ZABIJELIO SE VELIKI I MALI ŠIBENIK : SNIJEG NIJE IZNENADIO DIVLJAČ ,A JOŠ MANJE UZGAJIVAČE I LOVOČUVARE

U ranim jutarnjim satima, upravo na Svetog Stjepana,nakon obilne kiše, snijeg je zabijelio jedinstvene planine dinarskog masiva , Veliki i Mali Šibenik, u državnom lovištu „ Šibenik- Vrgorac“ pokraj Vrgorca.

Oba ova brda mlađa su braća najvećeg vrha Biokova, Svetog Ilije. Ove raritetne kamene grdosije, spektakularne planine Dalmacije – od Biokova dijeli autocesta koja, poput asfaltne zmije, krivuda u smjeru Splita i Ploča.

Snijeg i golomrazica, temperatura se spustila na minus 3 stupnja, međutim,nije iznenadila lovce uzgajivače i lovočuvare,a bogme ni divljač.

Divljač je dočekala snijeg sa obiljem hrane iz automatskih hranilica,a lovci su upravo tog jutra provjeravali da li su napunjene s dovoljno kukuruza.

Sobom su ponijeli, iz priručnog spremišta, i ostavili na više mjesta , gdje su hranilišta i solišta, zrnate hrane i soli.

Lovnik Miljenko Barić izjavio je kako je moguće da se – ukoliko bi snijeg nastavio padati i mijenjati krajolik ovdašnjih planina- divlje svinje spuste u niže predjele. U tom slučaju su pod kontrolom lovočuvara , sa dvije patrole lovaca koje su stalno u pokretu, te se zateknu u svim dijelovima lovišta.

Naročita pozornost posvećena je južnim obroncima planine.

JOŠ JEDNA GENERACIJA MLADIH POLAZNIKA LOVACA I LOVKINJA SA USPJEHOM SAVLADALA NASTAVNI PROGRAM I POLOŽILA ZAVRŠNI LOVAČKI ISPIT

Pod strogim epidemiološkim mjerama održan je završni lovački ispit za polaznike splitskoga Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS u odjeljenju Ogulin. Svi polaznici pridržavali su se propisanih mjera za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, koje je splitsko Lovačko učilište primjenilo nakon dobijanja naputaka o provođenju programa nastave : obavezno mjerenje temperature prilikom ulaska u prostorije, pridržavanje razmaka od 1, 5 metra , nošenje medicinskih maski , dezinfekcija ruku i – svaki je polaznik donio sobom kemijsku kojom se služio prilikom ispisivanja testova i drugih pisanih podataka.

Završni lovački ispit održan je poslije konzultativno-instruktivne nastave koja je predviđena i odobrena od strane nadležnih ministarstva za ovaj oblik obrazovanja lovaca i lovkinja. Polaznici su na početku seminara dobili potrebitu stručnu lovačku literaturu kojom su se,uz pomoć autora i ujedno svojih profesora – dr. sc. Perice Tucaka, dr. vet. med., ing. agro. Ante Udovičića, međunarodnog kinološkog suca, Davora Martića, mag. iur, Ive Kučinić Radošević, mag. inž. zootehnike i dr. med. Edise Ercegović- služili , učili i osposobili za zvanje lovca i lovkinje.

U paketu doista obimne i sveobuhvatne lovačke literature koja je obavezna u savladavanju nastavnog gradiva, su udžbenik Lovstvo, početnica za školovanje kadrova u lovstvu, Vještina gađanja i siguran lov, Prva pomoć u lovu i dvije brošure – Pravna legislativa prvi i drugi dio – najvažniji izvodi i opisi članaka iz Zakona o lovstvu i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana sa pripadajućim pravilnicima koji su u međuvremenu doneseni na razini resornih ministarstava .

Polaznici su prošli i praktičnu obuku. Splitski CAPREOLUS i u ovom složenoj situaciji uveo je još jednu novinu. Nakon što lovci i lovkinje ostvare pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja – u skladu sa napucima koje su dobili u pisanoj formi – obavezni su šest mjeseci provesti novački staž u jednom od lovišta sa kojima CAPREOLUS ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

Svi su polaznici pokazali visok stupanj znanja. Zanimljivo je da je prosjek životne dobi ove generacije polaznika bio tridesetak godina, što je motiviralo profesore da još ulože dodatnog napora kako bi im približili i upoznali ih sa zahtjevnim štivom o lovu i lovstvu u savladavanju propisanog nastavnog gradova.

