DRUŽITE SE S PRIRODOM I DIVLJAČI, UČITE I POLOŽITE SVOJ ŽIVOTNI ISPIT NA VELIKOM ŠIBENIKU, U DRUŠTVU LJEPOTICE DIVOKOZE I GRIVNE, KRALJICE DALMATINSKOG KAMENJARA

U zaleđu gorskoga diva Biokova, u masivu Vrgoračkog gorja svojom djevičanskom ljepotom, tišinom u usnuloj noći i tek po kojim ćirikanjem veličanstvene ptice kamenjara, jarebice grivne , ponosito se upinju k nebu Veliki Šibenik , najviši vrh u ovom dalmatinskom kršu sa vrhom na 1314 metara m /nm, tu je i naš Mihovil na 1247 m n /m i brdo Matokit, ponad samoga Vrgorca na 1062 m /nm .

Državnim lovištem u tom prirodnom carstvu gospodari OBER – LOVNI TURIZAM d.o.o. u Splitu,čiji je vlasnik splitsko PUČKO OTVORENO UČILIŠTE CAPREOLUS i u kojemu naši polaznici uče o prirodi, životinjama, snalaženju, o gađanju, iznošenju hrane i , naposljetku, lovu.

U tom prirodnom raju, gdje se vegetacija izmjenjuje prema vrhu Šibenika- čas tvrdo,oštro dalmatinsko raslinje i makija, pa onda hrast medunac i crni grab sa šumarcima – od Fortisa pa sve do danas obitavaju raznolike ptičje i životinjske vrste.

Na samim vrhovima i sivim obroncima čuje se glas neokrunjene kraljice – divokoze , jedinstvene balkanske antilope, koja se, eto, stjecajem niza prirodnih okolnosti preselila sa Biokova ,gdje su njeni davni preci udomljeni iz bosansko-hercegovačkih planina- sa Prenja i Čvrsnice stvarajući veličanstvenu koloniju prvoklasnih, u svijetu čuvenih zlatnih kuka.

U ovoj prirodnoj raskoši rokču divlje svinje, veprovi kapitalci zlatom optočenih kljova ,a na obroncima Šibenika i okolnih udolina čuje se poj jarebice kamenjarke, kraljice ovog suroga vrgoračkog kamena.

Zec je autohton, boje kamena i smilja, onakav kakvog ga je iznjedrila majka priroda. Povremeno, slijedom migracijskih jesenjih i proljetnih dana – pristižu nam šumske šljuke i prepelice pućpurke. Samo toliko da se ove ptice letačice načas odmore i okrijepe i uhvate „put pod noge“ kako bi smogle snage i hrabrosti odletjeti u željenom smjeru.

Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS za svoje polaznike otvorilo je upravo učionicu u prirodi, u ovom zabitom,ali prekrasnom kraju Dalmacije, nadomak mora i makarske obale, gdje možete u Božjem miru guštati na Velikom Šibeniku i položiti svoj životni ispit.

Dobra vam kob !

Budite s nama, družite se u državnom lovištu ŠIBENIK- VRGORAC.

NOVA BIBLIJA HRVATSKOG LOVSTVA : SPLITSKI CAPREOLUS TISKAO SUVREMENI UDŽBENIK „LOVSTVO“, POČETNICU ZA OSPOSOBLJAVANJE KADROVA U LOVSTVU

U novom, dopunjenom izdanju lovačkog priručnika LOVSTVO, ustvari, Početnice za obrazovanje kadrova u lovstvu, kao što i sam njezin naslov kaže, autori, licencirani profesori Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS iz Splita napisali su najnovije izdanje lovačke biblije hrvatskog lovstva.

To je, zapravo, veoma kvalitetan, prije svega, ali i jako koristan uradak hrvatske lovne struke, koju su objedinili u savršeno i prihvatljivo lovačko štivo autori dipl. pravnik Davor Martić, mag. iur, dr. sc. Perica Tucak, dr. vet. med., Ante Udovičić, inž. agro. i zaštite prirode, Iva Kučinić Radošević, mag. inž. zootehnike , dr. Edisa Ercegović, dr. med., Đuro Sovilj, dipl. inž. šumarstva i Mario Vlašić, dipl. inž. šumarstva.

