NA TRAGU RJEŠIDBE USTAVNOG SUDA : Divljač je „opasna stvar“ na cesti i za nju odgovara država

Napisao Siniša Štimac, odvjetnik u Splitu u lovačkom magazinu DOBRA KOB , listopad / 2017.

Odlukom Ustavnog suda od 3. lipnja 2016. godine , članak 83.stavci 3.i 4. Zakona o lovstvu prestao je važiti 15.prosinca 2016. godine.

Odlukom je utvrđeno i da nije postignuta pravedna ravnoteža (razmjer) između općeg interesa i zahtjeva za zaštitu prava ovlaštenika.

Sud je uputio da se traži novo zakonodavno rješenje koje mora na jasan način propisati pretpostavke odštetne odgovornosti za migratornu divljač uz postizanje pravedne ravnoteže između općeg interesa zaštite od šteta koje nanese divljač i interesa lovoovlaštenika koje ima iz sklopljenih ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta,uzimajući u obzir da migratorna divljač nije zavedena u lovnogospodarskoj osnovi ili programu uzgoja divljači.

Dakle,ova odluka se odnosila isključivo na ocjenu suglasnosti čl.83.st.3. i 4. Zakona o lovstvu, kako je i traženo u prijedlogu za ocjenu suglasnosti s ustavom tog članka.

Nepovoljan položaj lovoovlaštenika

Međutim,ovakvo rješenje samo parcijalno rješava krajnje nepovoljan imovinskopravni položaj lovoovlaštenika. To se posebno odnosi na štete koje nastaju naletom vozila na divljač,štete koje nastaju lovoovlaštenicima usljed požara,elementarnih nepogoda,krivolovom,kaznenim djelima imovinskopravne naravi i sl.Tu je i problem osiguranja imovine lovoovlaštenika,kao i njihove odgovornost.

Stoga je potrebno cjelovito zakonsko rješenje u novom Zakonu o lovstvu koje će postići pravednu ravnotežu između općeg interesa i interesa lovoovlaštenika. Naime, aktualnim Zakonom o lovstvu propisano je da uređuje gospodarenje lovištem i divljači,a gospodarenje obuhvaća uzgoj,zaštitu,lov i korištenje divljači i njezinih dijelova. Ovi poslovi imaju gospodarsku,turističku i rekreativnu funkciju,te funkciju zaštite i očuvanja biološke ravnoteže prirodnih staništa,divljači i divlje faune i flore. Tu su još i tradicija lovstva,kultura nasljeđa o čemu se vodi računa i na europskoj razini.

Usklađivanje EU zakonodavstva

Radi toga je pored ostalog na traženje Europske unije Hrvatski sabor na svojoj sjednici ( 26.veljače 2016.) donio plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. Valja donijeti zakonske i podzakonske akte i provedbene mjere kojima se prenose direktive i osigurava provedba uredbi EU. Radi usklađenja Zakona o lovstvu sa ovim propisima kao i Ustavom Republike Hrvatske potrebno je bilo donijeti novi Zakon o lovstvu koji će biti znatno povoljniji za lovoovlaštenike u ostvarivanju njihovih zacrtanih ciljeva i interesa i u zaštiti njihove imovine.

O tome govori i Ustavni sud ( u citiranoj odluci ) kada pojašnjava da kod donošenja Zakona o lovstvu zakonodavac treba posebno voditi računa o legitimnom cilju koji se želi postići i razmjernosti (pravedna ravnoteža između zahtjeva od općeg interesa zajednice i zahtjeva za zaštitom prava lovoovlaštenika,prije svega imovinskih).

Odgovornost za opasnu stvar

Ustavni sud je u ovoj odluci napomenuo da nije ulazio u ocjenu štete koja nastane naletom vozila na divljač,a niti tko je vlasnik te divljači, jer da to nije bio predmet ovog postupka,ali da u takvim slučajevima vrijede pravila o odgovornosti za opasnu stvar,kako se izjasnila i sudska praksa.

Međutim,sa stajališta lovoovlaštenika ovo je i te kako važno. Jer za štetu od opasne stvari po članku 1064. Zakona o obveznim odnosima iz 2005.,koji je sada važeći , samo vlasnik, ili u ovom slučaju RepublikaHrvatska. Dakle, Ustavni sud je svojom rješidbom o vezi izmjene i dopune Zakona o lovstvu inicirao i ovo pitanje.