Ovi momci i djevojke, zapravo, budućnost su hrvatskog lovstva. Posebno im se učinilo prihvatljivim što je lovac i lovkinja zvanje kojega mogu upisati u e- radnu knjižicu, prema nacionalnoj klasifikaciji zanimanja, te da je certifikat o osposobljenosti kojim dokazuju status lovca /lovkinje CAPREOLUSA – ovjeren pečatom s grbom Republike Hrvatske i da ga priznaju zemlje članice Europske unije.

POLAZNICI CAPREOLUSA PROŠLI OBUKU IZ SIGURNOG RUKOVANJA I GAĐANJA ORUŽJEM NA STRELJAČKOM CENTRU U STOBREČU KOD SPLITA

Polaznici splitskoga POU CAPREOLUS, javne ustanove za obrazovanje kadrova u lovstvu, u okviru Nastavnog plana i programa – odobrenog od nadležnog Ministarstva poljoprivrede – prošli su praktičnu obuku u sigurnom rukovanju oružjem i gađanju na streljani Streljačkog centra u Stobreču pokraj Splita, gdje su se, inače, svojedobno održavale Mediteranske igre.

Prema izjavi stručnog voditelja i instruktora Streljačkog centra Milana Veića polaznici su postigli u gađanju iznadprosječne rezultate, naučili su pravila sigurnog rukovanja lovačkim oružjem i pištoljem, te su osposobljeni za obavljanje poslova i zadaća lovaca i lovkinja u skladu sa Nastavnim planom i programom.

Polaznici su izveli vježbu iz malokalibarske puške i pištolja, a lovačko oružje im je pokazano i s njime su rukovali u naravi, što su obavili ovlašteni stručnjaci splitske tvrtke DOBRA KOB d.o.o., koja u Splitu drži najopremljeniju prodavaonicu lovačkog oružja i druge lovačke opreme za lov i boravak u prirodi, po uzoru na europske lovačke centre.

Polaznici su prethodni stekli osnovna znanja o uzgoju, zaštiti i lovu divljači prema praktičnom dijelu Nastavnog programa u državnom lovištu ŠIBENIK – VRGORAC kod Vrgorca sa kojime gospodari tvrtka OBER – LOVNI TURIZAM koja je u vlasnosti splitskoga POU CAPREOLUS.

Kako bi lakše savladali nastavno gradivo polaznici se služe i imaju na raspolaganju stručnu lovačku i drugu literaturu. Svaki polaznik dobiva u trajno vlasništvo najnovije izdanje CAPREOLUSA, knjigu LOVSTVO, PRVA POMOĆ U LOVU i PRAVNA LEGISLATIVA U LOVSTVU, čiji su autori istaknuti profesori ovoga učilišta.

Polaznike je u obuci pratila i predavala profesorica učilišta dr. med. Edisa Ercegović, stalni sudski vještak, te ing. Ante Udovičić.

Inače, svaki polaznik ima priliku kupiti po niskoj cijeni komplet prve pomoći , veoma praktičan, za nošenje u ruksaku ili prsluku, u prodavaonici DOBRA KOB d.o.o u Splitu , u Klovićevoj 13., s kojime se služe lovci iz zemalja Europske unije.

POVELJA VIŠI LOVAC SVETOG HUBERTA URUČENA MATI PRGOMETU, ROKU REBIĆU I IVICI BULJUBAŠIĆU

U povodu nadolazećeg spomendana našeg sveca i nebeskog zaštitnika Svetog Huberta, 3. studenoga, na prigodnoj svečanosti u Imotskome, trojici imotskih doajena hrvatskog lovstva , Roku Rebiću, Mati Prgometu i Ivici Buljubašiću splitsko Pučko otvoreno učilište Capreolus dodijelilo je Povelje Viši lovac Svetog Huberta.

Pučko otvoreno učilište Capreolus je javna ustanova za obrazovanje kadrova u lovstvu, čiji je rad na edukaciji građana Republike Hrvatske odobrilo Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo poljoprivrede.

