vijesti

TISKANA IZDANJA STRUČNE LITERATURE PROFESORA – PREDAVAČA /ISPITIVAČA I STRUČNIH SURADNIKA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA CAPREOLUS U SPLITU ( EX LOVAČKA ŠKOLA SVETI HUBERT I POU HUBERT ) ZA ŠKOLOVANJE KADROVA U LOVSTVU

Ovaj popis stručne lovačke literature – sadašnjih i nekadašnjih aktivnih djelatnika Učilišta – za obrazovanje kadrova u lovstvu – sabralo je Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS u povodu obljetnice početka rada Lovačke škole SVETI HUBERT u Splitu osnovane u samostalnoj Hrvatskoj.

Sva pobrojena stručna literatura može se koristiti u knjižnici Pučkog otvorenog učilišta Capreolus i služi za edukaciju kadrova u lovstvu, bilo da je riječ o polaznicima za lovce / lovkinje, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači, te studenata katedre lovstva na hrvatskim sveučilištima.

AUTORSKA DJELA DAVORA MARTIĆA

JADRANSKI OTOCI MORSKI GATERI

Nakladnik Pop Q Pop, Lovačka biblioteka, Zagreb, 2001.

LOV NA KAMENU, 113. OBLJETNICA SPLITSKOGA LOVSTVA

Nakladnik POP Q POP, Zagreb, 2001.

NJEGOV LOV PREPELICA

Nakladnik Slobodna Dalmacija, Dobra kob, Split ,2013.

LOVIŠTE MARJAN

Nakladnik Slobodna Dalmacija, Dobra kob, Split, 2004.

LOVCI O KOLINA

Nakladnik Dobra kob Slobodne Dalmacije, Split , 2004.

BOMBELLES GROFOVSKA LOVIŠTA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Nakladnik Pučko otvoreno učilište „Hubert“ , Split, 2004.

BOMBELLES GROFOVSKA LOVIŠTA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE „ II dio

Nakladnik Pučko otvoreno učilište „Hubert“ , Split, 2005.

NAŠ ZEC

Nakladnik Pučko otvoreno učilište „Hubert“, Split , 2006.

LOVSTVO SPLITA- 120 GODINA ( 1878- 2007. )

Nakladnik Pučko otvoreno učilište „Hubert“, Split, 2007.

LOVAČKA ISKAZNICA

Nakladnik Pučko otvoreno učilište Hubert, Split, 2009.

LOV POLJSKIH KOKA, PRIRUČNIK ZA LOVCE NA PERO

Nakladnik Dobra kob d.o.o. i Slobodna Dalmacija, Split, 2011.

OBRADA DIVLJAČINE , PRAKTIČNI PRIRUČNIK ZA LOVCE

Nakladnik Dobra kob , Slobodna Dalmacija, Split, 2013.

90 GODINA SPLITSKODALMATINSKOG LOVSTVA

Nakladnik Dobra kob d.o.o., Split, 2005.

STOGODIŠNJACI DALMATINSKOG LOVSTVA

Nakladnik Dobra kob d.o.o., Split 2012.

SVETI HUBERT

Nakladnik Dobra kob i Pučko otvoreno učilište Hubert , Split, 2008.

SVETI HUBERT MOĆNI PATRON HRVATSKIH LOVACA I LOVOČUVARA

Nakladnik Dobra kob d.o.o. , Split, 2013.

PRAVNA LEGISLATIVA U LOVSTVU

Nakladnik Pučko otvoreno učilište Capreolus i Dobra kob d.o.o., Split, 2019.

LOVOČUVARI I LOVNICI U HRVATSKOM LOVSTVU

Grupa autora

Nakladnik Dobra kob d.o.o., POU Caprelus, Split, 2019.

