vijesti

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Učilišta

Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS (OIB 26928984822) iz Splita, J. Klovića 13., na temelju članka 42. a u svezi s člancima 44. – 48. Statuta Učilišta, sukladno Odluci Upravnog vijeća POU Capreolus, od 06. rujna 2021. godine, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Učilišta

 • Uvjeti:
 1. Završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen diplomski sveučilišni studij ili završen poslijediplomski specijalistički studij ili završen stručni studij ili specijalistički diplomski studij ili završen poslijediplomski sveučilišni studij iz područja pravnih znanosti;
 2. najmanje pet godina iskustva u edukaciji i osposobljavanju hrvatskih punoljetnih građana iz domene obrazovanja kadrova u lovstvu;
 3. bavljenje znanstvenim i istraživačkim radom iz oblasti lovstva, prirode i zaštite čovjekovog okoliša i u tome polučuje rezultate.
 • Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
 • životopis, te ovjereni preslik:
 • domovnice
 • dokaza o stručnoj spremi (diplomu)
 • dokaza o iskustvu (stažu) na obrazovanju kadrova u lovstvu (potvrda školske ustanove o vrsti poslova i dužini trajanja)
 • dokaza o znanstveno-istraživačkom radu iz oblasti lovstva
 • dokaza da ne postoje zakonske zapreke za obavljanje poslova ravnatelja/ice (uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana).
 • Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.
 • Rok za podnošenje prijava kandidata s potrebnom dokumentacijom je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 138/12, 69/17).

 • Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS, J. Klovića 13., 21000 SPLIT s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.