vijesti

NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽAN PRVI OKRUGLI STOL O NALIJETANJU VOZILOM NA DIVLJAČ

Sadašnje stanje pravne regulative prilikom nalijetanja vozila na divljač je neodrživo te su nužne promjene zakona i sudske prakse u slučajevima kada sudovi (u pravilu ) presuđuju na štetu lovoovlaštenika. Kod donošenja presude sudovi se pozivaju na opće propise (ZOO) po kojima je divljač „opasna stvar“ za koju se odgovara po načelu uzročnosti.

To je rečeno, pored ostalog, na „okruglom stolu“ pod nazivom „Pravno-medicinski aspekt naleta vozila na divljač na cesti „ u Splitu, na inicijativu i u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem „Capreolus“, njegove Pravne klinike za lovstvo i zaštitu prirode,a u organizaciji splitskoga Pravnog fakulteta .

Moderator je bio dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Ratko Brnabić.Kao osnov rasprave korisno je poslužila netom tiskana brošura koja je razdijeljena svim sudionicima „okruglog stola“.

Ispred auditorija pravnih, medicinskih i lovnih stručnjaka uvodno izlaganje podnijeli su voditelj Pravne klinike POU Capreolus Siniša Štimac, odvjetnik u Splitu na temu „Neusklađenost zakona i prakse kod naleta vozila na divljač“,potom prof. dr. sc. Jozo Čizmić „Sudsko-medicinsko vještačenje u svjetlu nekih dilema u praksi“, dr. sc. Anto Marović, dr. med. spec. neurolog „ O medicinskom vještačenju kod neimovinske štete „ i Ivan Matešić, dipl. pravnik na temu „Značaj i uloga miriteljstva u sporovima štete kod naleta vozila na divljač“.

Poslije uvodnih izlaganja praćenih primjerima iz sudske prakse u otvorenoj diskusiji brojni sudionici razmijenili su stavove i mišljenje. Naime, unatoč tome što su u optjecaju lex specialis,a to su Zakon o cestama i Zakon o lovstvu – koji imaju prednost – sudovi sude po načelu uzročnosti, odnosno uzimajući u obzir jedino činjenicu da je došlo do naleta vozila na divljač, što često ide na štetu lovoovlaštenika .

Osim toga u praksi se ignorira zahtjev lovoovlaštenika za postavljanje prometnog znaka „Divljač na cesti“, kao i činjenice da do prometne nesreće nije došlo provođenjem lova . Ne poštuje se obvezujuće pravno shvaćanje Ustavnog suda Republike Hrvatske da zakoni lex specialis imaju prednost pred općim propisima, što su istakli sudionici u raspravi, pravni i ostali stručnjaci u izlaganju.

Nadalje, u pravnoj proceduri sporna je i divljač koja nije navedena u lovnogospodarskoj osnovi kao osnovnom planu gospodarenja lovoovlaštenika ,kao i sporno pitanje pokriva li polica osiguranja štete na autocesti.

Sudionici „okruglog stola“, prvog takve vrste kod nas, rečeno je, založiti će se za poboljšanje položaja lovoovlaštenika te da će svaki sudionik na svoj način, dati doprinos usklađenju sudske prakse i na taj način pomoći Vrhovnom sudu.

U diskusiji je, pored ostalih , sudjelovala predsjednica sudskih vještaka i procjenitelja Splitskodalmatinske županije Dražana Grga , predjednica udruge Dalmatinski potrošač Nela Kovačević, dopredsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Nediljko Dujić i predsjednik Lovačkog saveza Splitskodalmatinske županije Mladen Balić, te sudski vještaci, predstavnici osiguravateljskih kuća, brojni pravnici i zainteresirani lovozakupnici.

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.