vijesti

ODVJETNIK SINIŠA ŠTIMAC PREDAVAO O NALIJETANJU VOZILOM NA DIVLJAČ NA CESTI Voditelj Pravne klinike CAPREOLUSA kazao je kako je odlučno da se sastavi kvalitetan zapisnik o očevidu koji će poslužiti u dokaznom postupku radi utvrđivanja odgovornosti i procjeni štete

U učionici splitskog Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUSA, u okviru teoretskog programa za savladavanje nastavnog gradiva i polaganje završnog ispita za osposobljavanje kadrova u lovstvu- voditelj Pravne klinike odvjetnik Siniša Štimac održao je predavanje na temu „Ponašanje lovaca/lovkinja u svojstvu vozača prilikom nalijetanja vozilom na divljač „.
Inače, ovakav oblik dodatne edukacije polaznika postao je uobičajena praksa u splitskom CAPREOLUSU. Svrha i cilj joj je da polaznike informira o svim aktualnim pitanjima iz oblasti lovačkog življenja,a koja se odnose na vrijeme i situacije koje se događaju ili se mogu dogoditi,a da istodobno, u ovoj fazi školovanja nemaju drugih mogućnosti konkretnog saznanja.
Dipl. pravnik Siniša Štimac istaknuo je da je sve veći broj prometnih nesreća kod naleta vozila na divljač, te da do ovih nesreća dolazi svugdje gdje se divljač nalazi, kao i da se iz dana u dan smanjuju šumske površine te da se divljač spušta u naseljena mjesta.
Radi toga kada dođe do naleta vozila na divljač, kazao je potrebno je hitno reagirati obzirom da se radi o štetama koje mogu nastati na vozilima, a isto tako i ozljedama vozača i putnika, te je stoga nužno obavijestiti prometnu policiju, kao i lovačku udrugu iz koje se divljač pojavila radi izlaska na lice mjesta radi utvrđenja odgovornosti, a isto tako i procjene visine štete.
U ovakvim situacijama treba izraditi kvalitetan zapisnik o očevidu koji opisuje točno mjesto prometne nesreće, podatke o sudionicima prometne nesreće, nastala oštećenja na automobilu, podatke o stradaloj divljači (vrsta divljači, dužina, visina, masa, doba dana, preglednost, prometne znakove,posebno prometne znakove ograničenja brzine i divljač na cesti).
Istaknuto je da ovu problematiku regulira čitav niz zakona, pravilnika i dr., a da su najznačajniji Zakono lovstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o cestama i Zakon o obveznim odnosima na koje se sudovi pozivaju kod utvrđenja odgovornosti za nastalu štetu.
Zakon o lovstvu propisuje odgovornost kako vozača za slučaj da je vozilom upravljao protivno odredbama propisa kojima je uređeno područje o sigurnosti prometa na cestama i postojećim prometnim znakovima izričitih naredbi, a isto tako i lovoovlaštenika na čijem je lovištu nastala šteta ako se utvrdi da je šteta nastala zbog provođenja lova.
Zakon o sigurnosti prometa na cestama regulira također odgovornost vozača kao i odgovornih osoba za ceste koje su dužne održavati i upravljati cestama na način da osiguraju sigurno odvijanje prometa.
Zakon o cestama također propisuje odgovornost cesta odnosno pravnih osoba po načelu krivnje. Zakon o obveznim odnosima regulira općenito ovu materiju. Nema odredbe koja taksativno navodi koje su to opasne stvari već je to prepušteno sudskoj praksi. Za štetu od opasne stvari odgovara njen vlasnik. Prema sudskoj praksi divljač je opasna stvar i njen vlasnik odgovara na temelju objektivne odgovornosti (uzročnosti).
Sudska praksa nije ujednačena i to predstavlja veliki problem u sudskim postupcima. Nastale štete mogu biti znatne kao u slučajevima kada se radi o totalnoj šteti na skupim vozilima, a isto tako za slučaj da je nastala smrtna posljedica fizičkih osoba, a što upućuje i na visoke novčane naknade.
Radi toga je zbog sve većeg broja i visine ovakvih šteta problem osiguranja kod osigurateljskih kuća,pa trenutno nisu osigurane kod istih, pa poslove osigurateljske kuće obavlja Hrvatski lovački savez kome se podnosi zahtjev za naknadu štete.
U nastavku ovakvog ciklusa predavanja u okviru redovitog programa nastave javne ustanove za obrazovanje kadrova u lovstvu budući polaznici imati će priliku aktivno sudjelovati u obradi i debati tematskih priloga o oduzimanju lovačkog oružja, te utjecaju pisanih medija na hrvatsko lovstvo – pogotovu lovačkih listova u odnosu na dnevne, tjedne i mjesečne listove .

Specijalno za pou – CAPREOLUS . HR

Potpisi pod fotografije :
Splitski odvjetnik Siniša Štimac, voditelj Pravne klinike prilikom obraćanja polaznicima CAPREOLUSA
Polaznici , novi mladi lovci, sa pažnjom su saslušali predavanje u okiru obveznog nastavnog programa

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.