vijesti

TISKAN KORISTAN PRIRUČNIK ZA LOVOOVLAŠTENIKE SPLITSKIH PRAVNO-MEDICINSKIH STRUČNJAKA „PRAVNO-MEDICINSKI ASPEKT NALETA VOZILA NA DIVLJAČ NA CESTI „

Nakon što je u Splitu, u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS, Pravne klinike za lovstvo i zaštitu prirode, održano savjetovanje o pravnom i medicinskom aspektu nalijetanja vozila na cesti na divljač, Učilište je tiskalo brošuru pod naslovom PRAVNO- MEDICINSKI ASPEKT NALETA VOZILA NA DIVLJAČ NA CESTI.

Pravni i medicinski stručnjaci iznijeli su na argumentiran način, koncizno i stručno, pitanja naknade štete prigodom naleta vozila na divljač, objasnivši ovaj „vrući problem „ današnjeg lovstva sa nizom podataka i činjenica.

Osim toga, predstavljeno je viđenje i uloga miritelja u sporovima pred sudom.

Kao autori javljaju se voditelj Pravne klinike Siniša Štimac, dipl. pravnik, odvjetnik u Splitu, prof. dr. sc. Jozo Čizmić sa Splitskog pravnog fakulteta, dr. sc. Anton Marović, dr.med. spec. neurolog, stalni sudski vještak, te Ivan Matešić , dipl. pravnik, u ulozi ovlaštenog miritelja.

Brošura može poslužiti kao koristan priručnik lovačkim udrugama i drugim lovoovlaštenicima u ostvarivanju zaštite svojih prava u sporovima pred sudom.

Siniša Štimac je između ostalog napisao :

Pravna sigurnost i vladavina prava su jedne od najviših vrednota Republike Hrvatske propisani člankom 3. Ustava. Da bi se to postiglo pravna norma treba biti dostupna svima, lako shvatljiva i jednostavna. Na taj način bi bila svakome razumljiva a posebno primjenjivačima u sudskim postupcima,sucima koji bi pravilno protumačili i primjenili u sudskim odlukama.

Time bi se stvorila usklađena sudska praksa koja bi bila jamac pravne sigurnosti i jednakosti svima pred zakonom i ustavom. Na taj način bi i uloga Vrhovnog suda Republike Hrvatske nadležnog za praćenje i osiguranje usklađene sudske prakse došla do punog izražaja. Time bi bila ispunjena njegova ustavna zadaća.

Pravna klinika za lovstvo i zaštitu prirode kao prva takva klinika u Republici Hrvatskoj ima zadaću pomoći lovozakupnicima, lovcima , kao i ostalim građanima RH u ostvarenju toga cilja. Zakoni koji se primjenjuju kod naleta vozila na divljač, što je postalo sve učestalija pojava, proturječni su i neusklađeni. Posebno se to odnosi na zakone lex specialis i opće propise. To rezultira proturječnom sudskom praksom koja je štetna i pogađa imovinu lovoovlaštenika. Time dolazi u pitanje njihova egzistencija i nesigurnost.

Radi toga u traženju što optimalnijih rješenja nužno je sudjelovanje u prvom redu stručnjaka različitih profila i lovaca. Lovstvo je povezano sa prirodom, turizmom ,sportom,gospodarstvom, kulturom i spomeničkim nasljeđem, poglavito sa tradicijom u Republici Hrvatskoj.

Stoga se treba ostvariti ustavnu obvezu zaštite temeljnih vrijednosti. Posebno prirode, sudjelovanjem ne samo lovaca nego i ostalih građana na području Republike Hrvatske koje obuhvaća svojim radom i kompleksnošću ova Pravna klinika.

Aktivnost Pravne klinike će biti popraćena održavanjem savjetovanja ,rasprava i medijski kako bi se što više popularizirala i u konačnici postigla što kvalitetniji rezultat u zaštiti temeljnih ustavnih vrijednosti, a posebno lovstva i prirode.“

Urednik izdanja je Davor Martić, mag. iur., dok su suradnici na projektu dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med . i inž. agro. Ante Udovičić.

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.