Povelje naagrađenima uručio je predsjednik Upravnog vijeća POU Capreolus dr. sc. Perica Tucak,dr. vet. med., istaknuvši njihov veliki i nemjerljivi doprinos, svatko na svoj način, na edukaciji lovaca i lovkinja.

Poznati preparator Roko Rebić, jedan od nagrađenih, iskoristio je priliku i darovao POU Capreolus nekoliko eksponata divljači za potrebe adukacije polaznika, lovaca i lovočuvara. Darovao je tako iz svoje zbirke trofeja eksponat sivog vuka, nekad odstrijeljenog još dok je bio divljač. Uskoro će pripremiti i darovati eksponat smeđeg medvjeda.

DRUŽITE SE S PRIRODOM I DIVLJAČI, UČITE I POLOŽITE SVOJ ŽIVOTNI ISPIT NA VELIKOM ŠIBENIKU, U DRUŠTVU LJEPOTICE DIVOKOZE I GRIVNE, KRALJICE DALMATINSKOG KAMENJARA

U zaleđu gorskoga diva Biokova, u masivu Vrgoračkog gorja svojom djevičanskom ljepotom, tišinom u usnuloj noći i tek po kojim ćirikanjem veličanstvene ptice kamenjara, jarebice grivne , ponosito se upinju k nebu Veliki Šibenik , najviši vrh u ovom dalmatinskom kršu sa vrhom na 1314 metara m /nm, tu je i naš Mihovil na 1247 m n /m i brdo Matokit, ponad samoga Vrgorca na 1062 m /nm .

Državnim lovištem u tom prirodnom carstvu gospodari OBER – LOVNI TURIZAM d.o.o. u Splitu,čiji je vlasnik splitsko PUČKO OTVORENO UČILIŠTE CAPREOLUS i u kojemu naši polaznici uče o prirodi, životinjama, snalaženju, o gađanju, iznošenju hrane i , naposljetku, lovu.

U tom prirodnom raju, gdje se vegetacija izmjenjuje prema vrhu Šibenika- čas tvrdo,oštro dalmatinsko raslinje i makija, pa onda hrast medunac i crni grab sa šumarcima – od Fortisa pa sve do danas obitavaju raznolike ptičje i životinjske vrste.

Na samim vrhovima i sivim obroncima čuje se glas neokrunjene kraljice – divokoze , jedinstvene balkanske antilope, koja se, eto, stjecajem niza prirodnih okolnosti preselila sa Biokova ,gdje su njeni davni preci udomljeni iz bosansko-hercegovačkih planina- sa Prenja i Čvrsnice stvarajući veličanstvenu koloniju prvoklasnih, u svijetu čuvenih zlatnih kuka.

U ovoj prirodnoj raskoši rokču divlje svinje, veprovi kapitalci zlatom optočenih kljova ,a na obroncima Šibenika i okolnih udolina čuje se poj jarebice kamenjarke, kraljice ovog suroga vrgoračkog kamena.

Zec je autohton, boje kamena i smilja, onakav kakvog ga je iznjedrila majka priroda. Povremeno, slijedom migracijskih jesenjih i proljetnih dana – pristižu nam šumske šljuke i prepelice pućpurke. Samo toliko da se ove ptice letačice načas odmore i okrijepe i uhvate „put pod noge“ kako bi smogle snage i hrabrosti odletjeti u željenom smjeru.

Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS za svoje polaznike otvorilo je upravo učionicu u prirodi, u ovom zabitom,ali prekrasnom kraju Dalmacije, nadomak mora i makarske obale, gdje možete u Božjem miru guštati na Velikom Šibeniku i položiti svoj životni ispit.

Dobra vam kob !

Budite s nama, družite se u državnom lovištu ŠIBENIK- VRGORAC.

NOVA BIBLIJA HRVATSKOG LOVSTVA : SPLITSKI CAPREOLUS TISKAO SUVREMENI UDŽBENIK „LOVSTVO“, POČETNICU ZA OSPOSOBLJAVANJE KADROVA U LOVSTVU

U novom, dopunjenom izdanju lovačkog priručnika LOVSTVO, ustvari, Početnice za obrazovanje kadrova u lovstvu, kao što i sam njezin naslov kaže, autori, licencirani profesori Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS iz Splita napisali su najnovije izdanje lovačke biblije hrvatskog lovstva.