BROŠURE

U nakladi Slobodne Dalmacije tiskana su slijedeća autorska djela od 1988. godine :

TROFEJI DALMACIJE , RAT U DALMACIJI : ZGAŽENA PRIRODA , LOVNI PROPISI, LOVAČKA ETIKA I OBIČAJI, MALA LOVAČKA KUHARICA, ETIČAN HITAC (1. DIO ), ETIČAN HITAC (2. DIO ), HITAC BEZ STRAHA , PRIRUČNIK ZA SIGURAN LOV, LOVAČKI GOVOR , MALA ZBIRKA LOVAČKIH RIJEČI I POJMOVA, LOVAČKI OBIČAJI (SKRIPTA), LOVAČKI GOVOR , NEKAD I DANAS ( 2. IZMJENJENO I DOPUNJENO IZDANJE ), LOVAČKI TISAK U HRVATSKOJ.

AUTORSKA DJELA MLADANA VIDOVIĆA

LOVNO PRAVO, ZBIRKA PITANJA I ODGOVORA

Nakladnik Euroteam, Zagreb , 1998.

GRIVNA

Nakladnik KIZ Tin Ujević, Split, 1999.

VJEŽBENICA ZA PRIPRAVU ISPITA RADI OSPOSOBLJAVANJA LOVACA, LOVOČUVARA I OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI

( U suradnji sa Davorom Martićem )

Nakladnik POU Hubert, Split, 2013.

LOVOČUVARI, PRAVA I OBVEZE ( U suradnji sa Davorom Martićem )

Nakladnik Dobra kob d.o.o. i POU Hubert, Split, 2013.

VJEŽBENICA IZ PODRUČJA LOVNOG PRAVA I LOVSTVA

Nakladnik POU Hubert, Split, 2010.

ZAŠTITA DIVLJAČI, KNJIGA I, HIGIJENA LOVIŠTA

Nakladnik POU Hubert, Split, 2002.

POVJESNICA PRAVA LOVA I LOVNOG PRAVA KOD HRVATA

Nakladnik Columna, Split, 2009.

SVETI EUSTAHIJE, MUČENIK, NEBESKI ZAŠTITNIK LOVACA, LOVOČUVARA I ŠUMARA

Nakladnik POU Hubert, Split, 2003.

TISUĆLJETNO ŠTOVANJE SVETOG EUSTAHIJA

Nakladnik Columna , Split, 2004.

CRKVA SVETOG EUSTAHIJA MUČENIKA, KRBAN – TROGIR 1348-2005.

Nakladnik Columna , Split, 2005.

LOV U HRVATSKOJ DALMACIJI OD PRAPOVIJESTI DO 21. STOLJEĆA

Nakladnik Matica Hrvatska, Split, 2007.

LOVOČUVARI, PRAVNO- POVIJESNI SPOMENICI

Nakladnik Matica Hrvatska, Split, 2008.

SKUPNA AUTORSKA DJELA PREDAVAČA / ISPITIVAČA I STRUČNIH SURADNIKA

LOVAČKI LEKSIKON

Danijel Popović i grupa autora : Jovica Balać, Marijan Grubešić, Boris Habrun , Miroslav Horvat, Mladen Kratohvil, Davor Martić, Rade Stojadinović, Tomislav Šporer i Veljko Varičak

Nakladnik POP Q POP, Zagreb, 2002.

LOVAČKI POUČNIK

Grupa autora: Duško Grgičević, Ivan Šimić, Gojko Vlak, Davor Martić, Radoslav Bekavac, Joško Tolić i Tatjana Reić.

Nakladnik : Lovačka škola „Sveti Hubert“ Lovačka udruga „Split“, za gajenje i lov divljači, PRVO IZDANJE, Split, 2001.

LOVAČKI POUČNIK

Grupa autora, drugo izdanje :Duško Grgičević, Ivan Šimić, Ante Udovičić, Gojko Vlak, Davor Martić, Radoslav Bekavac ,Mladen Vidović

Nakladnik : Pučko lovačko učilište, Lovačka škola „Sveti Hubert“. Drugo izdanje, Split, 2001.