Ovaj novi CAPREOLUSOV projekt, zapravo, produžetak je , u posve novom prikazu i grafičkoj obradi i dizajnu, povijesti hrvatskog lovstva, lovnog prava, načela lovačke etike i lovačkih običaja, lijepe lovačke literature, prirodoslovlja divljači i bolesti divljači, gospodarenja s lovištem, zaštite prirode i divljači, sigurnosti u lovu, lovačkog oružja, streljiva i lovačke opreme, kao i osnova lovne balistike i lovne kinologije.

U knjizi se predočuju, s naglaskom na najnovija postignuća,zaštita prirode i ljudskog okoliša.

Autori su početnicu LOVSTVO uskladili sa netom donesenim Zakonom o lovstvu i Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana i podzakonskim aktima.

Stručnoj obradi osnovnih segmenata lovstva hrabro i vjerodostojno prišli su profesori i stručni suradnici Učilišta, upotrijebivši svo svoje znanje i iskustvo stečeno u praktičnom radu, provođenjem nastavnog programa teoretske i praktične obuke ( školovanja ) lovaca i lovkinja, lovočuvara i lovočuvarica, te ocjenjivača trofeja divljači.

U početnici je stavljen naglasak na lovstvo,a ne samo lov, što se ponekad brka, pa čak i koristi u nečasne svrhe, kada se želi napakostiti lovcima i lovkinjama. Jer, lovstvo podrazumijeva, prije svega, uzgoj , zaštitu, pa tek onda lov divljači koju smo umjetno uzgojili sukladno lovnogospodarskoj osnovi i planovima lovnog gospodarenja, zatim korištenje divljači i njenih dijelova.

Premda je CAPREOLUS relativno mlada obrazovno-odgojna ustanova za osposobljavanje kadrova u lovstvu naši korijeni su duboki i daleki. Autori / profesori su ponikli, razvijali se i usavršavali još od prije dva desetljeća na osnovama naše sestrinske ustanove, splitskoga POU Hubert,čiji su djelatnici.

Početnica je, sa mnoštvom novih, znanstveno preciznih i meritornih podataka i činjenica,uz bogate ilustracije ( crteže ) i izvorne fotografije, pravo remek djelo hrvatskog lovstva , pa je po svemu tome jedinstvena na ovim našim prostorima. Naravno, početnica nije namjenjena samo početnicima u lovstvu. Na njenim stranicama svaki iole obrazovan lovac ili lovkinja pronaći će štivo za sebe, shodno svojem zanimanju, kako bi – u slučaju potrebe – mogli obnoviti ili produbiti već stečeno znanje u pojedinim poglavljima.

Nakladnik knjige LOVSTVO je splitska nakladnička kuća DOBRA KOB d.o.o.koja je obavila grafičku pripremu i dizajn, pripremivši izvorne fotografije i crteže za ilustraciju svakog pojedinačnog poglavlja.

Ova početnica je , inače, redoslijedom napisana tako da prati nastavni program prema poglavljima koje je odredilo Ministarstvo poljoprivrede u svojem programu za osposobljavanje kadrova u lovstvu.

Knjiga sadrži 304 stranice i 230 slikovnih prikaza.

Iz bogatog fundusa lovačke literature POU CAPREOLUS – pored ostalih vrijednih uradaka njenih autora i koautora – odvojili smo najnoviju brošuru Vedrana Martića VJEŠTINA GAĐANJA I SIGURAN LOV, potom Ante Udovičića HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE LOVAČKIH PASA i dr. Edise Ercegović PRVA POMOĆ U LOVU.

