POU CAPREOLUS DONIJELO PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA POLAZNIKA NA OSNOVU UREDBE EUROPSKE UNIJE SA POČETKOM VAŽENJA 25. SVIBNJA 2018. GODINE

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS u Splitu uskladilo je svoje poslovanje i donijele akte sa Uredbom Europske unije o zaštiti osobnih podataka ( 2016/679) polaznika koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine.

Polaznici POU CAPREOLUS , lovci / lovkinje, lovočuvari /lovočuvarice i ocjenjivači trofeja divljači trebaju dati pristanak na prikupljanje ,obim, način korištenja i distribuciju prikupljenih podataka u svrhu izdavanja važećih isprava (uvjerenja) kojima mogu dokazati na koncu školovanja i položenog završnog ispita odgovarajući status i stečeno zvanje.

POU CAPREOLUS je dužno polazniku dati informaciju o svrsi i načinu korištenja datih osobnih podataka koje će koristiti knjigovodstvo u skladu sa propisima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o PDV-u , Zakona o porezu na dobit te ostalih pratećih propisa.

Prikupljeni podaci čuvaju se u prostorijama POU CAPREOLUS i dostupni su odgovornoj osobi i poslovnom tajniku. Svim drugim osobama pristup podacima je onemogućen.

Način čuvanja, korištenje i distribucija osobnih podataka polaznika uređeni su Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka na osnovu odluke Upravnog vijeća POU CAPREOLUS.

POU CAPREOLUS se obvezuje polazniku da njegovi osobni podaci neće biti korišteni u neke druge svrhe osim onih za koje su prikupljeni , neće se koristiti za marketinške aktivnosti, njima se neće postupati na neprimjeren način i neće biti predmetom tajne obrade niti će biti ustupljeni nekoj trećoj stranci.

POU CAPREOLUS podatke može jedino ustupiti ovlaštenim državnim organima i tijelima na njihov pisani zahtjev o čemu nije potrebna suglasnost polaznika.

Preuzmite dokument s INFORMACIJOM I IZJAVOM ISPITANIKA O PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA

INFORMACIJE I IZJAVA ISPITANIKA

O PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA

 • Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 koja se primjenjuje od 25.05.2018. godine u svrhu osiguranja poštene i transparentne obrade i zaštite podataka, Učilište daje slijedeće informacije:
      A. Voditelj obrade osobnih podataka je: Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS (OIB 26928984822), J. Klovića 13., Split


    B. Obrada osobnih podataka se obavlja u slijedeće svrhe:

 • Zaključivanje ugovora o pohađanju Programa osposobljavanja kadrova u lovstvu (lovaca/lovkinja, lovočuvara/lovočuvarica, ocjenjivača trofeja divljači)
 • Dostava podataka računovodstvenom servisu
 • (izdavanje računa po izvršenoj uplati školarine; vršenja isplate po ugovorima o djelu i autorskom/koautorskom djelu, zakonske obveze dostave podataka Poreznoj upravi, izrada potvrda u svrhu ostvarenja prava koja proizlaze iz primljenih naknada npr. povrat poreza)
 • Izdavanja javne isprave Uvjerenja o osposobljenosti;

 C. Obrada se vrši temeljem slijedećih pravnih osnova:

 • Zakon o ustanovama,
 • Zakon o pučkim otvorenim učilištima,
 • Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu,
 • Zakon o autorskim i srodnim pravima
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak
 • Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
 • Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih
 • Ugovor o osposobljavanju kadrova u lovstvu
 • Ugovor o autorskom/koautorskom djelu
 • Ugovor o djelu.

D. Kategorije primatelja osobnih podataka su:

 • POU CAPREOLUS
 • Računovodstveni servis
 • Porezna uprava.

  E. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku od Učilišta zatražiti, prema uvjetima iz Uredbe:

 • Pravo na informacije u vezi s obradom podataka,
 • Pravo na pristup svojim osobnim podacima,
 • Pravo na ispravak netočnih podataka koji se na njega odnose.
 • Pravo na brisanje osobnih podataka.

F. Osobni podaci koji se prikupljaju, u nastavku:

 • Ime i prezime, spol, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, završeni stupanj obrazovanja, ime roditelja, OIB i broj osobne iskaznice, broj žiro-računa (IBAN), radni status, adresu i mjesto prebivališta, kontakt broj (telefon/mobitel), e-mail adresu.

Ravnatelj: Davor Martić,mag.iur.

Preuzmite dokument s INFORMACIJOM I IZJAVOM ISPITANIKA O PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.