Stoga u novom Zakonu o lovstvu treba stajati ( jasno i glasno) da za sve štete od divljači kao opasne stvari temeljem zakona odgovara Republika Hrvatska.

Odgovor za saniranje ostalih šteta

Novi Zakon o lovstvu treba dati odgovor i za saniranje šteta lovoovlaštenika usljed požara,elementarnih nepogoda i sl .Dakle,u svim ovim slučajevima trebala bi novčano participirati i olakšati položaj lovoovlaštenika i Republika Hrvatska , pronaći mogućnost osiguranja ovakvih šteta te za realizaciju toga u državnom proračunu osigurati potrebna novčana sredstva.

Samo ovako bi se ostvarili legitimni ciljevi zacrtani Zakonom o lovstvu i uspostavila pravedna ravnoteža (razmjernost) između općeg interesa zajednice i interesa lovoovlaštenika,od čega bi upravo Republika Hrvatska imala višestruke koristi. I to prvenstveno gospodarske. Posebno treba cijeniti da se ovi interesi međusobno isprepliču i da su na jedan način obostrano u korist opće zajednice obzirom na velike prirodne mogućnosti i brojnost lovaca. Sve ovo govori u korist lovoovlaštenika.

Selektor hrvatske reprezentacije ing. Ante Udovičić : Sa istrijanerom smo osvojili 3. mjesto na 25 . Europskom kupu goniča u Podgorici

Na 25. Europskom kupu u radu pasa goniča u Podgorici ( Crna Gora ) na kojemu je učestvovalo 12 europskih država , respektabilno treće mjesto u jakoj konkurenciji izvrsnih goniča osvojila je Hrvatska sa istarskim kratkodlakim goničem Bosom vodiča Perice Milkovića. Drugi naš natjecatelj bio je Jozo Čapkun sa istarskim kratkodlakim goničem Borkom. Nastavi čitati “Selektor hrvatske reprezentacije ing. Ante Udovičić : Sa istrijanerom smo osvojili 3. mjesto na 25 . Europskom kupu goniča u Podgorici”

OGULIN : LOVCI LOVAČKOG DRUŠTVA „KLEK“ U AKCIJI SPAŠAVANJA POPLAVLJENIH KUĆA I POGONA PREDVOĐENI PREDSJEDNIKOM ELVISOM VUČIĆEM 

Zbog obilnih kiša  izlila se rijeka Dobra iz korita i poplavila Ogulin. Na popljavljenim područjima su aktivne mnoge gradske službe  koje donose hranu i lijekove za ugroženo stanovništvo Ogulina .

U spašavanju imovine stanovnika Ogulina  priključili su se i lovci, članovi Lovačkog društva „Klek“,koji su već od ranih jutarnjih sati, sve do kasno u noć  i tijekom noći dežurali i pomagali mjesno stanovništvo .

Predvođeni predsjednikom Elvisom Vučićem,inače voditeljem ogulinskog odjeljenja splitskoga Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS, spašavali   su imovinu  ljudi, pomagali u crpljenju nabujale vode  iz potopljenih  kuća , kako bi spasili ono što se spasiti dade.

Lovci „Kleka“ točno prije osam dana organizirali su u Frankopanovim dvorima iznimno dobro posjećenu gastro feštu u povodu Dana grada Ogulina, kao i  spektakularnu izložbu pasa svih autohtonih pasmina.

Naš stručni suradnik Elvis Vučić uspio nam je kasno sinoć poslati alarmantne fotografije  iz poplavljenog Ogulina.  

Šumski požari, najveća katastrofa za divljač i biljni pokrov, dalmatinska su lovišta pretvorila u spaljenu, bezživotnu zemlju

Požar je pojava nekontrolirane vatre i njezino širenje šumom, šumskim i poljoprivrednim površinama. Požar nastaje ako se ispune tri uvjeta (tzv. požarni trokut): prisutnost goriva, priticaj kisika te dovoljna inicijalna temperatura. Nastavi čitati “Šumski požari, najveća katastrofa za divljač i biljni pokrov, dalmatinska su lovišta pretvorila u spaljenu, bezživotnu zemlju”

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Učilišta

Na temelju članka 47. a u svezi s člancima 44., 45., 46. i 48. Statuta Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS, (OIB 26928984822), iz Splita, J. Klovića 13., te sukladno Odluci o osnivanju, Upravno vijeće Učilišta svojom Odlukom od 12. rujna 2017. godine, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Učilišta