Osnovni slogan koji se provlači kroz ovu vrijednu monografiju je :

TKO NE MISLI ČASTNO LOVITI NEKA NA ULAZI U NAŠE REDOVE“

( Dragutin VESELI ,Lovački poučnik, Zagreb, 1942. )

PAKETIĆE LOVAČKE PRVE POMOĆI, PRVE U HRVATSKIM LOVAČKIM UČILIŠTIMA, NABAVILO SPLITSKO POU CAPREOLUS ZA OSPOSOBLJAVANJE SVOJIH KADROVA U LOVSTVU IZ NASTAVNOG PODRUČJA SIGURNOSTI U LOVU I PRVE POMOĆI

U sklopu nastavnog programa osposobljavanja kadrova u lovstvu, Pučko otvoreno učilište CAPREOLUS u Splitu nabavilo je iz Njemačke posredstvom splitske lovačke kuće DOBRA KOB d.o.o.za obuku i praktičnu primjenu svojih polaznika jednostavne i korisne lovačke paketiće (u neseseru ) prve pomoći za pružanje pomoći ozlijeđenom ili bolesnom lovcu ili lovkinji na terenu ( lovištu ).

Sadržaj ovog lovačkog nesesera prve pomoći je raznolik, lagan je,malih dimenzija i lako se nosi u ruksaku, oko pojasa ,ili pak u džepu prsluka. U paketiću lovačke prve pomoći nalazi se osnovni pribor i materijal za davanje prve pomoći : prvi zavoj za pokrivanje otvorenih ozljeda i opeklina, komprese zavoj, sterilna gaza,hanzaplast za pokrivanje sitnijih površinskih ozljeda, ljepljivi flaster, ziherice za učvršćivanje krajeva zavoja prilikom imobilizacije, potom škare sa tupim vrhom i, konačno, PVC rukavice za jednokratnu uporabu.

Prva pomoć je veoma značajna, posebno na terenu, tako da je CAPREOLUS upravo zbog toga da osposobi svoje polaznike, buduće lovce i lovkinje,u sklopu nastavnog gradiva o sigurnosti gađanja i nošenja oružja i sigurnom lovu, potencirao značenje, pogotovu u praksi, pružanje prve pomoći u lovištu.

Prva pomoć je, inače, medicinska pomoć koja se ukazuje na mjestu gdje se zatekne ozlijeđeni.Zbog toga lovci / lovkinje trebaju naučiti postupak pravilnog pružanja prve pomoći na terenu dok se čeka mobilna prva pomoć liječnika i pratećeg medicinskog osoblja, što može biti od velikog, nekad i presudnog značaja.

Polaznici CAPREOLUSA dobijaju pirlikom upisa- pored ostale lovačke stručne literature – brošuru PRVA POMOĆ U LOVU koju je napisala profesorica ovog Učilišta dr. Edisa Ercegović.

Inače, paketići priručne lovačke prve pomoći mogu se nabaviti u prodavaonici DOBRE KOBI u Splitu, Klovićeva 13., po prihvatljivoj cijeni.

Paketići prve pomoći mogu nam nikad ne zatrebati, ali ih je svakako jako dobro imati uza se i znati postupati pri ukazivanju prve pomoći !

GRUPA POLAZNIKA SPLITSKOG POU CAPREOLUS OBUČILA SE I STEKLA ZNANJE I VJEŠTINE ZA PRISTUP ZAVRŠNOM LOVAČKOM ISPITU, U SKLADU SA NASTAVNIM PLANOM I PROGRAMOM, U VJEŠTINI GAĐANJA PUŠKOM SA UŽLJEBLJENOM CIJEVI

Još jedna generacija polaznika splitskog Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS, javne ustanove za obrazovanje kadrova u lovstvu, sa iznimno dobrim uspjehom završila je 125 – satni tečaj i osposobljena je za obavljanje poslova i zadaća lovca / lovkinje, lovočuvara /lovočuvarice i ocjenjivača lovačkih trofeja.

Na proljetnom ispitnom roku zakonom predviđeni nastavni program u cijelosti je savladala grupa mladih lovaca, na kojima će, zasigurno, ostati tradicija hrvatskog lovstva i koji su , stjecanjem vještine i znanja o lovstvu, postigli maksimum stručnog znanja u skladu sa suvremenim, europskim trendovima u lovstvu.

