vijesti

Iz drugih medija: OSPOSOBLJAVANJE LOVAČKIH KADROVA

Ilustracija (fotografija nema izravne veze s događajem opisanim u članku)(Foto: Lovački list Međimurske županije)

Tekst preuzet sa portala: https://www.sbplus.hr/ Objavljeno: 5.9.2020

POŽEGA – Pučko otvoreno učilište Capreolus sa sjedištem u Splitu i sa odjeljenjima  u Splitu i  Ogulinu javna je ustanova za obrazovanje kadrova u lovstvu. Okuplja najkvalitetniji, najstručniji kadar, lovne stručnjake  sa ogromnim znanjem i  iskustvom u svim oblastima uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njenih  dijelova. Njihovi ljudi dolaze po potrebi i u Slavoniju!

– Školujemo lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači, koristeći se teoretskim i praktičnim vježbama, predavanjima u nastavnim kabinetima i obukom u lovištu i na streljani, sa vlastitom lovačkom literaturom. Sve to moguće je u pojedinim sredinama u slavonskom kraju, dakle u vašem mjestu,  ovisno o broju prijavljenih kandidata – kaže ravnatelj POU Capreolus Davor Martić.

Programi osposobljavanja izvode se redovnom nastavom, konzultativno-instruktivno i dopisno- konzultativno. Pravo upisa za lovca ima punoljetna osoba koja je državljanin RH i ima završenu osnovnu školu, a za lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači punoljetna osoba koja je državljanin RH, ima završenu osnovnu školu i položen ispit za lovca. Nakon upisa s kandidatom se sklapa ugovor o osposobljavanju, programi obuhvaćaju predavanja, praktičnu nastavu i vježbe, a izvode se u učionici, te praktična nastava u lovištu i na strelištu.

Osposobljenost za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači stječe se polaganjem ispita, a testovi su sačinjeni i tiskani  na osnovu nastavnog programa predavača i čine zaokruženu nastavnu cjelinu, te su bogato ilustrirani kolor fotografijama i crtežima.  

POU Capreolus okuplja vrsne stručnjake koji su predavači i ispitivači među kojima su dr. med. Edisa Ercegović, specijalista medicine rada i sporta, stalni sudski vještak, zatim prof. Iva Kučinić Radošević, mag. ing. zootehnike, nadalje dipl. pravnik Davor Martić, mag. iur. , dipl. ing. šumarstva Đuro Sovilj, dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med., ing. agro. Ante Udovičić,  specijalista zaštite prirode i okoliša, međunarodni kinološki sudac, dipl. ing. šumarstva Mario Vlašić i drugi.

Edukacija kadrova u lovstvu, u skladu sa svim zakonskim propisima  nužno zahtjeva da se polaznicima osigura odgovarajuća stručna literatura. POU Capreolus već dva desetljeća okuplja širok krug stručnih suradnika na zahtjevnoj zadaći – kako i pod kojim uvjetima pripremiti i napisati odnosno približiti stručnu lovačku literaturu stupnju obrazovanja polaznika.

– Zbog toga smo veliku pozornost, znanje i iskustvo, poklonili pisanju stručne građe kako bismo propisano nastavno gradivo što više i kvalitetnije prenijeli na naše polaznike. Za posljednje dvije godine pripremili smo isključivo za svoje polaznike osnovnu stručnu literaturu – ističe ravnatelj Davor Martić i dodaje da vrijedan „paket” stručne lovačke literatura polaznici dobivaju upisom i sklapanjem ugovora o osposobljavanju u trajno vlasništvo te je kao takva u cijelosti uračunata u cijenu edukacije.

Završeni polaznici za lovce i lovočuvare dobivaju odgovarajuća uvjerenja na osnovu kojih ta zanimanja mogu upisati u svoju e-radnu knjižicu, te vrijede u svim zemljama Europske unije. Sve informacije se mogu dobiti na mobitele: 098-72-63-312 i 091-63-00-796.

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.