 • Uvjeti:
 1. Završen studij iz područja pravnih znanosti, a koji može biti:
 2. preddiplomski sveučilišni studij
 3. diplomski sveučilišni studij
 4. poslijediplomski specijalistički studij
 5. stručni studij
 6. specijalistički diplomski studij ili
 7. završen poslijediplomski sveučilišni studij;
 8. najmanje pet godina iskustva u edukaciji i osposobljavanju hrvatskih punoljetnih građana iz domene obrazovanja kadrova u lovstvu
 9. da se bavi znanstvenim i istraživačkim radom iz oblasti lovstva, prirode i zaštite čovjekovog okoliša i o tome ima polučene rezultate.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u ovjerenoj preslici slijedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)
 • dokaz o iskustvu (stažu) na obrazovanju kadrova u lovstvu (potvrda školske ustanove o vrsti poslova i dužini trajanja)
 • dokaz o znanstveno-istraživačkom radu iz oblasti lovstva
 • dokaz da ne postoje zakonske zapreke za obavljanje poslova ravnatelja (uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana).
 • Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.
 • Rok za podnošenje prijava kandidata s potrebnom dokumentacijom je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 138/12, 69/17).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom ili neposredno na adresu:  Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS, J. Klovića 13., 21000   SPLIT s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Mate Gospić iz Škabrnje, 18 godišnji vrstan lovac i strijelac, položio je lovački ispit u Capreolusu

Na državnom takmičenju u lovnom streljaštvu Hrvatskog lovačkog saveza u Bzenici kod Požege učestovala je i ekipa strijelaca Lovačkog saveza Zadarske županije. Među njima bio je i 18- godišnji Mate Gospić, sin čuvenog lovca, strijelca i kinologa Elvisa Gospića iz Škabrnje, koji je pokazao veliki talenat i umijeće u pogađanju glinenih golubova.

On je bio ujedno najmlađi takmičar među više od 150 učesnika ovoga svehrvatskog takmičenja lovaca pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog lovačkog saveza.

Inače, mladi Mate Gospić, red je naglasiti, stekao je lovačku diplomu lovca na ispitu pri Pučkom otvorenom učilištu Capreolus.

Capreolus donirao veliku gastrofeštu u Ogulinu u povodu Dana grada Ogulina

Pučko otvoreno učilište u Splitu Capreolus bilo je donator  na velikoj gastro fešti lovaca i ribiča u Ogulinu u povodu Dana grada Ogulina.

Glavni organizator ove jedinstvene lovno-ribarske priredbe  stručni je suradnik Capreolusa , ujedno   i predsjednik Lovačke udruge Klek Elvis Vučić.

Zbog toga su ova sjajna gastro priredba i ostali sadržaji  dali snažan timbar svečanosti obilježavanja Dana grada. Pored toga što su  lovci i ribiči potvrdili svoje znanje i vještine u kuhanju jela od divljači i četiri vrste riječnih riba, na ideju Elvisa Vučića stazom u dvoru Frankopanovog kaštela u Ogulinu prodefilirali su lovački psi, najprije hrvatske autohtone pasmine goniča,a potom terijeri i krvosljednici.

Učenici iz svih ogulinskih škola ,kao i mnogi drugi koji su doputovali iz raznih krajeva Karlovačke županije,  na taj su se način upoznali sa hrvatskom nacionalnim baštinom .  Učenicima i njihovim profesorima bili su također dostupni , osim pasa „u živo“ i panoi sa fotografimom i opisom svake pasmine pasa.

Perica Tucak, dr. vet. med., profesor na Capreolusu, izabran za predsjednika Gradskog vijeća Imotskoga

Predsjednik Upravnog vijeća POU Capreolus Perica Tucak, dr. vet. med. izabran je za predsjednika Gradskoga vijeća Imotskoga. Ovo je još jedan uspjeh mladog dra Tucaka, koji, inače već više od 10 godina obučava polaznike za lovce, lovočuvare i ocjenjivače lovačkih trofeja, najprije pri POU Hubert,a sada u splitskom POU Capreolus.

Dr. Tucak uskoro će obraniti doktorsku disertaciju te će se i na taj način pridružiti onim profesorima i suradnicima POU Capreolus koji su već stekli znanstveni status.

Inače, dr. Tucak je autor više autorskih djela iz oblasti prihrane i prehrane divljači,a posebno se bavi proučavanjem bolesti divljači.