Na splitskom Streljačkom centru Stobreč mladi polaznici POU CAPREOLUS obavili su vježbu gađanja. Prije nego što su pristupili provjeri naučenog gradiva i vještine gađanja prof. Ante Udovičić i profesionalni instruktor streljačkog Centra Milan Veić pojasnili su im osnovne faze gađanja stajaćih meta.

Na predavanju o lovnoj balistici i gađanju prof. Ante Udovičić istaknuo je kako je , prije svega, u lovu osobito značajna disciplina samih lovaca /lovkinja, kao i sigurnost, pravilan način nošenja i rukovanja oružjem, ali i etičan pristup odstrjelu divljači.

Instruktor Milan Veić podučio je polaznike sigurnom gađanju i u praksi im pokazao način gađanja puškama sa užljebljenim cijevima.

Mladi lovci – od kojih su se pojedini prvi put susreli sa vatrenim oružjem – pokazali su izvrsne rezultate postigavši maksimalan broj pogodaka, napose polaznici koji su u svojim obiteljima povezani za lovom i lovcima još od ranog djetinjstva.

POU CAPREOLUS obučilo je lovce- na praktičnom dijelu savladavanja nastavnog programa o lovnom gospodarenju i biologiji divljači – u državnom lovištu ŠIBENIK- VRGORAC kojime gospodari na 3000 ha u blizini samoga Vrgorca tvrtka OBER – LOVNI TURIZAM u svojstvu lovoovlaštenika Učilišta.

Za polaznike je također prikazan prigodni film o načinu lova divljih svinja i druge divljači .

Za potrebe polaznika POU CAPREOLUS osiguralo je vlastitu stručnu literaturu iz pera svojih profesora , koji su, inače dobili licenciju Ministarstva prosvjete i Ministarstva poljoprivrede , Uprave za lovstvo, da mogu obavljati odgovorne i složene zadaće predavača / ispitivača na ovoj javnoj ustanovi.

„ VJEŠTINA GAĐANJA I SIGURAN LOV „, KNJIGA AUTORA VEDRANA MARTIĆA, STRUČNOG SURADNIKA POU CAPREOLUS, DOSTUPNA STUDENTIMA U CENTRALNOJ KNJIŽNICI ZAGREBAČKOG AGRONOMSKOG FAKULTETA

Zagrebački Agronomski fakultet dopunio je svoju bogatu zbirku znanstvene i stručne literature najnovijim uratkom stručnog suradnika splitskog Pučkog otvorenog učilišta CAPREOLUS i lovačkog magazina Dobra kob sa knjigom „ Vještina gađanja i siguran lov „ autora Vedrana Martića.

Tim priručnikom za lovce i lovkinje nesumnjivo je obogaćen fond Centralne agronomske knjižnice Agronomskog fakulteta u Zagrebu i omogućiti sadašnjim i budućim generacijama agrostudenata upoznavanje sa stručnom građom o osnovama pravilnog ponašanja i sigurnosti u rukovanju s oružjem za vrijeme, prije i poslije obavljanja lovačkih aktivnosti.

Sa zagrebačkim Agronomskim fakultetom POU CAPREOLUS još otprije razvija veoma dobre odnose i suradnju u razmjeni stručne lovačke literature iz pera profesora ovoga Učilišta, kojom se koriste u edukaciji lovaca / lovkinja, lovočuvara / lovočuvarica i ocjenjivača trofeja divljači.

U idućih nekoliko mjeseci POU CAPREOLUS priprema još dva vrijedna znanstvena uratka – novo izdanje edukativnog priručnika za lovce i lovočuvare OSNOVE LOVSTVA, kao i monografiju ZDRAVLJE IZ LOVIŠTA.

Inače, zagrebački Agornomski fakultet nedavno je obilježio stotu obljetnicu utemeljenja i uspješnog rada na obrazovanju agronoma u Hrvatskoj. Kvalitetnim studijskim programima , među kojima svakako zauzima visoko mjesto lovstvo i ribarstvo, fakultet je školovao visokostručne kadrove koji su danas, u novim i suvremenim uvjetima gospodarenja i života, okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva i znanosti u cijelosti. U tom segmentu visoko mjesto pripada i lovstvu kao perspektivnoj grani lovnog gospodarenja.

