vijesti

PRAVILNIK O LOVNOM REDU ZA LOVNU GODINU 2021./2022.

OBER-LOVNI TURIZAM d.o.o. za lov,

lovni turizam i ugostiteljstvo

J. Klovića 13.

SPLIT

Split, ožujak 2021.

Na temelju i u skladu s odredbama Zakona o lovstvu (NN 99/18, 32/19. i 32/20.) OBER-LOVNI TURIZAM d.o.o. za lov, lovni turizam i ugostiteljstvo, OIB 52556187491, J. Klovića 13., Split, dana 22. ožujka 2021. godine, donio je

PRAVILNIK O LOVNOM REDU

ZA LOVNU GODINU 2021./2022.

Čl. 1.

OBER-LOVNI TURIZAM d.o.o. temeljem Ugovora o zakupu br. 374, od 01.04.2016., zaključenog s Ministarstvom poljoprivrede lovoovlaštenik je otvorenog državnog lovišta XVII/16 Šibenik-Vrgorac, površine 2823 ha.

Čl. 2.

Ovim Pravilnikom uređuje se lovni red te prava i obveze lovaca – sudionika u lovu.

Pravo na lov i učešće u lovu ima svaki lovac koji ispunjava uvjete propisane Zakonom o lovstvu i podzakonskim aktima kojima se regulira pravo lova.

Čl. 3.

Lovci s pravom odstrjela određene vrste divljači provode odstrjel u skladu sa Godišnjim planom odstrjela i Lovnogospodarskom osnovom.

Čl. 4.

 1. Lovci s pravom odstrjela dužni su obvezno, na vrijeme i pravovremeno, doći na zborno mjesto i sobom donijeti:
 • državnu lovačku iskaznicu sa važećom identifikacijskom markicom,
 • oružni list za držanje i nošenje lovačkog oružja,
 • uredne dokumente o svom psu koji će se koristiti u lovu.
 1. Lovcima sa pravom odstrjela određene vrste divljači lovočuvar ili lovnik izdat će dopuštenje za odstrjel.
 2. Lovci s pravom odstrjela dužni su prikazati odstrijeljenu divljač lovniku ili lovočuvaru, odnosno ovlaštenoj osobi lovoovlaštenika, koji će s njom dalje postupati.
 3. Lovnik je u obvezi organizirati, provesti i koordinirati skupni lov tako što će lovce s pravom odstrjela odrediti i postaviti za pogoniče i na štandu, s tim da su se svi sudionici, bez iznimke, dužni pridržavati odluka lovnika.

Lovnik je odgovoran za provođenje lova u skladu s Pravilnikom o lovniku i Zakonom o lovstvu.

Čl. 5.

Skupni lov svinje divlje (Sus scrofa L.) provodi se isključivo subotom pod izravnim rukovođenjem lovnika.

Lov sitne divljači, sa pisanim dopuštenjem, može se provoditi svakog dana, uz izričitu obvezu lovaca s pravom odstrjela da na vrijeme prijave svoj dolazak i povratak iz lovišta, sa brojem i vrstom odstrijeljene divljači – lovočuvaru Vjekoslavu Opačku na najbrži dostupan način (mobitel: 098 433 961).

Sitnu divljač mogu loviti jedino i isključivo lovci sa pisanim dopuštenjem na pravo odstrela, uz iznimku odstrela svinje divlje ako im prilikom lovljenja sitne divljači naiđe u lovištu, u skladu s Uredbom o ASK-i obzirom da je lovište u pograničnoj zoni.

Čl. 6.

Upravitelj lovišta vodi brigu o ispunjenju godišnje kvote odstrela u skladu sa lovnogospodraskom osnovom.

Čl. 7.

 1. Nije dozvoljen ulazak i kretanje po lovištu lovaca s pravom odstrjela, sa ili bez psa, bez prethodne najave lovočuvaru sukladno članku 5. st. 1. i 2.
 2. Lovci s pravom odstrjela ne smiju nositi hranu divljači po svojoj volji, pogotovu bez najave i nadzora lovočuvara, obzirom da su u lovište postavljene solarne hranilice, što znači da je divljač snabdjevena s dovoljno hrane.

Iznimno, hrana se može odnijeti u lovište na osnovu naloga upravitelja lovišta, lovnika ili lovočuvara.

 1. Strogo je kažnjivo i nedopustivo kretati se lovištem bez prethodne najave i obavijesti lovočuvaru i postavljati nadzorne kamere u lovištu na osobnu inicijativu i za vlastiti interes.
 2. Svako nepoštivanje i ignoriranje provođenja odredbi iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka sankcionirati će se u skladu s Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti lovoovlaštenika.

Čl. 8.

Pod skupnim lovom podrazumijeva se učešće 10 (deset) i više lovaca na divlje svinje, a na sitnu divljač 3 (tri) i više lovaca.

Lovci s pravom odstrjela, kao i ostali sudionici lova, dužni su poštivati odredbe Zakona o lovstvu i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja, te provedbenih pravilnika, opće akte lovoovlatšenika kao i lovačke običaje i etiku u lovu, prilikom lovljenja, odstrjela i druženja sudionika lova.

Lovnik i lovočuvar moraju voditi brigu o svim sudionicima lova, njihovoj sigurnosti, načinu gađanja i lova, kretanja, kao i poštivanja uredbe o preventivi i higijenskim mjerama radi sprječavanja pandemije koronavirusa (COVID 19), sukladno epidemiološkoj situaciji, prilikom lova i druženja nakon lova.

Čl. 9.

Lov gostima dopušta se na osnovu pisanom ili usmenog poziva.

Gosti mogu biti:

 • Gosti OBER-LOVNOG TURIZAMA koje poziva odgovorna osoba d.o.o.-a,
 • Pojedinačni gosti – gosti zaslužnih lovaca pojedinaca, koje poziva lovac s pravom odstrjela.

Pojedinačni gost može biti gost u lovištu jednom, izuzetno dva puta u tijeku lovne godine, ako ispunjava propisane uvjete iz ovog Pravilnika i prihvaća odgovarajuće propise i običaje o lovnom redu, načinu lova i lovidbi, odnosno ako za njega jamči lovac sa pravom odstrjela kao pozivatelj.

Čl. 10.

Strogo je zabranjeno dovesti gosta lovca u skupni ili pojedinačni lov bez prethodne najave i odobrenja: upravitelja lovišta ANTE UDOVIČIĆA (mob. 098 726 312), i/ili lovnika MILJENKA BARIĆA (mob. 099 514 75 25) i/ili lovočuvara VJEKOSLAVA OPAČKA (mob. 098 433 961).

Čl. 11.

Na sve pojave i odnose koji nisu regulirani ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe zakonskih i podzakonskih provedbenih propisa kojima se regulira gospodarska djelatnost lovstva uz poštivanje lovačkih običaja i lovačke etike.

Upravitelj lovišta: Direktor:

Ante Udovičić Vedran Martić

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.