vijesti

DONOSIMO POPIS LOVAČKIH ZANIMANJA KOJA SE MOGU UPISATI U E- RADNU KNJIŽICU, KAD JE JAVNA ISPRAVA O OSPOSOBLJENOSTI OVJERENA PEČATOM SA GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (66/2019), a u svezi sa zaključkom Vlade Republike Hrvatske ( klasa: 104-02/12-01/01; urbroj: 50301-04/04-12-2 od 20. prosinca 2012.) , ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uz suglasnost glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku donio je Odluku o utvrđivanu popisa pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10 ( objavljena je u Narodnim novinama br. 32 od 22.03.2023. godine).

Odluka je stupila na snagu 31. ožujka 2023. godine.

Preuzimanjem utvrđene Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja ISCO-08, osigurava se usporedivost podataka o zanimanjima u državama članicama Europske unije i ostalim državama svijeta.

Što se pak tiče zanimanja u gospodarskoj djelatnosti lovstva te osposobljenih kadrova u lovstvu Popisom pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10, koji čini sastavni dio Odluke, između ostalog, utvrđena su i slijedeća zanimanja:

 

NKZ10-4NKZ10 -7NKZ10 NAZIV ZANIMANJA
131113111311001Direktor/direktorica malog lovišta

13111311002Direktor/direktorica maloga lovno-uzgojnog društva

13111311005Direktor/direktorica proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnog društva
213221322132006Organizator/organizatorica lovstva
314331433143001Lovni tehničar/lovna tehničarka

31433143003Nadzornik/nadzornica lovišta

31433143004Nadzornik/nadzornica uzgajališta divljači
622462246224001Lovac/lovkinja
541954195419005Lovočuvar/lovočuvarica
612961296129001Sokolar/sokolarica
921692169216001Radnik/radnica u lovištu

Za statističke i analitičke potrebe nositelja i korisnika podataka člankom 3. utvrđeno je prijelazno razdoblje primjene novog Popisa pojedinačnih zanimanja NKZ10 i produžene primjene dosadašnjeg Popisa pojedinačnih zanimanja NKZ98 (NN br. 111/98 i 124/08) najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_32_568.html

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.