Ekskluzivno

TUMAČENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE : TEČAJ ZA LOVCE /LOVKINJE SMIJE UPISATI JEDINO PUNOLJETNA OSOBA, BEZ OBZIRA NA ZAKON O LOVSTVU ( 17 GODINA I ŠEST MJESECI )

Izdavanje državne lovačke iskaznice –za čije izdavanje ima javnu ovlast udruga građana , Hrvatski lovački savez – uvjetovano je položenim lovačkim ispitom ispred ispitnog povjerenstva javnih učilišta i Hrvatskog lovačkog saveza.

U skladu sa pravno vrijedećim Pravilnikom o osposobljavanju kadrova u lovstvu građanin Republike Hrvatske ima pravo upisa u program osposobljavanja za lovca /lovkinju pod uvjetom i na način da je punoljetna osoba, što znači da postoji pravna zapreka za upis maloljetnih osoba u program osposobljavanja za lovca/lovkinju .

U tumačenju Zakona o lovstvu nadležno Ministarstvo poljoprivrede navodi da je upis bezuvjetan sa punoljetnošću ,bez obzira na činjenicu što Zakon o lovstvu dopušta mogućnost izdavanja lovačke iskaznice osobi koja je položila lovački ispit i navršila 17 godina i šest mjeseci života.

Ovim i ovakvim tumačenjem rečenog članka Zakona o lovstvu Ministarstvo poljoprivrede je stalo na kraj tumačenjima po kojem građanin Republike Hrvatske smije i može upisati tečaj i položiti lovački ispit sa 17 godina i šest mjeseci, dakle, prije svoje punoljetnosti.

„ Smatramo da ne postoji proturječje između dviju pravnih normi“, navodi se u pisanom očitovanju Ministarstva poljoprivrede na pitanje splitskoga POU CAPREOLUS – javne ustanove za obrazovanje kadrova u lovstvu. Člankom 100. stavkom 5. Zakona o lovstvu (NN…) propisano je da do stupanja na snagu propisa iz stavaka 1. i 2. toga članka ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o lovstvu (NN…) i odluke Ustavnog suda (…) među kojima je i Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN…).

Važeći Zakon o lovstvu člankom 67. stavkom 5. propisuje da Hrvatski lovački savez smije izdati lovačku iskaznicu osobi koja je položila lovački ispit i navršila 17 godina i šest mjeseci. Dakle, izdavanje lovačke iskaznice uvjetovano je položenim lovačkim ispitom,a građanin RH smije upisati tečaj za polaganje završnog lovačkog ispita i osposobljavanje sa svojom punoljetnošću, dakle sa 18 godina života.

Sve u svemu, bez obzira na odredbu Zakona o lovstvu, Ministarstvo poljoprirede smatra da u skladu sa aktualnim Pravilnikom o osposobljavanju kadrova u lovstvu, što je rečeno i u završnim odredbama Zakona o lovstvu- punoljetna osoba , građanin RH smije upisati tečaj za osposobljavanje za lovca /lovkinju, neovisno o tome što rečeni Zakon o lovstvu dopušta izdavanje lovačke iskaznice osobi koja je položila lovački ispit i navršila 17 godina i šest mjeseci života.

Back to top button
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.