LOVAČKI POUČNIK

Grupa autora : Duško Grgičević, Ante Udovičić, Ivan Šimić, Gojko Vlak, Davor Martić, Radoslav Bekavac , Mladen Vidović

Nakladnik : Lovačka škola „Sveti Hubert“, izmjenjeno i dopunjeno izdanje Split, 2003.

LOVAČKI POUČNIK

Grupa autora : Duško Grgičević, Stipe Kokić, Davor Martić, Ivan Tolić, Perica Tucak, Ante Udovičić, Mladan Vidović

Nakladnik Pučko otvoreno učilište „Hubert“, Split, 2007.

POUČNIK LOVSTVA

Grupa autora : Duško Grgičević, Frano Grospić, Stipe Kokić, Davor Martić, Branimir Reindl, Đuro Sovilj, Ivan Tolić, Perica Tucak, Ante Udovičić , Mladan Vidović.

Nakladnik Lovačka udruga Split i Pučko otvoreno učilište Hubert, Split, 2008.

ZOOLOGIJA I LOVSTVO

Grupa autora : Frano Grospić, Davor Martić, Branimir Reindl, Đuro Sovilj, Perica Tucak, Ante Udovičić, Mladan Vidović.

Izdavač i suizdavač : Lovačka udruga „Split“, za gajenje divljači i lov i Pučko otvoreno učilište „Hubert“, Split, 2010.

OSNOVE LOVSTVA , PRIRUČNIK ZA OBRAZOVANJE KADROVA U LOVSTVU

Grupa autora : Roman Safner, Davor Martić, Perica Tucak, Ante Udovičić, Mario Vlašić, Elvis Vučić , Vedran Martić i Julka Ćuk

Nakladnik Dobra kob i POU Capreolus, Split, 2016.

LOVSTVO

Grupa autora : Frane Grospić, Davor Martić, Branimir Reindl, Đuro Sovilj, Perica Tucak, Ante Udovičić , Mladan Vidović.

Izdavač i suizdavač Dobra kob d.o.o. i Pučko otvoreno učilište „Hubert“, Split 2011.

LOVSTVO, POČETNICA ZA OSPOSOBLJAVANJE KADROVA U LOVSTVU

Grupa autora : Davor Martić, Perica Tucak, Ante Udovičić, Iva Kučinić Radošević, Đuro Sovilj, Edisa Ercegović, Mario Vlašić

Nakladnik Pučko otvoreno učilište Capreolus i Dobra kob d.o.o., Split, 2018.

SAMOSTALNO AUTORSKO DJELO PERICE TUCAKA

PRIHRANA DIVLJAČI

Nakladnik POU Hubert, Split, 2003.

SAMOSTALNO AUTORSKO DJELO ANTE UDOVIČIĆA

IZVORNE AUTOHTONE HRVATSKE LOVNE PASMINE PASA

Nakladnik Dobra kob i POU Capreolus, Split, 2016.

SAMOSTALNO AUTORSKO DJELO EDISE ERCEGOVIĆ

PRVA POMOĆ U LOVU

Nakladnik Dobra kob d.o.o. i POU Capreolus, Split, 2018.

SAMOSTALNO AUTORSKO DJELO VEDRANA MARTIĆA

VJEŠTINA GAĐANJA I SIGURAN LOV

Nakladnik Dobra kob d.o.o., POU Capreolus, Split, 2017.

SAMOSTALNO AUTORSKO DJELO VINKA BLAGAIĆA

POVIJEST LOVSTVA I ZAKONSKI PROPISI

Nakladnik Lovačka škola Sveti Hubert, Split, 1999.- 2001.

POVIJEST LOVSTVA I ZAKONSKI PROPISI

Nakladnik POU Hubert, Split, 2002.

SAMOSTALNO AUTORSKO DJELO GOJKA VLAKA

LOVAČKO ORUŽJE I OSNOVE BALISTIKE

Nakladnik Lovačka škola Sveti Hubert, Split, 2000.

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.