Original pročitajte ovdje:

VELIKI USPJEH HRVATSKE REPREZENTACIJE NA 26. EUROPSKOM KUPU U FRANCUSKOJ U RADU PASA GONIČA NA ZECA : Čikešovoj Cibi 3. mjesto u Europi

Pasionirani uzgajivač kratkodlakih istarskih goniča Stipe Čikeš iz Hvara je sa svojom prelijepom istrijankom Ciba, po odabiru selektora hrvatske nacionalne reprezentacije Ante Udovičića,međunarodnog kinološkog suca i specijalista za goniče, inače, profesora na splitskom POU CAPREOLUS, sudjelovao na 26. Europskom kupu za pse goniče na zeca u francuskom gradu Auribail kod Tuluza, čija je kuja Ciba dovela nacionalnu reprezentaciju na visoko 3. mjesto prikupivši u radu 121 bod .

Na ovom prestižnom natjecanju (bez puške) sudjelovalo je ukupno 13 zemalja, a veći broj renomiranih reprezentacija poput Austrije, Mađarske, Češke… na jugozapad Francuske nisu ni stigle zbog nevremena. Najveći uspjeh, 1. mjesto sa 138 bodova osvojila je kuja Cica, pasmine srpski trobojni gonič, vodiča Dalibora Pezera iz Gruda (BiH), dok je 2. mjesto zauzela kuja Papinniemen Helga, pasmine bigl, koja je osvojila tek jedan bod više od naše Cibe , a vodila je gospođica Anne Vornanen & Aapo (Finska).

▪ Moja Ciba je odlično podnijela poprilično dugo putovanje, da bi na dan natjecanja u terenu s dopuštenim prekidima gotovo savršeno odradila ukupno tri sata. Zeca je digla u 75 minuti i imala uporno gonjenje od 55 minuta. Sve u svemu zadovoljan sam, jer je ranije bila državna viceprvakinja i držala 6. mjesto na Starom kontinentu – kazao je Stipe nakon proglašenja pobjednika.

Kup (pojedinačno na zeca) održan je po oblačnom vremenu, jutarnja temperatura je bila – 1 stupanj Celzijusa, što i nije bilo baš pogodno za rad psa na terenu koji je općenito brežuljkast, s velikim oranim površinama, tj. znatno drugačiji nego oni na koje je Ciba navikla. Inače, osim zeca na tim prostorima obitava i srneća divljač.

Selektor državne reprezentacije Hrvatskog kinološkog saveza Ante Udovičić odabrao je Cibu i – nije pogriješio u ocjeni !

Naime, po pravilniku Hrvatskog kinološkog saveza, usklađenim sa FIC-om- mogao se prijaviti svaki vlasnik goniča, s tim da je njegov osdabranik obavezno morao imati pozitivne ocjene u proteklom dvogodišnjem radu. Prije samoga odlaska u Francusku, Udovičić je izveo Cibu na teren , u lovište i ona je još jednom potvrdila izvrsnu gonju i rad na zeca.

BRAVO, NAŠI !

ŠIBENSKI LOVAC VICE BRALIĆ ODSTRIJELIO SREBRENOG DIVOJARCA SA 105,05 CIC TOČAKA U DRŽAVNOM LOVIŠTU „ŠIBENIK – VRGORAC „ KOD VRGORCA

U državnom lovištu „Šibenik – Vrgorac„ pokraj Vrgorca odstrijeljen je srebreni divojarac, po prvim procjenama, vrijedan 105,05 CIC točaka. Ovim lovištem gospodari lovoovlaštenik , splitska tvrtka „Ober – lovni turizam „.

Poslije višednevnog osmatranja u ovom „ljutom“ planinskom lovištu, od prirode obdarenom bogatstvom čarolije i divljači, u staništu autohtonih divokoza, divojarca je odstrjelio šibenski lovac i lovni znalac , pogotovu za ovu vrstu krupne divljači, Vice Bralić, uz podršku i uz pratnju vodiča iskusnog Stjepana Mira Olujića.

