EDUKATIVNOM LOVIŠTU „ŠIBENIK VRGORAC“ PODIGNUTE DVIJE VISOKE ČEKE, NA MJESTU DOTRAJALIH, ZA POTREBE PRAKTIČNE OBUKE POLAZNIKA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA „CAPREOLUS „

U sklopu obimnih radova na uređenju lovnogospodarskih i lovnotehičkih objekata u državnom lovištu „Šibenik Vrgorac“ kod Vrgorca – dvadesetak lovaca i lovkinja svojski se dohvatilo posla i „teškom „ mehanizacijom ušlo u lovište. Vrijedni su lovci nastavili , u promjenjenim okolnostima, sa prekinutim radovima zbog koronavirusa, na demontiranju starih i dotrajalih visokih čeka ( zbog utjecaja vremenskih prilika) i postavljanju novih na pogodnom dijelu lovišta kojima se najviše kreću divlje svinje i druga divljač.

Kako je planirano, nove čeke bit će, kad budu u potpunosti u funkciji- opremljene za cjelonoćni boravak s komforom u klasi apartmana sa 3 zvijezdica. Visoke čeke u lovištu služe i za osmatranje divljači, što je itekako važno za mlade lovce obzirom da je ovo lovište svojevrsni edukativni poligon za praktičnu obuku.

Na slobodnim parcelama radišni lovci zasadili su i razno bilje, hranu za divljač, te su napunili pojilišta sa pitkom vodom.

Radove su uz pomoć teških strojeva izveli lovci i lovkinje „Bajine bojne“ iz Tugara. U cjelodnevnom radu – kojeg će nastaviti idućeg vikenda – pratila ih je logistička potpora koju su vodile žene lovkinje!

Inače, državno lovište „Šibenik – Vrgorac“ zauzima oko 3.000 ha lovne površine te je, zapravo, prirodni produžetak biokovskog masiva, poznatog po jedinstvenom stanovniku ovog dijela Dalmacije, balkanske divokoze.

Lovoovlaštenik državnog lovišta je „Ober- lovni turizam „ čiji je vlasnik splitsko Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS. Lovište prvenstveno služi za edukaciju kadrova u lovstvu, lovaca, lovočuvara i ocjenjivača lovačkih trofeja koji u njemu provode praktičnu obuku družeći se s prirodom i divljači.

NASTAVLJEN PREKINUTI PROGRAM OBRAZOVANJA KADROVA U LOVSTVU POD EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA HZJZ

Sukladno Uputama HZJZ, izrađenih u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencijom za odgoj i obrazovanje, od 13. svibnja 2020., objavljenih na web stranici 16. svibnja 2020., za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školamaza svibanj/lipanj 2020. godine, a koje se upute odnose i na ustanove za obrazovanje odraslih te na polaznike formalnih programa obrazovanja odraslih,

Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS, donosi slijedeće

UPUTE

ZA PROVEDBU OSPOSOBLJAVANJA KADROVA U LOVSTVU

 1. Teoretski dio nastave osposobljavanja polaznika za zvanje lovca/lovkinje, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači temeljem Nastavnog plana i programa osposobljavanja obavljat će se na daljinu (konzultativno-instruktivna nastava).
 2. Kod održavanja nastave u učionici Učilišta u prostoriji može biti najviše 10 osoba (uključujući predavača).
 3. Praktična nastava (vježbe) u lovištu obavljat će se u grupama (dvije do tri grupe, ovisno o broju kandidata) ne većim od 10 sudionika po grupi.
 4. Pisani dio ispitaprovodit će se u prostoriji s otvorenim prozorima poštujući razmak od 2 metra između polaznika.

Tijekom pisanja ispita polaznici na radnom stolu smiju imati samo osobnu iskaznicu, pribor za pisanje (vlastitu kemijsku olovku,), bočicu s vodom i ispitne materijale. Sve ostale stvari (mobitele …) nije dozvoljeno tijekom ispita držati na radnom stolu.

 1. Usmeni dio ispita u učionici Učilišta održavat će se uz otvorene prozore i zatvorena vrata tijekom održavanja ispita. Grupa polaznika (uključujući ispitnu komisiju) ne smije biti veća od 10 i mora se održavati razmak od 2 metra između svih sudionika.
 2. Pauze između pisanog i usmenog dijela ispita organizirat će se u trajanju od 30 minuta radi provođenja primjerene higijene prostorija i provjetravanja.
 3. Osposobljavanju iz točke 1., 2. 3. i 4. tijekom epidemije koronavirusamože pristupiti isključivo polaznik koji ne pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti, a koja se može očitovati sljedećim simptomima: povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl., što polaznik potvrđuje potpisom Izjave i dopuštenja ulaska u Učilište odnosno lovište.

Izjava, koja je preduvjet za nazočnost aktivnostima, obvezno će se prikupiti od svakog polaznika prije njegove prve aktivnosti (nazočnost na nastavi i/ili vježbi) taj dan.

 1. Maske i rukavice– djelatnik Učilišta koji provjerava osobne iskaznice i prikuplja izjave, radi zaštite sebe i drugih, mora nositi masku i imati rukavice. Nakon završetka postupka rukavice baca u koš za smeće s poklopcem, zatim treba temeljito oprati ruke tekućom vodom i sapunom u trajanju od 20 sekundi.

Obzirom da se ispiti organiziraju na način preporučen od strane HZJZ (poštivanje međusobnog razmaka od 2 metra) nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod sudionika u provedbi ispita nije nužno ali se preporučuje. Maske za polaznike koji ih žele nositi osigurat će Učilište.

 1. Dezinficijens za ruke. Učilište će na ulazu u prostoriju za ispite smjestiti dozator s dezinficijensom kako bi svaki polaznik prilikom ulaska mogao dezinficirati ruke.

UPUTA ZA KORIŠTENJE DEZINFICIJENSA ZA RUKE

 • kada nije moguće oprati ruke sapunom i vodom, potrebno ih je dezinficirati dezinficijensom za ruke,
 • sredstvo za dezinfekciju treba nanijeti na suhe i čiste dlanove u količini od 1 do 2 ml (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača),
 • dlanove i područje između prstiju treba protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno ispirati,
 • treba paziti na dostatnu upotrebu dezinficijensa za ruke i obavezno javiti zaduženoj osobi kada je sredstvo u dozatoru pri kraju, kako bi se osiguralo novo.
 1. Dezinfekcija prostora.

Učionicu je potrebno svaki dan prije dolaska polaznika temeljito oprati i dezinficirati uključujući i sanitarni čvor. Neposredno prije dolaska polaznika, radi ulaska i cirkulacije svježeg zraka, učionicu provjetravati u trajanju od pola sata.

U sanitarnom prostoru osigurati sapun i papirnate ubruse (jednokratne ručnike), te koš za otpad s poklopcem.

 1. Po završetku ispita prostorije učilišta treba očistiti (pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje, a površine koje su se dodirivale (kvake, stolovi i slično) nakon pranja dezinficirati. Prostorije dobro provjetriti (prozore držati širom otvorenima najmanje 30-ak minuta).

Ravnatelj:

Davor Martić, mag.iur.