vijesti

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI LOVACA / LOVKINJA, LOVOČUVARA I OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI POU CAPREOLUS OVJERAVA PEČATOM S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE

Počela je još jedna, nadamo se, uspješna školska godina. Sa 1. siječnja POU CAPREOLUS započelo je sa pripremama polaznika za lovce /lovkinje, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači.

Polaznici ,najprije, trebaju savladati teorijsku nastavu u skladu sa Nastavnim planom i programom i Godišnjim planom i programom obrazovanja koje je CAPREOLUS dostavilo na uvid Ministarstvu poljoprivrede, resorno nadležnom za edukaciju kadrova u lovstvu. U tijeku obrzovnog ciklusa polaznici prolaze praktičnu obuku prema nastavnim cjelinama, kod koje se prvenstvo vodi velika briga o sigurnosti, odnosno rukovanju lovačkim oružjem i sigurnom gađanju.

Da bi stekli odgovarajuću praksu polaznici gađaju na verificiranoj streljani u Stobreču, pod stručnim nadzorom instruktora Streljačkog Centra Stobreč.

Čim polaznici, sada već lovci /lovkinje polože završni lovački ispit i dobiju državnu lovačku iskaznicu da smiju ući u lovište- Učilište za njih- kao i za one koji su već dobili pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja i imaju ga – organizira praktični edukativni lov u državnom lovištu „Šibenik – Vrgorac“ kod Vrgorca.

Lovište je, inače, pod zakupom lovoovlaštenika , tvrtke OBER- LOVNI TURIZAM, vlasnika POU CAPREOLUS

Kod toga se ponovno nekadašnji polaznici upoznaju sa osnovama balistike, gađanja – gađaju na glinene golubove –i, naravno, osnovama sigurnog rukovanja lovačkim oružjem i vještinama gađanja lovne divljači.

Prolaze i dodatni tečaj iz osnove poznavanja pravnih propisa.

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.