-Volim loviti sam u planinskim bespućima, gdje smo ja i divljač, ono što se kaže u „četiri oka“, priča Bralić. – Vodič me upozorio na prisusustvo jarca , skrenuo je na svojim stazama, udaljen od mene, a onda se okrenuo i pravo „udario“ u smjeru gdje sam ga čekao, priča Bralić. – Odjednom je stao, vidim mu glavu , gleda me…Daljinomjer je pokazivao točno – 217 metara !Ponovno je nestao sa vidika, a onda se „otvorio“ , stao na prve noge, okreno se u snijegu i … ispalim hitac !

Lovački karabin Sauer model 92 kalibra 8, 68 S učinio je svoje. Trofejni divojarac je ostao „ u vatri“!

Šibenčanin Vice Bralić , stjecanjem okolnosti, a uz blagoslov svojeg zaštitnika svetog Huberta, doživio je da se trofejni divojarac sa vrhova moćnog Šibenika „spusti“ do – njegova Šibenika kako bi nadopunio, sa još jednom vrijednom kukom, svoju respektabilnu zbirku trofeja te eksluzivne krupne divljači Jadranskog podneblja. Kako nam je ispričao ovaj lovac, kuke ovog cara planinskog pasiva u nastavku Biokova, bit će 12 grlo u njegovoj zbirci među kojima su od 11 divokoza tri ženke .

Inače, ovaj vrsni lovac na planinsku antilopu, prije godine dana ulovio je na Sjevernom Velebitu također trofejnog divojarca , koji je , kada se vrednuje po svjetskoj ljestvici trofeja ove divljači – zaslužiti ništa manje nego fenomenalnih – 120, 32 CIC točke. A možda i više, jer je već sada takva njegova ocjena !

Evo nam još jednog nacionalnog šampiona, ili barem jednog od tri vrhunska, kapitalca na ponos hrvatskog lovstva i lovnih gospodarstveika koji uzgajaju tu divljač u goletima planina.

Za mišljenje smo zapitali našeg renomiranog lovnog stručnjaka, predsjednika Nacionalnog povjerenstva CIC- za ocjenu trofeja divljači dra .sc. Josipa Malnara , dipl. ing .šumartsva.

-Najkvalitetnije divokoze , uključujući, dakle, divojarce, upravo stižu sa Velebita. U ovom vrhunskom lovištu „spojile „ su se alpska i balkanska divokoza , što je prirodni fenomen , i nigdje drugdje u okruženju nema te vrhunske kvalitete, pa ni u Sloveniji, istakao je dr. Malnar, zadovoljan što će se, možda, već uskoro ovi trofeji pridružiti samom vrhu nacionalne ljestvice kapitalaca u Hrvatskoj.

Članak je preuzet iz nacionalnog lovačkog magazina DOBRA KOB , veljača / 2019., broj 209

HRVATSKI BRANITELJI I NJIHOVA DJECA IZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE POLOŽILI LOVAČKI ISPIT U OGULINU

Još jedan lijep predblagdanski gest profesora i stručnih suradnika Pučkog otvoreno učilišta CAPREOLUS iz Splita!

Naime, u dogovoru sa braniteljskim udrugama sa područja Karlovačke županije u odjeljenju Ogulin tog Učilišta organiziran je tečaj pripreme i ispit, teoretski i praktični, za polaganje završnog lovačkog ispita za obnašanje poslova i zadaća lovca i lovkinja.

Tečaj su uspješno savladali hrvatski branitelji Domovinskog rata, te članovi njihovih obitelji po povoljnim uvjetima, što je hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, zapravo, bila svojevrsna čestitka i dar POU CAPREOLUS za Božić i Novu godinu.

Obuka je obavljena u skladu sa Nastavnim planom i programom POU CAPREOLUS odobrenim od strane Ministarstva poljoprivrede.