To je, zapravo, veoma kvalitetan, prije svega, ali i jako koristan uradak hrvatske lovne struke, koju su objedinili u savršeno i prihvatljivo lovačko štivo autori dipl. pravnik Davor Martić, mag. iur, dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med., Ante Udovičić, inž. agro. i zaštite prirode, Iva Kučinić Radošević, mag. inž. zootehnike , dr. Edisa Ercegović, dr. med., Đuro Sovilj, dipl. inž. šumarstva i Mario Vlašić, dipl. inž. šumarstva.

Ovaj novi CAPREOLUSOV projekt, zapravo, produžetak je , u posve novom prikazu i grafičkoj obradi i dizajnu, povijesti hrvatskog lovstva, lovnog prava, načela lovačke etike i lovačkih običaja, lijepe lovačke literature, prirodoslovlja divljači i bolesti divljači, gospodarenja s lovištem, zaštite prirode i divljači, sigurnosti u lovu, lovačkog oružja, streljiva i lovačke opreme, kao i osnova lovne balistike i lovne kinologije.

U knjizi se predočuju, s naglaskom na najnovija postignuća,zaštita prirode i ljudskog okoliša.

Autori su početnicu LOVSTVO uskladili sa netom donesenim Zakonom o lovstvu i Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana i podzakonskim aktima.

Stručnoj obradi osnovnih segmenata lovstva hrabro i vjerodostojno prišli su profesori i stručni suradnici Učilišta, upotrijebivši svo svoje znanje i iskustvo stečeno u praktičnom radu, provođenjem nastavnog programa teoretske i praktične obuke ( školovanja ) lovaca i lovkinja, lovočuvara i lovočuvarica, te ocjenjivača trofeja divljači.

U početnici je stavljen naglasak na lovstvo,a ne samo lov, što se ponekad brka, pa čak i koristi u nečasne svrhe, kada se želi napakostiti lovcima i lovkinjama. Jer, lovstvo podrazumijeva, prije svega, uzgoj , zaštitu, pa tek onda lov divljači koju smo umjetno uzgojili sukladno lovnogospodarskoj osnovi i planovima lovnog gospodarenja, zatim korištenje divljači i njenih dijelova.

Premda je CAPREOLUS relativno mlada obrazovno-odgojna ustanova za osposobljavanje kadrova u lovstvu naši korijeni su duboki i daleki. Autori / profesori su ponikli, razvijali se i usavršavali još od prije dva desetljeća na osnovama naše sestrinske ustanove, splitskoga POU Hubert,čiji su djelatnici.

Početnica je, sa mnoštvom novih, znanstveno preciznih i meritornih podataka i činjenica,uz bogate ilustracije ( crteže ) i izvorne fotografije, pravo remek djelo hrvatskog lovstva , pa je po svemu tome jedinstvena na ovim našim prostorima. Naravno, početnica nije namjenjena samo početnicima u lovstvu. Na njenim stranicama svaki iole obrazovan lovac ili lovkinja pronaći će štivo za sebe, shodno svojem zanimanju, kako bi – u slučaju potrebe – mogli obnoviti ili produbiti već stečeno znanje u pojedinim poglavljima.

Nakladnik knjige LOVSTVO je splitska nakladnička kuća DOBRA KOB d.o.o.koja je obavila grafičku pripremu i dizajn, pripremivši izvorne fotografije i crteže za ilustraciju svakog pojedinačnog poglavlja.

Ova početnica je , inače, redoslijedom napisana tako da prati nastavni program prema poglavljima koje je odredilo Ministarstvo poljoprivrede u svojem programu za osposobljavanje kadrova u lovstvu.

Knjiga sadrži 304 stranice i 230 slikovnih prikaza.

Iz bogatog fundusa lovačke literature POU CAPREOLUS – pored ostalih vrijednih uradaka njenih autora i koautora – odvojili smo najnoviju brošuru Vedrana Martića VJEŠTINA GAĐANJA I SIGURAN LOV, potom Ante Udovičića HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE LOVAČKIH PASA i dr. Edise Ercegović PRVA POMOĆ U LOVU.

Osnovni slogan koji se provlači kroz ovu vrijednu monografiju je :

TKO NE MISLI ČASTNO LOVITI NEKA NA ULAZI U NAŠE REDOVE“

( Dragutin VESELI ,Lovački poučnik, Zagreb, 1942. )

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.