Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Učilišta

Na temelju članka 47. a u svezi s člancima 44., 45., 46. i 48. Statuta Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS, (OIB 26928984822), iz Splita, J. Klovića 13., te sukladno Odluci o osnivanju, Upravno vijeće Učilišta svojom Odlukom od 12. rujna 2017. godine, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Učilišta

 • Uvjeti:
 1. Završen studij iz područja pravnih znanosti, a koji može biti:
 2. preddiplomski sveučilišni studij
 3. diplomski sveučilišni studij
 4. poslijediplomski specijalistički studij
 5. stručni studij
 6. specijalistički diplomski studij ili
 7. završen poslijediplomski sveučilišni studij;
 8. najmanje pet godina iskustva u edukaciji i osposobljavanju hrvatskih punoljetnih građana iz domene obrazovanja kadrova u lovstvu
 9. da se bavi znanstvenim i istraživačkim radom iz oblasti lovstva, prirode i zaštite čovjekovog okoliša i o tome ima polučene rezultate.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u ovjerenoj preslici slijedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)
 • dokaz o iskustvu (stažu) na obrazovanju kadrova u lovstvu (potvrda školske ustanove o vrsti poslova i dužini trajanja)
 • dokaz o znanstveno-istraživačkom radu iz oblasti lovstva
 • dokaz da ne postoje zakonske zapreke za obavljanje poslova ravnatelja (uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana).
 • Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.
 • Rok za podnošenje prijava kandidata s potrebnom dokumentacijom je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 138/12, 69/17).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom ili neposredno na adresu:  Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS, J. Klovića 13., 21000   SPLIT s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.