Ranije je tečaj organiziran u Splitu za pripadnike poznate 4. Gardijske brigade Hrvatske vojske.

ŠPANJOLSKA CHIRUCA, MAJKA SVIH EUROPSKIH BRENDOVA KVALITETNIH LOVAČKIH CIPELA, ODUŠEVILA SPLITSKE I DALMATINSKE  LOVCE  OTKAKO JE U DUĆANU DOBRE KOBE

Navalila zima, lov je u punom jeku,a vi uporno tražite udobnu i, nadasve, kvalitetnu lovačku obuću. U  Splitu i  Dalmaciji  pozornost lovačke populacije, sa odličnom „nosom „ za sve što je dobro- izazvala je španjolska CHIRUCA, svjetski brend naj-lovačke cipele.

Shiruca je već, kažu lovni veterani, na našim nogama  i – unatoč penjanju po kamenjaru, šuljanju u gustišima,  opravdala svoje ime .

Ona je doista, pravi „mercedes“ u odnosu na svu ostalu lovačku obuču koja se ovoga trenutka nudi na hrvatskom lovačkom tržištu !

Od splitskog DALMATINERA, višedesetljetne lovačke tvrtke koja  je splitske i ine druge lovce snabdjevala sa CHIRUCA proizvodima – zastupstvo je od Španjolaca preuzela renomirana splitska lovačke tvrtka DOBRA KOB.

Europska prodavaonica lovačke mode, DOBRA KOB, uz CHIRUCU nudi prijateljima lova i lovstva  njemački MEINDL i njegovim plasiranjem je  na hrvatskom tržištu stekla dobar glas zastupnika doista kvalitetne i udobne lovačke obuče u samom  europskom vrhu.

CHIRUCA  je sa veličanstvenim španjolskim šarmom  oprobane lovačke cipele stekla  simpatije lovaca i lovkinja sa  „osjetljivom“ i „laganom „ nogom .

CHIRUCA JE tako skrojena da predstavlja  super uklopljeni spoj  udobnosti ,sportske elegencije za svaku nogu i visoku kvalitetu za svačiji džep. CHIRUCA je na tvrdom, surom ,oštrom kamenu Dalmacije  prošla sve, pa i najteže  testove  i potvrdila se da može „muški“ izdržati  dugotrajno hodanje. Lovac ili lovkinja,  svejedno, sa CHIRUCOM nogama uopće nisu osjetili zamor !

Chiruca se je pokazala kao doista uzorna   španjolska majka svih europskih brendova lovačke obuče!

CHIRUCA JE NA TESTOVIM A PORAZILA DO KOLJENA MNOGE DRUGE LOVAČKE CIPELE!

Od sada pa ubuduće, CHIRUCU vam nudi jedino i povoljno sa popustom  na gotovinsko plačanje splitska renomirana tvrtka DOBRA KOB.

PREDBLAGDANSKI EDUKATIVNI LOV NA SITNU DIVLJAČ U DRŽAVNOM LOVIŠTU „ŠIBENIK-VRGORAC“ U ZALEĐU VRGORCA

 

U državnom lovištu „Šibenik – Vrgorac“ u neposrednoj blizini Vrgorca kojime gospodari tvrtka u vlasništvu CAPREOLUSA „Ober lovni turizam „ održan je edukativni lov na sitnu divljač za nove lovce, polaznike CAPREOLUSA, poslovne partnere i prijatelje ovog Učilišta.

Lovili su se fazani „pod pušku“, šumske šljuke, zečevi i jarebice kamenjarke sa kojima obiluje ovo državno lovište.

Psi goniči tijekom lova potjerali su više zečeva, kao i krdo divljih svinja, što je bio prvi inpresivan susret bivših polaznika CAPREOLUSA sa živom divljači u njenom prirodnom staništu.

Tijekom lova skupina lovaca odnijela je sol i njome napunila solišta za divokoze na brdu Šibenik.

Poslije lova održano je prijateljsko druženje u Rakićima kod Vrgorca uz međusobne čestitke za Božić i Novu godinu.

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.