Uprava

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA I DIREKTOR OBER- LOVNOG TURIZMA

Vedran Martić, ing. informatike

RAVNATELJ UČILIŠTA

Dipl. pravnik Davor Martić, mag. iur.

POSLOVNA TAJNICA

Julka Ćuk

PRAVNI
ZASTUPNIK

Odvjetnički ured Štimac, Split

RECENZENT UDŽBENIKA I
OSTALE AUTORSKE LITERATURE

Prof. dr. sc. ROMAN SAFNER, prof. emeritus

TIJELA (ORGANI) UČILIŠTA

Članak 26. Statuta POU Capreolus regulira rad i odnos tijela (organa) Učilišta i to kako slijedi:

 1. Upravno vijeće
 2. Ravnatelj
 3. Stručno vijeće
 4. Ostala tijela
  A) Stručnopedagoški voditelj programa nastave
  B) Andragoški djelatnici
  C) Poslovni tajnik /tajnica
  D) Ostala tijela Učilišta

Ad 1 ) UPRAVNO VIJEĆE
Upravno vijeće je kolegijalni organ upravljanja Učilištem.Sastoji se od tri člana koje imenuju u razriješavaju Osnivači Učilišta.
Prava i obveze Upravnog vijeća određene su člankom 42 Statuta .
Ad 2 ) RAVNATELJ UČILIŠTA
Ravnatelj Učilišta je poslovodni organ Učilišta, predstavlja i zastupa Učilište i odgovara za njegov zakoniti rad.(čl. 43 Statuta ).
Ravnatelja bira i razriješava Upravno vijeće na javnom natječaju.
Za ravnateja Učilišta može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen diplomski sveučilišni studij ili završen poslijediplomski specijalistički studij ili završen stručni studij ili završen poslijediplomski sveučilišni studij iz područja pravnih znanosti, te najmanje pet godina iskustva i rada u oblasti edukacije i osposobljavanja hrvatskih punoljetnih građana u vezi sa djelatnošću Učilišta, te koja se bavi znanstvenim i istraživačkim radom u oblasti lovstva , prirode i zaštite čovjekovog okoliša i u tome polučuje vidne rezultate ( čl. 44 Statuta ).
Prava i obveze ravnatelja utvrđene su čl. 49 Statuta.
Ad 3 ) STRUČNO VIJEĆE
Stručno vijeće je stručno tijelo Učilišta koje se bavi usavršavanjem osposobljavanja mladeži i odraslih osoba izvan sustava redovite naobrazbe.
Stručno vijeće čine andragoški djelatnici Učilišta.
Ad 4 ) POSLOVNI TAJNIK /TAJNICA
Stručno administrativne poslove vodi poslovni tajnik ili tajnica Učilišta pod uvjetom i na način predviđen Statutom (čl. 64 ).
Za poslovnog tajnika /tajnicu može biti birana osoba sa srednjom , višom ili visokom stručnom spremom s najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja kadrova u lovstvu.
Ad 5 ) OSTALA TIJELA UČILIŠTA
A ) Stručnopedagoški voditelj programa nastave
Stručnopedagoški voditelj programa nastave rukovodi cjelokupnim nastavnim programom i obavlja druge poslove od važnosti za izvođenje programa obrazovanja odraslih na način i pod uvjetima predviđenim člankom 57 Statuta Učilišta.
B ) Andragoški djelatnici
Andragoški djelatnoici su osobe – predavači /ispitivači – sa visokom stručnom spremom u određenoj nastavnoj oblasti /području ,koji su stručno osposobljeni za obavljanje nastavničkog posla u određenoj nastavnoj oblasti.
Bave se stručnopedagiškim radom i usavršavaju se u poslu na edukaciji punoljetnih građana RH za zvanje lovca /lovkinje, lovočuvara /lovočuvarice i ocjenjivača trofeja divljači.
Andragoški djelatnici imaju viši znanstveni stupanj.

Detaljnije obavijesti o načinu upisa, programu nastave , mjestu i datumu održavanja , početku i završetku obrazovnog programa, završnom ispitu , te o drugim pitanjima, molimo da kontaktirate naše voditelje Odjeljenja u Splitu i Ogulinu.

TROŠKOVI OBRAZOVANJA

Osposobljavanje kadrova u lovstu: 200-360 eura.

Troškove obrazovanja polaznik  podmiruje  uplatom  na žiro-račun Učilišta broj: IBAN: HR1824070001100534957 .

NAČIN PLAĆANJA

 Polaznik može naknaditi  troškove školovanja u više rata ali sve rate mora uplatiti prije pristupanja završnom ispitu.

 Mogućnost plaćanja kreditnim karticama.

 Za podmirenje troškova osposobljavanja polazniku odnosno osobi koja ga je uputila na osposobljavanje   izdaje se  R1 račun.

 Troškovi polaganja završnog ispita uračunati su u cijeni osposobljavanja .

POU CAPREOLUS

Julija Klovića 13, 21.000 Split
E-Mail :  info@pou-capreolus.hr
Tel. : 021 / 780 357

UPRAVA

Julija Klovića 13., 21.000 Split
E-Mail :  info@pou-capreolus.hr
Tel. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U SPLITU

Julija Klovića 13., 21.000 Split
Mail : info@pou-capreolus.hr
Tel. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U OGULINU

Vladimira Nazora 11., 47.300 Ogulin
Mail : info@pou-capreolus.hr
Mob. : 091 / 593 2491

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.