OSPOSOBLJAVANJE LOVACA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI

PROGRAMI

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LOVACA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI

Izvedbeni nastavni plan i program osposobljavanja

Red. Br.NASTAVNO ISPITNA CJELINABroj nastavnih sati
Teorijska nastava (T)Vježbe (V)Ukupno (T+V)
1.Povijest trofeistike44
2.Obrada i ocjenjivanje trofeja divljači104656
         Sveukupno144660

Cilj i sadržaji programa pojedine nastavno ispitne cjeline

Cilj:

 • Upoznavanje polaznika s povijesnim razvojem lovstva te povijesnim kulturološko-socijalnim i uzgojno-lovnim značajem trofeja divljači, pravilnom obradom i načinom vrednovanja (ocjenjivanja) trofeja divljači, oblikom obrasca trofejnog lista, oblikom obrasca ocjembenog lista, načinom vođenja evidencije o trofejima divljači, načinom dostave izvješća o ocijenjenim trofejima i propisima kojima je regulirana lovna trofeistika.

Sadržaj:

 • Povijesni razvoj lovstva i lovne trofeistike
 • Nastanak, svrha, vrste i značaj trofeja kroz povijest lovstva
 • Povijest ocjenjivanja trofeja divljači
 • Najznačajnije izložbe lovačkih trofeja
 • Propisi: Zakon o lovstvu; Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima; propisi CIC-a (Međunarodni savjet za lov)

Cilj:

Osposobljavanje polaznika za samostalno ocjenjivanje trofeja divljači i vođenje propisane dokumentacije u svezi s ocjenjivanjem trofeja divljači.

Sadržaj:

 • Uvod u obradu i ocjenjivanje trofeja divljači
 • Trofejne značajke i određivanje starosti divljači
 • Razvoj formula za ocjenjivanje trofeja
 • Obrada i ocjenjivanje trofeja: rogova punorožaca; rogova šupljorožaca; krzna krznaša, lubanja, kljova (vepra)
 • Pribor (instrumenti) i oprema za ocjenjivanje trofeja
 • Trofejni list, priručnik za ocjenjivanje
 • Postupak, obrada i način ocjenjivanja trofeja divljači:
 • Rogovlja s dijelom lubanje: jelena običnog (Cervus elaphus); jelena lopatara (Dama dama L.); jelena aksisa (Axis axis H. Smith); srnjaka (Capreolus capreolus L.); divokozu (Rupicapra rupicapra L.)- mužjaka i ženku; muflona (Ovis aries musimon Pall.)
 • kljove vepra (Sus scrofa)
 • lubanja i krzno smeđeg medvjeda (Ursus arctos) – mužjaka i ženku
 • lubanja: divlje mačke (Felis silvestris ), jazavca (Meles meles L.), lisice (Vulpes vulpes L.) i čaglja (Canis aureus L.); krzno: divlje mačke (Felis silvestris Schr.) i čaglja (Canis aureus L.)
 • Vođenje propisane dokumentacije: ispunjavanje obrazaca trofejnih listova; ispunjavanje ocjembenih obrazaca; vođenje evidencija trofeja divljači na obrascu ETD i ostalim zakonom propisanim obrascima, izvješća o ocjenjenim trofejima
 • Ocjenjivanje i izdavanje trofejnog lista atipičnih trofeja.

UPRAVA

Julija Klovića 13., 21.000 Split
Mail : pou- capreolus@hr
Mob. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U SPLITU

Julija Klovića 13., 21.000 Split
Mail :  info@pou-capreolus.hr
Tel. : 021 / 780 357

NASTAVNI KABINET U OGULINU

Vladimira Nazora 11.,
47.300 Ogulin

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.